Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Kolosserna 4:1–18

 Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt;+ ni vet ju att också ni har en Herre i himlen.+  Var ihärdiga i bönen,+ håll er vakna i den med tacksägelse,+  samtidigt som ni ber också för oss+ att Gud åt oss öppnar en dörr+ för ordet, så att vi kan förkunna den heliga hemligheten+ om Kristus – det är ju för den jag är slagen i bojor;+  så att jag kan göra den känd, så som jag bör tala.+  Fortsätt att vandra i vishet gentemot dem som är utanför,+ och köp upp den lägliga+ tiden åt er.  Låt ert tal alltid vara fyllt av ljuvt behag,*+ kryddat med salt,+ så att ni vet hur ni bör svara+ var och en.  Tykikos,+ min älskade broder och trofaste tjänare och medslav i Herren, skall berätta för er om allt som rör mig.  Just i det syftet att ni skall känna till det som har med oss att göra och för att han skall kunna trösta era hjärtan,+ sänder jag honom nu till er  tillsammans med Onẹsimos,+ min trofaste och älskade broder, som är från er. De skall berätta för er om allting här. 10  Aristạrkus,+ min medfånge, sänder er sina hälsningar, och det gör också Markus,+ Bạrnabas kusin (om honom har ni fått anvisningar: ta vänligt emot+ honom, om han kommer till er), 11  och Jesus som kallas Justus, de som är av de omskurna.* Endast dessa är mina medarbetare för Guds kungarike, och just dessa har blivit en styrkande hjälp för mig. 12  Ẹpafras,+ som är från er, en Kristi Jesu slav, sänder er sina hälsningar; han kämpar alltid för er i sina böner, för att ni slutligen skall stå fasta, fullständiga+ och helt övertygade om allt som är Guds vilja. 13  Ja, jag ger honom vittnesbörd att han gör sig stor möda för er och för dem i Laodikeia+ och för dem i Hierạpolis. 14  Lukas,+ den älskade läkaren,* sänder er sina hälsningar, och så gör Demas.+ 15  Framför mina hälsningar till bröderna i Laodikeia och till Nymfa och till församlingen i hennes hus.+ 16  Och när detta brev har lästs upp bland er, ordna då med att det också blir läst+ i laodikéernas församling och att ni också läser det från Laodikeia. 17  Och säg till Arkịppus:+ ”Fortsätt att ge akt på den tjänst som du har tagit emot i Herren, så att du fullgör den.” 18  Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.+ Kom alltid ihåg mina bojor.+ Må den oförtjänta omtanken vara med er.

Fotnoter

El.: ”vara angenämt (gynnsamt, positivt)”.
Ordagr.: ”av omskärelse”.
Grek.: iatrọs (av iạomai, ”läka”, ”hela”); lat.: mẹdicus.