Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Matteus 6:1–34

 Akta er noga för att utöva er rättfärdighet+ inför människor för att bli observerade av dem; annars skall ni inte ha någon lön hos er Fader som är i himlarna.  Därför, när du går för att ge barmhärtighetsgåvor,+ låt då inte blåsa i trumpet+ framför dig, alldeles som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de skall bli ärade av människor. Jag säger er i sanning: De får nu sin lön fullt ut.  Men när du ger barmhärtighetsgåvor, låt då inte din vänstra hand veta vad din högra gör,  så att dina barmhärtighetsgåvor kan vara i det fördolda; då skall din Fader, som ser på i det fördolda, återgälda dig.+  Och när ni ber skall ni inte vara som hycklarna; de tycker ju om att stå och be+ i synagogorna och i hörnen av de breda gatorna, för att de skall vara synliga för människor.+ Jag säger er i sanning: De får nu sin lön fullt ut.  Men du, när du ber, gå då in i ditt inre rum,+ och när du har stängt din dörr, be då till din Fader som är i det fördolda;+ då skall din Fader, som ser på i det fördolda, återgälda dig.  Men när ni ber, säg då inte detsamma om och om igen,*+ alldeles som folk i nationerna gör; de föreställer sig nämligen att de skall bli bönhörda därför att de använder många ord.  Gör er då inte lika dem; Gud, er Fader, vet ju vad ni behöver+ redan innan ni ber honom.  Så här skall ni alltså be:+ ’Vår Fader i himlarna, låt ditt namn+ bli helgat.*+ 10  Låt ditt kungarike+ komma. Låt din vilja+ ske, så som i himlen så också på jorden.+ 11  Ge oss i dag vårt bröd för denna dag;+ 12  och förlåt* oss våra skulder, liksom vi också har förlåtit dem som står i skuld till oss.+ 13  Och för oss inte in i frestelse,+ utan befria* oss från den onde.’*+ 14  Ty om ni förlåter människor deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er;+ 15  men om ni inte förlåter människor deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.+ 16  När ni håller på att fasta,+ sluta då upp med att ta på er en sorgsen min likt hycklarna; de vanställer ju sina ansikten, så att det skall synas för människor att de håller på att fasta.+ Jag säger er i sanning: De får nu sin lön fullt ut. 17  Men när du håller på att fasta, smörj då in ditt huvud med olja och tvätta ditt ansikte,+ 18  så att det inte skall synas för människor att du håller på att fasta, utan för din Fader som är i det fördolda;+ då skall din Fader, som ser på i det fördolda, återgälda dig. 19  Sluta upp med att samla skatter+ åt er på jorden, där mal och rost förtär och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20  Samla i stället skatter åt er i himlen,+ där varken mal eller rost förtär+ och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl; 21  för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 22  Ögat är kroppens lampa.+ Om därför ditt öga är ogrumlat,* kommer hela din kropp att vara upplyst; 23  men om ditt öga är ont,*+ kommer hela din kropp att vara mörk. Om det ljus som är i dig i själva verket är mörker, hur stort är då inte det mörkret!+ 24  Ingen kan vara slav åt två herrar; för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre,+ eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen.*+ 25  Därför säger jag er: Sluta upp med att vara bekymrade+ för er själ* i fråga om vad ni skall äta eller vad ni skall dricka, eller för er kropp i fråga om vad ni skall ha på er.+ Betyder inte själen mer än maten och kroppen mer än kläderna?+ 26  Ge uppmärksamt akt på himlens fåglar,+ eftersom de inte sår ut säd eller skördar eller samlar in i förrådshus; ändå ger er himmelske Fader mat åt dem. Är ni inte värda mer än de?+ 27  Vem av er kan väl genom att bekymra sig lägga en enda aln till sin livslängd?+ 28  Och när det gäller kläder, varför är ni bekymrade? Ta lärdom av liljorna+ på marken, av hur de växer; de arbetar inte hårt, och inte spinner de; 29  men jag säger er att inte ens Salomo+ i all sin prakt var klädd som en av dem. 30  Om nu Gud på det sättet klär markens växter, som finns till i dag och i morgon kastas i ugnen, skall han då inte mycket hellre klä er, ni med lite tro?+ 31  Var därför aldrig bekymrade+ och säg: ’Vad skall vi äta?’ eller: ’Vad skall vi dricka?’ eller: ’Vad skall vi sätta på oss?’ 32  Allt detta är ju vad folk i nationerna så ivrigt strävar efter. Er himmelske Fader vet ju att ni behöver allt detta.+ 33  Fortsätt därför med att först söka* kungariket och hans* rättfärdighet,+ så skall ni få allt det andra också.+ 34  Alltså: var aldrig bekymrade för morgondagen;+ morgondagen skall nämligen ha sina egna bekymmer. Var dag har nog av sin egen uselhet.

Fotnoter

El.: ”pladdra då inte”, ”använd då inte tomma upprepningar”.
El.: ”må ... hållas heligt”, ”må ... behandlas som heligt”. Grek.: hagiasthẹ̄tō; lat.: sanctificẹtur; J17,18(hebr.): jithqaddạsh, ”må ... bli helgat”. Se not till 2Mo 29:43, ”och det skall helgas”.
El.: ”efterskänk”. Ordagr.: ”sänd bort från”.
El.: ”rädda”.
El.: ”från det onda”.
El.: ”uppriktigt”, ”enkelt”, ”skarpt inställt”, ”inriktat åt ett håll”, ”frikostigt”, ”ser bara en sak”.
El.: ”dåligt”, ”fördärvat”, ”avundsamt”.
El.: ”Mammon”. Grek.: mamōnai, dativ; J17,18,22(hebr.): hammamọ̄n, mammon”, med bestämd artikel.
El.: ”[ert] liv”. Grek.: psykhēi, sing. Se Tillägg 4A.
”Fortsätt ... med att ... söka”. Grek.: zēteite; verbets form anger en pågående el. fortskridande handling.
Dvs. den himmelske Faderns rättfärdighet. Jfr v. 32.