Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Malaki 4:1–6

4*  ”Ty se, dagen kommer, brinnande som en ugn,+ och alla förmätna och alla som bedriver ondska skall bli som halm.+ Och dagen som kommer skall förtära dem”, säger härarnas Jehova, ”så att den inte lämnar åt dem vare sig rot eller gren.+  Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol lysa fram+ med läkedom i sina vingar;+ och ni skall gå ut och stampa i marken som gödda kalvar.”+  ”Och ni skall trampa ner de ondskefulla, ty de skall bli som stoft under era fotsulor på den dag då jag griper in”,+ säger härarnas Jehova.  ”Kom ihåg min tjänare Moses lag varmed jag gav honom befallning på Horeb angående hela Israel, ja förordningar och rättsliga beslut.*+  Se! Jag sänder till er profeten Elia,*+ innan Jehovas stora dag som inger fruktan kommer.+  Och han skall vända fädernas hjärta till sönerna och sönernas hjärta till fäderna, för att jag inte skall komma och slå jorden* så att den vigs åt tillintetgörelse.”*+

Fotnoter

I TSyVg börjar kap. 4 här; i MLXX är detta 3:19, och kap. 3 fortsätter boken ut.
I LXX har v. 4 flyttats till efter v. 6, så att profetian får ett mera hoppingivande slut.
”Elia”. Hebr.: ’Elijạh; LXXVg: ”Elias”.
El.: ”landet”. Hebr.: ha’ạrets; lat.: tẹrram.
”så att den vigs åt tillintetgörelse”. El.: ”med bann (bannlysning)”. Hebr.: chẹrem. På grund av den dystra avslutningen på profetian har judarna vid högläsning för sed att upprepa v. 5, som har en mer uppmuntrande ton. Liknande upprepningar har gjorts i slutet av t.ex. Predikarboken, Jesajas bok och Klagovisorna.