Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Matteus 10:1–42

10  Så kallade han till sig sina tolv lärjungar och gav dem myndighet över orena andar,+ till att driva ut dem och att bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor.  Detta är namnen på de tolv apostlarna:+ Först Simon, han som kallas Petrus,*+ och Andreas,+ hans bror; och Jakob, Sebedẹus son,+ och Johannes, hans bror;  Filippus och Bartolomẹus;*+ Tomas+ och Matteus,*+ tullindrivaren;* Jakob, Alfẹus son,+ och Taddẹus;*  Simon, den som kallades Kananaios,*+ och Judas Iskạriot, som längre fram förrådde+ honom.  Dessa tolv sände Jesus ut, och han gav dem dessa föreskrifter:+ ”Gå inte bort till nationernas väg och gå inte in i en samarisk stad,+  utan gå i stället ständigt till de förlorade fåren av Israels hus.+  Medan ni går, predika och säg: ’Himlarnas kungarike har kommit nära.’+  Bota sjuka,+ väck upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner. Ni har fått för intet, ge för intet.+  Skaffa er inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet+ 10  eller en matpåse för färden eller två underklädnader* eller sandaler eller en stav; ty arbetaren är värd sin mat.+ 11  I vilken stad eller by ni än kommer in, så utforska vem i den som är värdig, och stanna där tills ni går vidare.+ 12  När ni kommer in i huset, så hälsa det; 13  och om huset är värdigt, då må den frid ni önskar det komma över det;+ men om det inte är värdigt, då skall er frid vända tillbaka till er. 14  Varhelst man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, där skall ni gå ut ur det huset eller den staden och skaka dammet av era fötter.+ 15  Jag säger er i sanning: Det skall vara mer uthärdligt för Sodoms+ och Gomorras land på domens dag än för den staden.+ 16  Se! Jag sänder ut er som får mitt ibland vargar;+ visa er därför vara försiktiga som ormar+ och ändå oskyldiga som duvor.+ 17  Var på er vakt mot människorna;+ de skall nämligen överlämna er åt lokala domstolar,*+ och de skall gissla+ er i sina synagogor.+ 18  Ja, ni skall bli dragna inför ståthållare och kungar+ för min skull, till ett vittnesbörd*+ för dem och nationerna. 19  Men när man överlämnar er, bli då inte bekymrade för hur ni skall tala eller vad ni skall säga; ty vad ni skall säga kommer att ges er i den stunden;+ 20  det är ju inte bara ni som talar, utan det är er Faders ande som talar genom er.+ 21  Vidare skall en bror+ utlämna sin egen bror till döden, och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot föräldrar och skall sända dem i döden.+ 22  Och ni skall vara föremål för hat från alla för mitt namns skull;+ men den som har hållit ut till slutet, han skall bli räddad.+ 23  När man förföljer er i en stad, fly då till en annan;+ för jag säger er i sanning: Ni kommer alls inte att hinna igenom Israels städer+ förrän Människosonen kommer.+ 24  En lärjunge står inte över sin lärare, inte heller en slav över sin herre.+ 25  Det är nog för lärjungen att bli som sin lärare och för slaven att bli som sin herre.+ Om man har kallat husfadern Beelsebub,*+ hur mycket mer skall man då inte kalla dem som tillhör hans hushåll så? 26  Frukta därför inte för dem; för ingenting är övertäckt som inte skall bli avtäckt och ingenting hemligt som inte skall bli känt.+ 27  Vad jag säger er i mörkret, säg det i ljuset;* och vad ni hör viskas i örat,* predika det från hustaken.+ 28  Och låt er inte skrämmas+ av dem som dödar kroppen men inte kan döda själen;* frukta i stället honom+ som kan tillintetgöra både själ och kropp i Gehẹnna.*+ 29  Säljs inte två sparvar för ett mynt av ringa värde?*+ Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vetskap.+ 30  Men på er är till och med alla huvudhåren räknade.+ 31  Var därför inte rädda: ni är värda mer än många sparvar.+ 32  Alltså: var och en som bekänner gemenskap med mig inför människorna, honom skall också jag bekänna gemenskap+ med inför min Fader som är i himlarna; 33  men vem som än förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka+ inför min Fader som är i himlarna. 34  Tänk inte att jag har kommit för att sända fred på jorden; jag har inte kommit för att sända fred,+ utan svärd. 35  Ty jag har kommit för att vålla söndring och sätta en man mot sin far och en dotter mot sin mor och en ung hustru mot sin svärmor.+ 36  Ja, en man skall få medlemmar av sitt eget hushåll till fiender. 37  Den som är fäst vid far eller mor mer än vid mig är mig inte värdig; och den som är fäst vid son eller dotter mer än vid mig är mig inte värdig.+ 38  Och vemhelst som inte tar sin tortyrpåle* och följer efter mig är mig inte värdig.+ 39  Den som finner sin själ* skall mista den, och den som mister sin själ för min skull skall finna den.+ 40  Den som tar emot er tar också emot mig, och den som tar emot mig tar också emot honom som har sänt ut mig.+ 41  Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön,+ och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.+ 42  Och vemhelst som ger en av dessa små bara en bägare kallt vatten att dricka därför att det är en lärjunge, jag säger er i sanning: han skall visst inte gå miste om sin lön.”+

Fotnoter

”Petrus” nämns vid namn på fem olika sätt. Här får han heta ”Simon, han som kallas Petrus”; i 16:16: ”Simon Petrus”; i Apg 15:14: ”Simeon”; i Joh 1:42: ”Kefas”; men oftast kallas han bara ”Petrus”, som i Mt 14:28.
Betyder ”son till Tolmai”. Han kallades också ”Natanael”. Se Joh 1:46; 21:2.
Också känd som ”Levi”. Se Lu 5:27.
El.: ”skatteindrivaren”.
Också känd som ”Judas, Jakobs son”. Se Lu 6:16; Joh 14:22; Apg 1:13.
”den som kallades Kananaios”. Grek.: ho Kananaios, troligen ett aram. uttryck som betyder ”seloten”, ”den ivrige (nitiske)”.
El.: ”eller en extra underklädnad”.
El.: ”åt lägre sanhedriner”. Grek.: eis synẹdria; avsåg mindre rådsförsamlingar. J17,22(hebr.): leSanhedhrijọ̄th.
”ett vittnesbörd”. Grek.: martỵrion; lat.: testimọnium.
”Beelsebub”, VgSyp,s; אB(grek.): Beezeboul; CW(grek.): Beelzeboul. Se not till 12:24.
El.: ”offentligt”.
Ordagr.: ”hör i örat”.
El.: ”livet”. Se Tillägg 4A.
Se Tillägg 4C.
Ordagr.: ”för ett as (ass)”. Grek.: assarịou; 1/16 denar. Se Tillägg 8A.
”tortyrpåle”. Grek.: σταυρόν (staurọn); lat.: crụcem (av crux). Se Tillägg 5C.
El.: ”sitt liv”. Se Tillägg 4A.