Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Nahum 3:1–19

 Ve blodsutgjutelsens stad!*+ Hon är alltigenom full av bedrägeri och av röveri. Byte uteblir inte!  Det hörs ljud av piska+ och ljud av rasslande hjul och galopperande häst och skumpande vagn.+  Ryttaren till häst och svärdets flamma och spjutets blixt+ och en mängd slagna och en väldig hög av lik; och det är ingen ände på döda kroppar. Man snavar över deras döda kroppar –  på grund av de många prostitutionshandlingar som den prostituerade begår,+ hon som är tilldragande genom sin behagfullhet, en mästarinna i trolldomskonster, hon som snärjer nationer genom sina prostitutionshandlingar och släkter genom sina trolldomskonster.+  ”Se! Jag är emot dig”,*+ lyder härarnas Jehovas* uttalande, ”och jag skall dra upp dina kjolar, som täcker dig, över ditt ansikte, och jag skall låta nationer se din nakenhet+ och kungariken din vanära.  Och jag skall kasta vämjeliga ting på dig,+ och jag skall göra dig föraktlig och ställa ut dig till beskådande.+  Och det skall ske att var och en som ser dig skall fly från dig+ och säga: ’Nịneve har skövlats! Vem har medkänsla med henne?’ Var skall jag söka efter tröstare åt dig?  Är du bättre än No-Amon,+ hon som satt vid Nilkanalerna?+ Vattenmassor var runt om henne, hon vars välstånd var havet och vars mur var från havet.  Etiopien* var hennes fulla styrka, likaså Egypten;+ och det utan begränsning. Put och libyerna* visade sig vara till hjälp för dig.*+ 10  Också hon var bestämd till landsflykt; hon gick i fångenskap.+ Också hennes barn krossades i varje gathörn;+ och man kastade lott om hennes ärade män,+ och alla hennes stormän blev bundna med bojor.+ 11  Också du skall bli drucken;+ du skall bli något som är gömt.+ Också du skall söka ett fäste undan fienden.+ 12  Alla dina befästa platser är som fikonträd med de första mogna frukterna: om de skakas faller det fikon i munnen på den som vill äta.+ 13  Se! Ditt folk är som kvinnor i din mitt.+ Ditt lands portar skall stå vidöppna för dina fiender. Eld skall förtära dina bommar.+ 14  Ös upp vatten åt dig för belägringen.+ Förstärk dina befästa platser.+ Stig ner i dyn, och trampa i leran; grip tag i tegelformen. 15  Till och med där skall elden förtära dig. Svärdet skall utrota dig.+ Den skall förtära dig som krypande, vinglösa gräshoppor.*+ Gör dig talrik som krypande, vinglösa gräshoppor; gör dig talrik som vandringsgräshoppor.* 16  Du har gjort dina handelsmän talrikare än himlens stjärnor.+ Den krypande, vinglösa gräshoppan* ömsar hud och flyger sedan bort. 17  Dina vakter är som vandringsgräshoppan* och dina rekryteringsämbetsmän som en gräshoppssvärm.* De lägrar sig i stenfållorna en kall dag. Solen behöver bara lysa fram, så flyr de bort; och deras plats är okänd, man vet inte var de är.+ 18  Dina herdar har blivit dåsiga,+ du Assyriens kung; dina stormän stannar i sina boningar.+ Ditt folk är skingrat på bergen, och ingen samlar ihop det.+ 19  Det finns ingen bot för din skada. Ditt sår är oläkligt.+ Alla som hör ryktet om dig skall klappa i händerna över dig;+ ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska?”+

Fotnoter

El.: ”blodsdådens stad”. Ordagr.: ”blodstaden”. Hebr.: ‛ir damịm, plur. av dam, ”blod”.
”dig”, fem. sing. i hebr.; syftar på Nineve.
”härarnas Jehovas”, MTVg; LXX: ”Jehova Gud den Allsmäktiges”.
”Etiopien”, LXXVg; MTSy: ”Kush”.
”och libyerna”. Hebr.: weluvịm.
”dig”, MTVg; LXX: ”henne”.
El.: ”som den krypande, vinglösa gräshoppan”. Hebr.: kajjạleq. Se not till Joel 1:4.
El.: ”som vandringsgräshoppan (ökengräshoppan)”; el.: ”som en väldig svärm av gräshoppor”. Hebr.: ka’arbẹh, den fullt utvecklade bevingade gräshoppan som vandrar i svärmar.
Se not till v. 15, ”som krypande, vinglösa gräshoppor”.
Se not till v. 15, ”som vandringsgräshoppor”.
”som en gräshoppssvärm”. Ordagr.: ”som gräshoppa gräshoppa”, dvs. som en gräshoppssvärm. Hebr.: keghọ̄v govạj, använt i kollektiv betydelse.