Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Kolosserna 3:1–25

 Om ni alltså har blivit uppväckta+ tillsammans med Kristus, så fortsätt att söka det som är där ovan,+ där Kristus sitter på Guds högra sida.+  Håll ert sinne fäst vid det som är där ovan,+ inte vid det som är på jorden.+  Ty ni har dött,+ och ert liv+ är dolt tillsammans med Kristus i gemenskap+ med Gud.  När Kristus, vårt liv,+ görs uppenbar, då skall också ni göras uppenbara+ tillsammans med honom i härlighet.+  Döda+ därför era lemmar,+ som är på jorden, vad beträffar otukt,* orenhet,* sexuell lidelse,*+ skadligt begär och vinningslystnad,+ som är avgudadyrkan.  På grund av sådant kommer Guds vrede.+  I sådant vandrade ni också en gång när ni levde mitt uppe i det.+  Men nu skall ni verkligen lägga bort allt detta:+ vrede, förbittring, uselhet, skymford*+ och oanständigt+ tal som kommer ur er mun.  Ljug inte för varandra.+ Klä av er den gamla personligheten*+ med dess förehavanden 10  och klä er i den nya+ personligheten, som genom* exakt kunskap ständigt förnyas efter bilden+ av honom som har skapat den, 11  där det varken är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, utlänning, skyt, slav, fri,+ utan Kristus är allt och i alla.+ 12  Som Guds utvalda,+ heliga och älskade skall ni alltså klä er i medömkans ömma tillgivenhet,+ omtänksamhet, ödmjukhet,*+ mildhet+ och tålamod.+ 13  Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra,+ om någon har orsak till klagomål+ mot en annan. Så som Jehova* villigt har förlåtit er,+ just så skall också ni göra. 14  Men, förutom allt detta, klä er i kärleken,+ eftersom den är ett fullkomligt föreningsband.*+ 15  Och låt Kristi* frid+ råda i era hjärtan,+ eftersom ni ju blev kallade till den i en enda* kropp.+ Och visa er tacksamma. 16  Låt Kristi* ord rikligt bo i er i all vishet.+ Håll i med att undervisa+ och allvarligt förmana varandra med psalmer,+ lovsånger till Gud,* andliga sånger+ med ljuvt behag, i det ni sjunger i era hjärtan för Jehova.*+ 17  Och vad ni än gör i ord eller i gärning,+ gör allting i Herren Jesu namn,+ medan ni tackar+ Gud, Fadern, genom honom. 18  Ni hustrur, fortsätt att underordna er+ era män, som det passar sig i Herren. 19  Ni män, fortsätt att älska era hustrur,+ och var inte bittra och hårda mot dem.+ 20  Ni barn, var lydiga+ mot era föräldrar i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. 21  Ni fäder, reta inte upp era barn,+ så att de tappar modet. 22  Ni slavar, var lydiga i allt mot dem som är era herrar i köttslig mening,+ inte med ögontjänster, som några som vill behaga människor,+ utan av uppriktigt hjärta, med fruktan för Jehova.*+ 23  Vad ni än gör, arbeta på det av hela er själ,+ som för Jehova*+ och inte för människor, 24  eftersom ni vet att det är från Jehova*+ ni skall få arvets tillbörliga lön.+ Gör slavtjänst åt Herren, Kristus.+ 25  Den som gör orätt skall sannerligen få igen+ det orätta han har gjort, och det tas ingen hänsyn till person.+

Fotnoter

”otukt”. Grek.: porneian; lat.: fornicatiọnem; J17,22(hebr.): hazzenụth, otukten”. Se Tillägg 5A.
El.: ”orenlighet”, ”smuts”, ”moraliskt fördärv”, ”lastbarhet”. Grek.: akatharsịan; J17,22(hebr.): wehattum’ạh, ”och orenheten”. Se not till 2Kor 12:21, ”orenhet”.
”sexuell lidelse”. Grek.: pạthos, ”lidelse”, ”passion”, ”lusta”.
El.: ”hädelse”.
Ordagr.: ”den gamla människan”.
El.: ”i”.
”ödmjukhet”. Grek.: tapeinofrosỵnēn, bildat av orden tapeinọō, ”göra ringa (låg)”, ”förnedra”, och frēn, ”sinne”, dvs. sinnets ringhet.
”Jehova”, J23; P46ABD*(grek.): ho kỵrios; אcCDcSyh,p: ”Kristus”; א*: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”som är ett fullkomlighetens sammanhållande band”.
”Kristi”, א*ABC*D*; אcCcDc: ”Guds”; J7,8: ”Jehovas”.
”enda”, אADVgSyp; saknas i P46B.
”Kristi”, P46אcBCcDVg; א*: ”Herrens”; AC*: ”Guds”.
”lovsånger till Gud”. Ordagr.: ”hymner”. Grek.: hỵmnois; lat.: hỵmnis.
”för Jehova”, J7,8,13,14,16,17; CcDc(grek.): tōi kyrịōi; P46אABC*D*VgSyh,p: ”för Gud”. Se Tillägg 1D.
”för Jehova”, J18,22,28; א*ABCD*(grek.): ton kỵrion; P46אcDc: ”för Gud”. Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.