Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Mika 2:1–13

 ”Ve dem som på sina sängar tänker ut det som är ont och planlägger olycka!+ När det blir ljust om morgonen går de till verket,+ eftersom det står i deras hands makt.+  Och de har begär till åkrar och roffar dem åt sig,+ likaså till hus och tar dem; och de handlar bedrägligt mot en kraftfull man* och hans hushåll,+ en man* och hans arvsbesittning.+  Därför, detta är vad Jehova har sagt: ’Se, jag tänker ut mot denna släkt+ en olycka,+ som ni inte skall kunna dra undan era nackar från,+ och ni skall inte mer vandra högmodigt;+ ty det är en olyckans tid.+  På den dagen skall man använda ett ordspråk+ om er och hålla veklagan, ja en veklagan.+ Man skall säga: ”Vi har verkligen blivit skövlade!+ Mitt folks andel ändrar han.+ Ack, han tar den från mig! Den otrogne tilldelar han våra åkrar.”  Därför skall du inte ha någon som kastar ut mätsnöret vid lottkastning+ i Jehovas församling.*  Predika inte.*+ De predikar. De predikar inte om dessa ting. Förödmjukelser skall inte vika bort.+  Sägs det, du Jakobs hus:+ ”Har Jehovas ande* blivit missbelåten, eller är detta hans gärningar?”+ Gör inte mina ord gott+ mot den som vandrar rättrådigt?+  Och i går reste sig mitt eget folk upp som en fiende.+ Den majestätiska prydnaden framtill på klädnaden river ni bort från dem som tillitsfullt går förbi, likt dem som återvänder från krig.  Mitt folks kvinnor driver ni ut ur det hus som är en kvinnas* stora glädje. Från hennes barn tar ni min prakt+ för oöverskådlig tid.+ 10  Res er upp och gå,+ ty detta är ingen viloplats.+ På grund av att hon har blivit oren+ sker en förstöring; och förstöringen kommer att vara smärtsam.+ 11  Om en man* som vandrar efter vind* och falskhet talar lögn och säger:+ ”Jag skall predika* för dig om vin och starka drycker”, då är han en som kan predika för detta folk.+ 12  Jag skall helt visst samla dig, Jakob, alla som tillhör dig;+ jag skall helt visst församla de kvarvarande av Israel.*+ I endräkt skall jag sätta dem, som en småboskapshjord i fållan,* som en hjord mitt på dess betesmark;+ där skall det vara ett sorl av människor.’*+ 13  Den som bryter igenom skall dra upp framför dem:+ de skall bryta igenom. Och de går genom porten, och de går ut genom den.+ Och deras kung går igenom framför dem, med Jehova i spetsen för dem.”+

Fotnoter

”en kraftfull (fysiskt stark) man”. Hebr.: gẹver.
Ordagr.: ”och en man”. Hebr.: we’ịsh.
”i ... församling”. Hebr.: biqhạl; grek.: en ekklesịai. Se noter till 5Mo 4:10.
Ordagr.: ”Låt inte [ord] drypa (droppa).”
El.: ”Jehovas verksamma kraft”. Hebr.: rụach Jehwạh. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”en kvinnas”. Ordagr.: ”hennes”.
Hebr.: ’ish.
”vind”. Hebr.: rụach. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
Ordagr.: ”låta [ord] drypa (droppa)”.
El.: ”Israels kvarleva”.
”i fållan”, genom en ändring av vokalisationen i överensstämmelse med TVg; M: ”från Bosra”.
”av människor”. Hebr.: me’adhạm.