Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Mika 5:1–15

 ”Nu ristar du märken på dig,+ du dotter av en invasion; en belägringsvall har han uppfört mot oss.*+ Med käppen slår de Israels domare på kinden.*+  Och du, Betlehem* Efrạta,+ som är för liten för att befinna dig bland Judas tusenden,+ från dig*+ skall det åt mig komma en som skall bli härskare i Israel,+ en vars ursprung* är från forna tider, från en avlägsen forntids* dagar.+  Därför skall han överge dem+ intill den tid då hon som skall föda har fött.+ Och resten av hans bröder skall återvända till Israels söner.  Och han skall träda fram och vara herde i Jehovas* styrka,+ i Jehovas,* sin Guds, upphöjda namn.+ Och de skall bo kvar,+ ty nu skall han vara stor intill jordens ändar.*+  Och han skall vara frid.+ När assyriern tränger in i vårt land och när han beträder våra boningstorn,*+ då skall vi resa upp sju herdar mot honom, ja, åtta stamhövdingar bland människorna.*  Och de skall valla Assyriens land med svärd+ och Nimrods land+ i dess ingångar. Och han skall befria oss från assyriern,+ när han tränger in i vårt land och när han beträder vårt område.  Och de kvarvarande av Jakob*+ skall mitt ibland många folk bli som daggen från Jehova,+ som ymniga regnskurar på växterna;+ den hoppas inte på någon man* och väntar inte på jordemänniskans* söner.+  Och de kvarvarande av Jakob skall bland nationerna, mitt ibland många folk, bli som ett lejon bland skogens djur, som ett manprytt ungt lejon bland fårhjordar; det både trampar ner och sliter i stycken när det går fram;+ och det finns ingen befriare.  Din* hand skall vara högt upplyft över dina motståndare,+ och alla dina fiender skall utrotas.”+ 10  ”Och det skall ske på den dagen”, lyder Jehovas uttalande, ”att jag skall utrota dina hästar från din mitt och förstöra dina vagnar.+ 11  Och jag skall utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina befästa platser.+ 12  Och jag skall utrota trolldomskonster ur din hand, och det skall inte mer finnas någon som utövar magi hos dig.+ 13  Och jag skall utrota dina huggna bilder och dina stoder från din mitt, och du skall inte mer böja dig ner för dina händers verk.+ 14  Och jag skall rycka upp dina heliga pålar*+ ur din mitt och förinta dina städer. 15  Och i vrede och i raseri skall jag utkräva hämnd på de nationer som inte har lytt.”+

Fotnoter

El.: ”man har satt oss under belägring”.
I MLXXSy slutar kap. 4 här; i TLXXBagsterVg börjar kap. 5 med denna vers.
Betyder ”brödhus”. Hebr.: Bēth-lẹchem.
”dig”, mask. sing. i hebr.
”ursprung”, enl. KBL, sid. 505; jfr BDB, sid. 426.
El.: ”från en oöverskådlig tids”.
Se Tillägg 1C, § 2.
Se Tillägg 1C, § 2.
”intill jordens ändar”. Hebr.: al-afsē-’ạrets. Jfr not till Jer 16:19.
Möjligen: ”vår jord (mark)”, i överensstämmelse med LXXSy.
El.: ”jordemänniskor”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”Och Jakobs kvarleva (rest)”.
”på någon man”. Hebr.: le’ịsh.
El.: ”människornas”. Hebr.: ’adhạm.
”Din”, mask. sing. i hebr.
El.: ”dina asherapålar”, ”dina asheror”.