Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Nehemja 10:1–39

10  De som nu bekräftade det med sigill*+ var: Nehẹmja,+ tirshạtan,+ Hakạljas son,+ och Sidkịa,  Serạja,+ Asạrja, Jeremia,  Pashur, Amạrja, Malkịa,  Hattus, Sebạnja, Malluk,  Harim,+ Mẹremot, Obạdja,  Daniel,+ Gịnneton, Baruk,  Mesụllam, Abịa, Mịjamin,  Maạsja, Bilgaj och Semạja; dessa var prästerna.  Och leviterna: Jesụa,+ Asạnjas son, Binnuj, en av Hẹnadads+ söner, Kạdmiel 10  och deras bröder Sebạnja,+ Hodịa, Kelịta, Pelạja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hasạbja, 12  Sakkur, Serẹbja,+ Sebạnja, 13  Hodịa, Bani och Bẹninu. 14  Folkets överhuvuden: Paros, Pahat-Moab,+ Elam, Sattu, Bani, 15  Bunni, Asgad, Bẹbai, 16  Adonịa,* Bigvaj, Adin, 17  Ater, Hiskia, Assur, 18  Hodịa, Hasum, Besaj, 19  Harif,* Ạnatot, Nẹbai, 20  Mạgpias, Mesụllam, Hesir, 21  Mesesạbel, Sadok, Jaddụa, 22  Pelạtja, Hanan, Anạja, 23  Hosẹa, Hanạnja, Hassub, 24  Hạllohes, Pilha, Sobek, 25  Rehum, Hasạbna, Maasẹja, 26  och Ahịa, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim, Baạnah. 28  Och resten av folket – prästerna,+ leviterna,+ portvaktarna,+ sångarna,+ netinịmtjänarna*+ och alla som hade avskilt sig från ländernas folk+ och vänt sig till den sanne Gudens lag,+ deras hustrur, deras söner och deras döttrar, alla som hade kommit till kunskap och förstånd+ 29  de slöt sig till sina bröder,+ de förnämsta bland dem,+ och kom under förpliktelsen av en förbannelse+ och under en ed,+ att vandra efter den sanne Gudens lag, som hade getts genom den sanne Gudens tjänare Moses hand,+ och att hålla fast vid+ och handla efter alla Jehovas, vår Herres, bud+ och hans rättsliga beslut och hans förordningar+ 30  och att vi inte skulle ge våra döttrar åt folken i landet och inte ta deras döttrar åt våra söner.+ 31  Vad folken i landet+ beträffar som förde in varor och allt slags spannmål på sabbatsdagen för att sälja det, skulle vi inte ta emot något av dem på sabbaten+ eller någon annan helig dag,+ och vi skulle avstå från skörd det sjunde året+ och från varje krav på återbetalning av skulder.+ 32  Dessutom iklädde vi oss några förpliktelser: Var och en av oss skulle ge en tredjedels sikel* årligen till tjänsten vid vår Guds hus,+ 33  till det staplade brödet+ och det ständiga sädesoffret+ och det ständiga brännoffret på sabbaterna,+ vid nymånarna,+ till de fastställda högtiderna+ och till de heliga+ gåvorna och till syndoffren+ som skulle bringa försoning för Israel och till allt arbetet vid vår Guds hus.+ 34  Och vi kastade lott+ om leveransen* av den ved+ som prästerna, leviterna och folket skulle föra till vår Guds hus, enligt våra fädernehus, vid de bestämda tiderna, år efter år, till att bränna på Jehovas, vår Guds, altare,+ i enlighet med det som står skrivet i lagen;+ 35  och vi förpliktade oss att föra den första mogna grödan från vår mark+ och den första mogna frukten av all frukt på alla slags träd,+ år efter år, till Jehovas hus, 36  och att föra de förstfödda+ av våra söner och av våra husdjur,+ i enlighet med det som står skrivet i lagen,+ och de förstfödda av våra nötboskapshjordar och av våra småboskapshjordar+ till vår Guds hus, till prästerna som utförde tjänst i vår Guds hus.+ 37  Även förstlingen av vårt grovmalda mjöl+ och våra bidrag+ och frukten på alla slags träd,+ nytt vin+ och olja+ skulle vi föra till prästerna, till matsalarna+ i vår Guds hus, även tiondet* av det som växer på vår mark till leviterna,+ eftersom det är de, leviterna, som tar emot tionde i alla de städer där vi brukar jorden. 38  Och prästen, Arons son, skulle vara tillsammans med leviterna, när leviterna tog emot tionde, och själva skulle leviterna föra en tiondel av tiondet till vår Guds hus,+ till matsalarna i förrådshuset.+ 39  Ty till matsalarna skulle Israels söner och leviternas söner föra bidraget+ av brödsäd, nytt vin+ och olja, och det är där helgedomens redskap och de tjänstgörande+ prästerna och portvaktarna+ och sångarna+ är; och vi skulle inte försumma vår Guds hus.+

Fotnoter

Ordagr.: ”Och på dem som var försedda med sigill”.
”Adonikam” i Esr 2:13.
”Jora” i Esr 2:18.
El.: ”tempelslavarna”. Ordagr.: ”de som har blivit givna”. Jfr not till 4Mo 3:9.
En sikel vägde omkr. 11,4 g. Se Tillägg 8A.
El.: ”offergåvan”. Hebr.: qurbạn. Se ”korban” i Mk 7:11.
El.: ”tiondelen”.