Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Markus 3:1–35

 Än en gång gick han in i en synagoga, och där var en man som hade en förtvinad hand.+  Och de iakttog honom mycket noggrant för att se om han skulle bota mannen på sabbaten, så att de kunde få något att anklaga honom för.+  Och han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom hit i mitten.”  Därnäst sade han till dem: ”Är det på sabbaten tillåtet att göra en god gärning eller att göra en ond gärning, att rädda eller att döda en själ?”*+ Men de teg.  Och sedan han hade sett sig omkring på dem med harm, eftersom han var djupt bedrövad över deras hjärtans känslolöshet,+ sade han till mannen: ”Räck ut din hand.” Och han räckte ut den; och hans hand blev återställd.+  Då gick fariséerna ut och började omedelbart tillsammans med anhängarna av Herodes parti*+ hålla rådslag mot honom, för att röja honom ur vägen.+  Men Jesus drog sig tillsammans med sina lärjungar undan till sjön; och en stor folkhop från Galileen och från Judeen följde honom.+  Också från Jerusalem och från Idumeen och från andra sidan Jordan och trakterna omkring Tyros+ och Sidon kom mycket folk till honom, när de fick höra om allt han gjorde.  Och han sade till sina lärjungar att ständigt ha en liten båt till reds åt honom, för att folkskaran inte skulle tränga sig på honom. 10  Han botade nämligen många, så att alla som hade plågsamma sjukdomar kastade sig över honom för att få röra vid honom.+ 11  Till och med de orena andarna+ kastade sig ner för honom när de fick se honom, och de ropade och sade: ”Du är Guds Son.”+ 12  Men många gånger förmanade han dem strängt att inte göra honom känd.+ 13  Och han gick upp på ett berg och kallade till sig dem han önskade,+ och de gick bort till honom.+ 14  Och han bildade en grupp på tolv, som han också kallade ”apostlar”, för att de skulle fortsätta att vara med honom och för att han skulle sända ut dem att predika+ 15  och att ha myndighet att driva ut demoner.+ 16  Och de tolv i gruppen som han bildade var Simon, som han gav tillnamnet Petrus,+ 17  och Jakob, Sebedẹus son, och Johannes, Jakobs bror+ (dessa gav han tillnamnet Boanẹrges,* som betyder Åskans söner), 18  och Andreas och Filippus och Bartolomẹus och Matteus och Tomas och Jakob, Alfẹus son, och Taddẹus och Simon, den som kallades Kananaios, 19  och Judas Iskạriot, som längre fram förrådde honom.+ Och han gick in i ett hus. 20  På nytt samlades folkskaran, så att de inte ens kunde äta ett mål mat.+ 21  Men när hans anhöriga+ fick höra om det, gick de ut för att få tag i honom, för de sade: ”Han har mist förståndet.”+ 22  Vidare sade de skriftlärda som kom ner från Jerusalem: ”Han har Beelsebub,* och han driver ut demonerna med hjälp av demonernas härskare.”+ 23  Och efter att ha kallat dem till sig talade han till dem i liknelser:* ”Hur kan Satan driva ut Satan? 24  Om ett kungarike blir söndrat mot sig självt, kan ju detta kungarike inte bestå;+ 25  och om ett hus blir söndrat mot sig självt, kommer inte detta hus att kunna bestå.+ 26  Och om Satan har rest sig mot sig själv och blivit söndrad, kan han inte bestå utan får ett slut.+ 27  Ja, ingen som har trängt in i en stark mans hus kan plundra+ honom på hans lösöre, om han inte först binder den starke, och sedan kan han plundra hans hus.+ 28  I sanning säger jag er att människornas söner skall få förlåtelse för allt, för vilka synder och hädelser de än på hädiskt vis gör sig skyldiga till.+ 29  Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.”+ 30  De hade ju sagt: ”Han har en oren ande.”+ 31  Nu kom hans mor och hans bröder,+ och medan de stod utanför, sände de bud in till honom för att kalla på honom.+ 32  Emellertid satt det folk omkring honom, och de sade till honom: ”Se! Din mor och dina bröder utanför söker dig.”+ 33  Men till svar sade han till dem: ”Vem är min mor och mina bröder?”+ 34  Och sedan han hade sett på dem som satt i en cirkel omkring honom, sade han: ”Se, min mor och mina bröder!+ 35  Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”+

Fotnoter

El.: ”ett liv”. Grek.: psykhẹ̄n; lat.: ạnimam; J17,18,22(hebr.): nẹfesh. Se Tillägg 4A.
El.: ”tillsammans med herodianerna”.
”Boanerges”. Syr.: Benaj Reghshi; J17(hebr.): Benē-reghọ̄sh; J18(hebr.): Benē-rạghesh.
”Beelsebub”, VgSypJ18; אACDW(grek.): Beelzeboul; B(grek.): Beezeboul; J22(hebr.): Ba‛al-zevụl.
El.: ”i bilder (illustrerande berättelser)”.