Matteus 15:1–39

15  Därpå kom fariséer och skriftlärda från Jerusalem+ till Jesus och sade:  ”Varför överträder dina lärjungar traditionen från forna tiders män? De tvättar till exempel inte händerna när de skall äta en måltid.”+  Till svar sade han till dem: ”Och ni, varför överträder ni Guds bud på grund av er tradition?+  Gud har till exempel sagt: ’Ära din far och din mor’;+ och: ’Den som förolämpar far eller mor, han skall sluta i döden.’*+  Men ni säger: ’Vemhelst som säger till sin far eller mor: ”Vad jag än har, som du kunde få nytta av genom mig, är en gåva tillägnad Gud”,  han behöver inte alls ära sin far.’+ Och så har ni gjort Guds ord ogiltigt på grund av er tradition.+  Ni hycklare,+ träffande profeterade Jesaja+ om er när han sade:  ’Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta håller sig långt borta från mig.+  Förgäves fortsätter de att dyrka mig, eftersom de som lärosatser lär ut människobud.’”+ 10  I och med detta kallade han folkskaran närmare och sade till dem: ”Lyssna och fatta innebörden:+ 11  Det är inte det som kommer in i munnen som befläckar människan. Men det som går ut ur munnen, det befläckar människan.”+ 12  Därpå kom lärjungarna fram och sade till honom: ”Vet du att när fariséerna hörde vad du sade, blev det en orsak för dem att snava och falla?”+ 13  Till svar sade han: ”Varje planta som min himmelske Fader inte har planterat skall ryckas upp med rötterna.+ 14  Låt dem vara. De är blinda vägledare. Om nu en blind vägleder en blind, kommer båda att falla i en grop.”*+ 15  Detta fick Petrus att säga till honom: ”Uttyd liknelsen* för oss.”+ 16  Då sade han: ”Är också ni fortfarande utan förstånd?+ 17  Är ni inte medvetna om att allt som går in i munnen går vidare till magen och töms ut i kloaken?* 18  Men det som går ut ur munnen kommer ut ur hjärtat, och det befläckar människan.+ 19  Ut ur hjärtat kommer till exempel onda överväganden,+ mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelser.+ 20  Det är detta som befläckar människan; men att äta med otvättade händer befläckar inte människan.”+ 21  Så gick Jesus därifrån och drog nu bort till trakterna av Tyros och Sidon.+ 22  Och se, en fenicisk*+ kvinna från dessa omgivningar kom ut och ropade högt och sade: ”Var barmhärtig mot mig,+ Herre, Davids Son. Min dotter är svårt demonpåverkad.” 23  Men han svarade henne inte ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Skicka bort henne, eftersom hon håller i med att ropa efter oss.” 24  Till svar sade han: ”Jag har inte blivit utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.”+ 25  Men kvinnan kom, började betyga honom sin vördnad och sade: ”Herre, hjälp mig!”+ 26  Till svar sade han: ”Det är inte rätt att ta barnens bröd och kasta det åt de små hundarna.” 27  Hon sade: ”Det är sant, Herre; men de små hundarna äter faktiskt av de smulor som faller från deras herrars bord.”+ 28  Då svarade Jesus och sade till henne: ”Kvinna, stor är din tro; må det gå dig som du önskar.” Och hennes dotter blev frisk alltifrån den stunden.+ 29  Jesus gick nu därifrån tvärs igenom landet och kom nära Galileiska sjön,+ och han gick upp på berget+ och satte sig där. 30  Då kom stora folkskaror till honom och hade med sig ofärdiga, lemlästade, blinda, stumma och många andra sjuka, och de nära nog slängde dem för hans fötter, och han botade dem,+ 31  så att folkskaran förundrades då de såg stumma tala och ofärdiga gå omkring och blinda se, och de gav ära åt Israels Gud.+ 32  Men Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade:+ ”Jag känner medlidande+ med folket, eftersom de redan har dröjt hos mig tre dagar och ingenting har att äta; och jag vill inte skicka i väg dem fastande. De kunde ju bli helt utmattade på vägen.” 33  Lärjungarna sade emellertid till honom: ”Varifrån skall vi på det här ensliga stället få tillräckligt med bröd för att mätta en så stor folkskara?”+ 34  Då sade Jesus till dem: ”Hur många bröd har ni?” De sade: ”Sju, och några få små fiskar.” 35  Sedan han hade sagt åt folkskaran att lägga sig ner på marken, 36  tog han de sju bröden och fiskarna, och efter att ha tackat Gud bröt han dem i stycken och började dela ut dem åt lärjungarna och lärjungarna i sin tur åt folkskarorna.+ 37  Och alla åt och blev mätta, och av de brödstycken som blev över tog man upp sju proviantkorgar fulla.+ 38  Men de som åt var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn. 39  Till sist, efter att ha skickat i väg folkskarorna, steg han i båten och kom till Mạgadans omgivningar.+

Fotnoter

El.: ”skall ovillkorligen (ofrånkomligen) dö”.
El.: ”ett dike”.
El.: ”det bildliga talet”. Se not till 13:3.
El.: ”i avloppsbrunnen”, ”i latrinen”, ”på avträdet”.
El.: ”kanaaneisk”.