Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Matteus 2:1–23

 Sedan Jesus hade blivit född i Betlehem+ i Judeen i kung Herodes dagar,+ se, då kom astrologer*+ från östliga trakter till Jerusalem  och sade: ”Var är den judarnas kung+ som är född? Vi såg nämligen hans stjärna+ när vi var i Östern,* och vi har kommit för att betyga honom vår vördnad.”  När kung Herodes hörde detta blev han mycket oroad, och hela Jerusalem med honom;  och sedan han hade församlat folkets alla främsta präster och skriftlärda började han fråga ut dem om var Messias* skulle födas.  De sade till honom: ”I Betlehem+ i Judeen; så här är det nämligen skrivet genom profeten:  ’Och du, Betlehem*+ i Judas land, är visst inte den obetydligaste staden bland ståthållare* i Juda; ty ur dig skall träda fram en regent,*+ som skall vara en herde+ för mitt folk, Israel.’”  Då kallade Herodes i hemlighet till sig astrologerna och tog av dem noggrant reda på tiden för stjärnans framträdande.  Sedan sände han dem till Betlehem och sade: ”Gå och forska noga efter barnet, och när ni har funnit honom, underrätta då mig, så att jag också kan komma och betyga honom min vördnad.”+  När de hade hört kungen, gav de sig i väg; och se, stjärnan som de hade sett när de var i Östern*+ gick framför dem, tills den kom att stå över den plats där barnet var. 10  När de såg stjärnan kände de glädje, mycket stor glädje. 11  Och när de gick in i huset fick de se barnet med sin mor Maria, och de föll ner och betygade honom sin vördnad. De tog också fram sina skatter och överlämnade gåvor åt barnet: guld och rökelse* och myrra. 12  Men eftersom de i en dröm fick en gudomlig varning+ att inte vända tillbaka till Herodes, drog de bort till sitt land en annan väg. 13  Sedan de hade dragit bort, se, då visade sig Jehovas* ängel+ i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp, ta barnet och hans mor med dig och fly till Egypten, och stanna där tills jag ger dig besked; Herodes tänker nämligen söka efter barnet för att röja det ur vägen.” 14  Då steg han upp och tog med sig barnet och hans mor om natten och drog bort till Egypten, 15  och han stannade där intill Herodes död, för att det skulle uppfyllas+ som var sagt av Jehova* genom hans profet, som sade: ”Ut ur Egypten+ kallade jag min son.” 16  När nu Herodes såg att han hade blivit lurad av astrologerna,* greps han av stort raseri och sände ut folk och lät utrota alla pojkar i Betlehem och i hela dess omgivning, från tvåårsåldern och därunder, i överensstämmelse med den tid som han noggrant hade tagit reda på av astrologerna.+ 17  Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia, som sade: 18  ”En röst hördes i Rama,+ gråt och mycken jämmer; det var Rakel+ som grät över sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre är till.” 19  När Herodes hade dött, se, då visade sig Jehovas* ängel i en dröm+ för Josef i Egypten 20  och sade: ”Stig upp, ta barnet och hans mor med dig och bege dig till Israels land, för de som ville komma åt barnets själ* är döda.” 21  Då steg han upp och tog med sig barnet och hans mor och gick in i Israels land. 22  Men när han hörde att Arkelạus härskade som kung i Judeen i sin far Herodes ställe, blev han rädd för att bege sig dit. Då han dessutom i en dröm fick en gudomlig varning,+ drog han bort till landsdelen Galileen,+ 23  och när han kommit dit bosatte han sig i en stad som heter Nasaret,*+ så att det kunde uppfyllas som var sagt genom profeterna: ”Han skall kallas nasaré.”*+

Fotnoter

El.: Mt ”mager”. Grek.: mạgoi.
El.: ”hans stjärna från Östern”.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ὁ χριστός (ho khristọs), med bestämd artikel; J1-14,16-18,22(hebr.): המשיח (hamMashịach, ”Messias”, ”den Smorde”). Se not till 1:17.
Betyder ”brödhus”. Grek.: Bēthleẹm; J17,18,22(hebr.): Bēth lẹchem.
El.: ”hövdingar”, ”ledare”. Grek.: hēgemọsin.
El.: ”en hövding”, ”en ledare”. Grek.: hēgoumenos.
El.: ”de hade sett från Östern”.
Ordagr.: ”virak”. Grek.: lịbanon.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”magerna”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”liv”. Grek.: psykhẹ̄n; J17,18,22(hebr.): nẹfesh. Se Tillägg 4A.
El.: ”Skottstaden”, ”Telningsstaden”, ”Grenstaden”. Grek.: Nazarẹt; J22(hebr.): Natsẹreth.
”nasaré”. J17,18,22(hebr.): Notsrị. Grek.: Nazōraios; troligen av hebr. nẹtser, som betyder ”(rot)skott”, ”telning”, ”gren”; i bildlig bemärkelse ”avkomling”. Se Jes 11:1 med not till ”och ett skott”.