Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Markus 13:1–37

13  När han nu gick ut ur templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Lärare, se, vilka stenar och vilka byggnader!”+  Men Jesus sade till honom: ”Ser du dessa stora byggnader?+ Här skall alls inte lämnas sten på sten;+ allt skall bli nerrivet.”+  Och när han satt på Olivberget med templet inom synhåll, började Petrus+ och Jakob och Johannes och Andreas fråga honom då de var för sig själva:+  ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på den tid då alla dessa ting skall komma till en avslutning?”*+  Så Jesus sade till dem: ”Se till att ingen vilseleder er.+  Många skall komma på grundval av mitt namn och säga: ’Jag är det’, och de skall vilseleda många.+  Dessutom, när ni får höra krig och rykten om krig, bli då inte förfärade; dessa ting måste inträffa, men det är ännu inte slutet.*+  Ty nation skall resa sig* mot nation och kungarike mot kungarike,+ det skall vara jordbävningar*+ på den ena orten efter den andra, det skall vara hungersnöd.+ Detta är början till nödens våndor.+  Men ni, ta er själva i akt; man skall överlämna er åt lokala domstolar,*+ och ni skall bli pryglade i synagogor+ och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, till ett vittnesbörd* för dem.+ 10  Och de goda nyheterna+ måste först predikas* i alla nationerna.+ 11  Men när man för bort er för att överlämna er, var då inte på förhand bekymrade för vad ni skall säga;+ utan vad som än ges er i den stunden, säg detta; det är nämligen inte ni som talar utan den heliga anden.+ 12  Vidare skall en bror utlämna sin egen bror till döden och en far sitt barn,+ och barn skall sätta sig upp mot föräldrar och sända dem i döden;+ 13  och ni skall vara föremål för hat från alla för mitt namns skull.+ Men den som har hållit ut till slutet,*+ han skall bli räddad.+ 14  Men när ni får se vämjeligheten+ som vållar ödeläggelse+ stå där den inte borde (läsaren bör bruka urskillning),+ då bör de som är i Judeen fly till bergen.+ 15  Den som är uppe på taket bör inte gå ner, inte heller gå in för att ta ut något ur sitt hus;+ 16  och den som är ute på fältet bör inte vända hem för att hämta sin ytterklädnad.+ 17  Ve de kvinnor som väntar barn och de som ammar i de dagarna!+ 18  Be oavbrutet att det inte sker om vintern;+ 19  ty de dagarna skall bli dagar med en sådan vedermöda+ som inte har förekommit från början av skapelsen, som Gud skapade, intill den tiden* och som inte på nytt skall förekomma.+ 20  Ja, om inte Jehova*+ förkortade den tiden,* skulle inget kött bli räddat. Men för de utvaldas+ skull, vilka han har utvalt,+ har han förkortat den tiden.+ 21  Och om någon då säger till er: ’Titta! Här är Messias.’ ’Titta! Där är han’,+ så tro det inte.+ 22  Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram+ och göra tecken och under+ för att om möjligt villa bort de utvalda.+ 23  Se er alltså för;+ jag har sagt er allt på förhand.+ 24  Men i de dagarna, efter denna vedermöda, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, 25  och stjärnorna skall falla från himlen, och de krafter som är i himlarna skall skakas.+ 26  Och då skall de se Människosonen+ komma* bland molnen med stor makt och härlighet.+ 27  Och då skall han sända ut änglarna och samla ihop sina utvalda+ från de fyra vindarna, från jordens ytterkant till himlens ytterkant.+ 28  Lär er nu av liknelsen om fikonträdet: Så snart som dess unga gren blir mjuk och får löven att spricka fram vet ni att sommaren är nära.+ 29  Likaså vet ni också, när ni ser detta inträffa, att han är nära, vid dörrarna.+ 30  Jag säger er i sanning att denna generation* visst inte skall försvinna förrän allt detta inträffar.+ 31  Himmel+ och jord skall försvinna, men mina ord+ skall inte försvinna.+ 32  Men om den dagen eller timmen vet ingen något, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.+ 33  Ta er ständigt i akt, håll er vakna,+ för ni vet inte när det är den fastställda tiden.+ 34  Det är som en man som reste utomlands,+ som lämnade sitt hus och överlät myndigheten åt sina slavar, gav var och en hans arbete och befallde dörrvaktaren att ständigt vara vaksam. 35  Var alltså ständigt vaksamma;+ ni vet ju inte när husets herre kommer, om det blir sent på dagen* eller vid midnatt* eller då tuppen börjar gala* eller tidigt på morgonen;*+ 36  så att han, när han plötsligt kommer, inte skall finna er sovande.+ 37  Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: Var ständigt vaksamma.”+

Fotnoter

El.: ”ett gemensamt (kombinerat) slut”. Se not till Mt 13:39, ”en avslutning”.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: τὸ τέλος (to tẹlos).
El.: ”skall bringas att resa sig”, ”skall uppväckas (uppeggas)”.
”jordbävningar”. Grek.: seismoi.
”åt lokala domstolar”. El.: ”åt lägre sanhedriner”. Grek.: eis synẹdria; avsåg mindre rådsförsamlingar. J17,22(hebr.): leSanhedhrijọ̄th.
”ett vittnesbörd”. Grek.: martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: ”förkunnas (utropas) som av en härold”. Grek.: kērykhthẹ̄nai; lat.: praedicạri. Jfr not till Dan 5:29, ”och offentligt ropade man ut”.
Se not till v. 7.
Ordagr.: ”ända till nu”, ”intill närvarande tid (stund)”.
Se Tillägg 1D.
”den tiden”. Ordagr.: ”de dagarna”.
Ordagr.: ”kommande”. Grek.: erkhọmenon.
”generation”. Grek.: geneạ; inte gẹnos, ”släkte”, som i 1Pe 2:9.
”sent på dagen”. Den första nattväkten enl. den grekiska och romerska indelningen av natten, från solnedgången till omkr. kl. 21.
”midnatt”. Den andra nattväkten enl. den grekiska och romerska indelningen av natten, från omkr. kl. 21 till midnatt.
”då tuppen börjar gala”. El.: ”i hanegället”. Den tredje nattväkten enl. den grekiska och romerska indelningen av natten, från midnatt till omkr. kl. 3.
”tidigt på morgonen”. Den fjärde nattväkten enl. den grekiska och romerska indelningen av natten, från omkr. kl. 3 till soluppgången.