Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Matteus 19:1–30

19  När Jesus nu var färdig med dessa ord, bröt han upp från Galileen och kom till Judeens gränsområden på andra sidan Jordan.+  Och stora folkskaror följde honom, och han botade dem där.+  Och fariséer kom fram till honom, i avsikt att pröva honom, och de sade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från* sin hustru på vilken grund som helst?”+  Till svar sade han: ”Har ni inte läst att han, som skapade dem, från början gjorde dem till man och kvinna+  och sade: ’Därför skall en man lämna sin far och sin mor+ och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött’?+  Så är de då inte längre två, utan ett kött. Därför: vad Gud har fogat samman,* det får ingen människa skilja åt.”+  De sade till honom: ”Varför har då Mose föreskrivit att man kan ge henne ett skilsmässointyg och skilja sig från henne?”+  Han sade till dem: ”Med hänsyn till er hårdhjärtenhet+ gjorde Mose den eftergiften för er att ni kan skilja er från era hustrur, men från början har det inte varit på det sättet.+  Jag säger er att vemhelst som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt* och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”*+ 10  Lärjungarna sade till honom: ”Om mannens ställning i förhållande till hustrun är sådan, då är det inte tillrådligt att gifta sig.”+ 11  Han sade till dem: ”Inte alla ger rum åt det ordet, utan bara de som har gåvan.+ 12  För det finns eunucker som har fötts sådana ur moderlivet,+ och det finns eunucker som av människor har gjorts till eunucker, och det finns eunucker som själva har gjort sig till eunucker för himlarnas kungarikes skull. Den som kan ge rum åt det, han må ge rum åt det.”+ 13  Därpå kom man till honom med små barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be en bön; men lärjungarna talade strängt till dem.+ 14  Jesus sade emellertid: ”Låt de små barnen vara, och sluta upp med att hindra dem att komma till mig, för himlarnas kungarike tillhör sådana.”+ 15  Och han lade händerna på dem och gick därifrån.+ 16  Och se, en som kom fram till honom sade: ”Lärare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?”+ 17  Han sade till honom: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns en som är god.+ Men om du gärna vill gå in i livet, håll då ständigt buden.”+ 18  Han sade till honom: ”Vilka?”+ Jesus sade: ”Jo: Du skall inte mörda;+ Du skall inte begå äktenskapsbrott;*+ Du skall inte stjäla;+ Du skall inte bära falskt vittnesbörd;+ 19  Ära din far och din mor;+ och: Du skall älska din nästa som dig själv.”+ 20  Den unge mannen sade till honom: ”Allt detta har jag hållit; vad fattas mig ännu?” 21  Jesus sade till honom: ”Om du vill vara fullkomlig, gå då bort och sälj dina tillhörigheter och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen,+ och kom, bli min efterföljare.”+ 22  När den unge mannen hörde detta uttalande, gick han bedrövad bort; han hade nämligen många ägodelar.+ 23  Men Jesus sade till sina lärjungar: ”Jag säger er i sanning att det skall vara svårt för en rik man att komma in i himlarnas kungarike.+ 24  Ja, jag säger er: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds kungarike.”+ 25  När lärjungarna hörde detta, gav de uttryck åt mycket stor förvåning, i det de sade: ”Vem kan då bli räddad?”+ 26  Jesus såg dem i ögonen och sade till dem: ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”+ 27  Då sade Petrus till honom som svar: ”Se! Vi har lämnat allt och följt dig; hur blir det då för oss?”+ 28  Jesus sade till dem: ”Jag säger er i sanning: I återskapelsen,* när Människosonen sätter sig på sin härliga tron, skall också ni som har följt mig själva sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.+ 29  Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller jordstycken för mitt namns skull skall få många gånger mer och skall ärva evigt liv.+ 30  Men många som är de första skall vara de sista och de sista de första.+

Fotnoter

”skilja sig från”. Ordagr.: ”lösa”. Jfr not till 3Mo 22:13.
”fogat samman”. El.: ”sammanokat”.
”otukt”. Grek.: porneiai, dativ sing.; lat.: fornicatiọnem; J17,18,22(hebr.): zenụth. Se Tillägg 5A.
Se not till v. 18.
Du skall inte begå äktenskapsbrott”. Grek.: Ou moikheuseis; lat.: non adulterạbis; J18,22(hebr.): lo’ tin’ạf. Se noter till 5:32, ”begår äktenskapsbrott”, och Hes 16:32.
El.: ”I återfödelsen”. Grek.: en tēi palingenesịai; lat.: in regeneratiọne; syr.: be‛alma’ chadta’, ”I den nya tidsåldern (eran)”. Jfr not till Tit 3:5.