Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Nahum 1:1–15

 Proklamationen* mot Nịneve:+ Boken med elkositen Nahums syn:*  Jehova är en Gud* som kräver odelad hängivenhet+ och som tar hämnd; Jehova tar hämnd+ och är fylld av raseri.*+ Jehova tar hämnd på sina motståndare,+ och han är förbittrad på sina fiender.+  Jehova är sen till vrede+ och väldig i kraft,+ och på inga villkor låter Jehova någon gå ostraffad.+ I förödande vind och i storm går hans väg, och molnmassan är dammet kring hans fötter.+  Han talar strängt till havet+ och lägger det torrt; och alla floder låter han torka ut.+ Basan och Karmel vissnar,+ och Libanons blomster vissnar.  Bergen gungar inför honom, och kullarna smälter.+ Och jorden lyfts upp vid hans åsyn, ja det fruktbara landet* och alla som bor i det.+  Vem kan bestå inför hans fördömelse?+ Och vem kan resa sig mot hans vredes hetta?+ Hans raseri skall tömmas ut som eld,+ och klipporna* skall brytas ner inför honom.  Jehova är god,+ ett fäste+ på nödens dag.+ Och han känner dem som söker sin tillflykt hos honom.+  Och genom översvämningen som drar fram skall han företa en utrotning av hennes* plats,+ och mörker skall förfölja hans fiender.*+  Vad tänker ni ut mot Jehova?+ Han vållar en utrotning. Nöden skall inte uppstå en gång till.*+ 10  Även om de sammanflätas som törnen+ och de är druckna som av sitt veteöl,*+ skall de förtäras som helt torra halmstrån.+ 11  Från dig* skall det utgå en som tänker ut ont mot Jehova+ och råder till det som är värdelöst.*+ 12  Detta är vad Jehova har sagt: ”Även om de är fullständigt rustade och de är många, skall de likväl huggas ner;+ och man skall dra bort. Och jag skall vålla dig betryck, så att jag inte mer behöver vålla dig betryck.+ 13  Och nu skall jag bryta sönder den okstång som han har lagt på dig,+ och dina band skall jag slita itu.+ 14  Och om dig* har Jehova befallt: ’Det skall inte mer bli sått något av ditt namn.+ Från dina gudars* hus utrotar jag varje skulpterad bild och varje gjuten bildstod.+ Jag skall göra en gravplats åt dig,+ ty du är ingenting värd.’* 15  Se! Till fots över bergen kommer* den som bär fram goda nyheter,* den som förkunnar fred.+ Juda, håll dina högtider.+ Infria dina löften;+ ty aldrig mer skall någon odugling* dra fram genom dig.+ Han skall bli fullständigt utrotad.”*+

Fotnoter

El.: ”Det profetiska budskapet”.
El.: ”med den syn som Nahum från Elkos hade”.
”en Gud”. Hebr.: ’El; grek.: Theọs; lat.: Dẹus.
El.: ”och är redo att ge uttryck åt raseri”. Ordagr.: ”och [är] ägare av raseri”. Hebr.: uvạ‛al chemạh.
”ja det fruktbara landet”. Hebr.: wethevẹl; LXX: ”hela [jorden]”; lat.: et ọrbis, ”och runden”, dvs. jordens rund. Se not till Mt 24:14, ”på hela den bebodda jorden”.
”och klipporna”. Hebr.: wehatstsurịm; grek.: kai hai pẹtrai; syr.: weture’; lat.: et pẹtrae.
”hennes”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på Nineve.
Första delen av kap. 1 i Nahums profetiska bok förefaller vara en ofullständig alfabetisk el. akrostisk dikt. Den alfabetiska uppbyggnaden sträcker sig bara till och med v. 8 och omfattar bokstäverna ’ạlef till kaf i det hebr. alfabetet.
”en gång till”. El.: ”två gånger”.
El.: ”sin berusande dryck”.
”dig”, fem. sing. i hebr.
”det som är värdelöst”. Ordagr.: ”belial”. Hebr.: belijạ‛al.
”dig”, mask. sing. i hebr.
El.: ”din guds”. Hebr.: ’elohẹjkha; grek.: theou sou; lat.: Dẹi tụi.
I MLXXSy slutar kap. 1 här.
Ordagr.: ”Se! På bergen fötterna på”.
”den som bär fram goda nyheter”. Hebr.: mevassẹr; grek.: euaggelizomẹnou och lat.: evangelizạntis, ”den som förkunnar ett evangelium (ett glatt budskap)”.
Se not till Nah -v. 11, ”det som är värdelöst”.
I TLXXBagsterVg slutar kap. 1 här.