Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Lukas 24:1–53

24  På första dagen i veckan kom de emellertid mycket tidigt till minnesgraven och hade med sig de välluktande kryddor de hade gjort i ordning.+  Men de fann att stenen var bortvältrad från minnesgraven,+  och när de gick in, fann de inte Herren Jesu* kropp.+  Medan de var rådvilla inför detta, se, då stod två män bredvid dem i skimrande kläder.+  När nu kvinnorna blev förskräckta och höll ansiktena vända mot marken, sade männen till dem: ”Varför söker ni den levande bland de döda?  [Han är inte här, utan han har blivit uppväckt.]*+ Påminn er hur han talade till er, medan han ännu var i Galileen,+  och sade att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och hängas på pålen* och likväl uppstå på tredje dagen.”+  Då drog de sig till minnes hans ord,+  och de vände tillbaka från minnesgraven* och berättade om allt detta för de elva och för alla de övriga.+ 10  Det var Maria Magdalena och Johanna+ och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna+ i deras sällskap berättade om detta för apostlarna. 11  Dessa uttalanden syntes emellertid för dem som tomt prat, och de ville inte tro+ kvinnorna. 12  [Men Petrus steg upp och sprang till minnesgraven, och när han lutade sig framåt, såg han bara linnebindlarna. Då gick han därifrån och förundrades inom sig över det som hade hänt.]* 13  Men se, just den dagen var två av dem på väg till en by som ligger omkring elva kilometer* bort från Jerusalem och vars namn är Ẹmmaus, 14  och de samtalade med varandra om allt detta+ som hade inträffat. 15  Medan de nu samtalade och diskuterade, närmade sig Jesus själv+ och slog följe med dem; 16  men deras ögon avhölls från att känna igen honom.+ 17  Han sade till dem: ”Vad är det för frågor ni håller på att debattera med varandra under er vandring?” Och de stannade med sorgsen min. 18  Till svar sade den ene, vid namn Klẹopas, till honom: ”Bor du som en främling för dig själv i Jerusalem och vet alltså inte om det som har hänt där i dessa dagar?” 19  Och han sade till dem: ”Vad då?” De sade till honom: ”Det som gäller Jesus, nasarén,+ som blev en profet,+ kraftfull i gärning och ord inför Gud och allt folket; 20  och hur våra främsta präster och styresmän utlämnade honom till dödsdom och hängde honom på pålen.+ 21  Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel;+ ja, och förutom allt detta är det här tredje dagen sedan detta inträffade. 22  Dessutom har också vissa kvinnor+ av de våra gjort oss bestörta, därför att de tidigt hade varit vid minnesgraven 23  men inte funnit hans kropp, och de kom och berättade att de också hade sett en övernaturlig syn av änglar, som sade att han är i livet. 24  Vidare gick några av dem som är med oss bort till minnesgraven;+ och de fann det så, alldeles som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte.” 25  Då sade han till dem: ”O ni oförståndiga och tröga i hjärtat till att tro på allt det som profeterna har talat!+ 26  Måste inte Messias* utstå+ detta och gå in i sin härlighet?”+ 27  Och med början från Mose+ och alla profeterna+ uttydde han för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. 28  Slutligen kom de tätt inpå byn dit de var på väg, och han betedde sig som om han var på väg längre bort. 29  Men de trugade honom och sade: ”Stanna hos oss, eftersom det börjar bli kväll och dagen redan lider mot sitt slut.” Då gick han med in och stannade hos dem. 30  Och när han lade sig till bords med dem, tog han brödet, välsignade det, bröt det och räckte det åt dem.+ 31  Då öppnades deras ögon helt, och de kände igen honom; och han försvann från dem.+ 32  Och de sade till varandra: ”Var inte våra hjärtan brinnande* när han talade till oss på vägen, när han helt öppnade Skrifterna för oss?” 33  Och redan den timmen bröt de upp och vände tillbaka till Jerusalem, och de fann de elva och dem som var tillsammans med dem församlade, 34  och dessa sade: ”Herren har faktiskt blivit uppväckt, och han har visat sig för Simon!”+ 35  Själva berättade de nu om det som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem genom att bryta brödet.+ 36  Medan de talade om detta, stod han själv mitt ibland dem [och sade till dem: ”Må ni ha frid.”]* 37  Men eftersom de var förfärade och hade blivit skrämda,+ föreställde de sig att de såg en ande. 38  Då sade han till dem: ”Varför är ni oroade, och varför stiger tvivel upp i era hjärtan? 39  Se på mina händer och mina fötter, att det är jag själv; ta+ på mig och se, för en ande har inte kött och ben,+ alldeles som ni ser att jag har.” 40  [Och då han sade detta, visade han dem sina händer och sina fötter.]* 41  Men då de av ren glädje ännu inte trodde+ utan förundrade sig, sade han till dem: ”Har ni något där att äta?”+ 42  Och de räckte honom ett stycke stekt fisk;*+ 43  och han tog det och åt upp det+ inför ögonen på dem. 44  Han sade nu till dem: ”Dessa är mina ord, som jag talade till er medan jag ännu var hos er,+ att allt som står skrivet om mig i Moses lag och hos profeterna+ och i Psalmerna+ måste uppfyllas.” 45  Sedan öppnade han helt deras sinnen till att fatta Skrifternas innebörd,+ 46  och han sade till dem: ”Så står det skrivet, att Messias* skulle lida och uppstå från de döda på tredje dagen+ 47  och att det på grundval av hans namn skulle predikas sinnesändring till synders förlåtelse+ bland alla nationerna+ – med början från Jerusalem;+ 48  om detta skall ni vara vittnen.+ 49  Och se, jag skall sända ut över er det som är utlovat av min Fader. Men dröj ni kvar i staden, tills ni blir beklädda med kraft från höjden.”+ 50  Och han förde dem ut så långt som till Betạnia, och han lyfte upp sina händer och välsignade dem.+ 51  Medan han välsignade dem skildes han från dem och lyftes upp till himlen.*+ 52  Och de betygade honom sin vördnad och* vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje.+ 53  Och de var ständigt i templet och välsignade Gud.+

Fotnoter

”Herren Jesu”, P75אABCWVgSyhArm; saknas i DIthss.
”Han är inte här, utan han har blivit uppväckt”, P75אABVgSyArm; saknas i DIthss.
Se Tillägg 5C.
”från minnesgraven”, P75אABWVgSy; saknas i DIthssArm.
Enl. P75אABWVgSy; orden i v. 12 saknas i DIthss.
”omkring elva kilometer”. El.: ”sju och en halv [romersk] mil”. Ordagr.: ”sextio stadier”. Grek.: stadịous hexẹ̄konta; lat.: stadiọrum sexagịnta. Jfr not till Mt 5:41; se Tillägg 8A.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”.
”brinnande”, אAB; D: ”beslöjade”; Syp,s: ”tunga”; Ithsl: ”tröga (bedövade)”; Ithsc: ”förblindade”.
”och sade ... frid”, P75אAB; saknas i DIt.
Enl. P75אABWVgSyh,hi,pArm (jfr Joh 20:20); v. 40 saknas i DItSyc,s.
VgSyc,p och handskrifterna ΕΝΧΔΘ (500–900-talet) tillägger: ”och en honungskaka”; saknas i P75אABDSys.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”.
”och lyftes upp till himlen”, P75אcABCWVgSypArm; saknas i א*DSys.
”betygade honom sin vördnad och”, P75אABCWSyh,p; saknas i DIthssSys. Jfr Heb 1:6.