Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Matteus 7:1–29

 Sluta upp med att döma+ för att ni inte skall bli dömda;  med den dom som ni dömer med skall ni nämligen bli dömda;+ och med det mått som ni mäter med skall det mätas åt er.+  Varför ser du då flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?+  Eller hur kan du säga till din broder: ’Låt mig ta bort flisan ur ditt öga’, när, se, det är en bjälke i ditt eget öga?+  Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, och så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.  Ge inte det som är heligt åt hundar,+ kasta inte heller era pärlor för svin, för att de aldrig må trampa+ dem under sina fötter och vända sig om och slita sönder er.  Fortsätt med att be,+ så skall det ges åt er; fortsätt med att söka, så skall ni finna; fortsätt med att bulta på,+ så skall det öppnas för er.  Ty var och en som ber, han får,+ och var och en som söker, han finner, och för var och en som bultar på skall det öppnas.  Vilken är väl den man bland er som skulle räcka sin son+ en sten när han ber om bröd? 10  Eller kanske han ber om en fisk – inte skulle han väl då räcka honom en orm? 11  Om alltså ni, fastän ni är onda,+ förstår att ge goda gåvor åt era barn, hur mycket mer skall då inte er Fader som är i himlarna ge goda ting+ åt dem som ber honom! 12  Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra mot er,+ så skall också ni göra mot dem; detta är nämligen vad lagen och profeterna innebär.+ 13  Gå in genom den trånga porten;+ därför att bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse,* och många är de som går in på den; 14  men trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner den.+ 15  Se upp för de falska profeterna,+ som kommer till er i fårakläder+ men invärtes är rovlystna vargar.+ 16  Av deras frukter skall ni känna igen+ dem. Aldrig plockar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar?+ 17  Likaså frambringar varje gott träd fin frukt, men varje dåligt träd frambringar värdelös frukt;+ 18  ett gott träd kan inte bära värdelös frukt, inte heller kan ett dåligt träd frambringa fin frukt. 19  Varje träd som inte frambringar fin frukt blir nerhugget och kastat i elden.+ 20  Av deras frukter skall ni alltså verkligen känna igen dessa människor.+ 21  Inte var och en som säger till mig: ’Herre, Herre’, skall komma in i himlarnas kungarike, utan den som gör+ min himmelske Faders vilja.+ 22  Många skall säga till mig på den dagen: ’Herre, Herre,+ profeterade vi inte i ditt namn och drev ut demoner i ditt namn och utförde många kraftgärningar* i ditt namn?’+ 23  Och likväl skall jag då bekänna för dem: Jag har aldrig känt er!+ Gå bort ifrån mig, ni som utövar laglöshet.+ 24  Därför skall var och en som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknas vid en omdömesgill man, som byggde sitt hus på klippan.+ 25  Och regnet strömmade ner, och störtfloderna kom, och vindarna blåste och piskade mot det huset; men det störtade inte in, för det hade grundats på klippan. 26  Vidare skall var och en som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem+ liknas vid en dåraktig man,+ som byggde sitt hus på sanden. 27  Och regnet strömmade ner, och störtfloderna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset,+ och det störtade in; och dess fall var stort.”+ 28  När Jesus nu var färdig med dessa ord, häpnade+ folkskarorna över hans sätt att undervisa; 29  han undervisade dem nämligen som en som hade myndighet+ och inte som deras skriftlärda.

Fotnoter

El.: ”fördärv”, ”undergång”. Grek.: apọ̄leian.
El.: ”underverk”.