Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Kolosserna 2:1–23

 Jag vill nämligen att ni skall ha klart för er hur stor kamp+ jag har till förmån för er och för dem i Laodikeia+ och för alla som inte har träffat mig personligen,*  för att deras hjärtan skall bli tröstade,+ för att de skall bli harmoniskt sammanfogade i kärlek+ och nå fram till hela rikedomen av den fulla vissheten i deras insikt,+ till exakt kunskap om Guds heliga hemlighet, nämligen Kristus.*+  I honom är alla vishetens och kunskapens skatter omsorgsfullt fördolda.+  Detta säger jag för att ingen skall vilseleda* er med övertalande argument.+  Ty även om jag är frånvarande i köttet, är jag likväl tillsammans med er i anden+ och gläder mig och ser er goda ordning+ och fastheten i er tro+ på Kristus.  Därför, så som ni har tagit emot Kristus Jesus, Herren, så skall ni fortsätta att vandra i gemenskap+ med honom,  i det att ni är rotade+ och blir uppbyggda+ i honom och blir allt fastare i tron,+ precis som ni har blivit lärda, i det ni flödar över av tro* i tacksägelse.+  Se upp: kanske skall det finnas någon som vill föra+ bort er som sitt byte genom den filosofi+ och det tomma bedrägeri*+ som är i överensstämmelse med människors tradition, i överensstämmelse med världens elementära+ ting och inte i överensstämmelse med Kristus;  därför att i honom bor gudlikhetens*+ hela fullhet+ kroppsligen. 10  Och så är ni i besittning av en fullhet genom honom, som är huvudet för all regering och myndighet.+ 11  Genom samhörighet+ med honom blev ni också omskurna+ med en omskärelse som inte är gjord med händer, genom att ni blev avklädda köttets kropp,+ genom den omskärelse som tillhör Kristus, 12  eftersom ni har blivit begravda med honom i hans dop,*+ och genom samhörighet med honom har ni också blivit uppväckta+ tillsammans med honom genom er tro+ på kraften+ hos Gud som uppväckte honom från de döda.+ 13  Och fast ni var döda i era överträdelser och i ert kötts oomskurna tillstånd, gjorde Gud* er levande tillsammans med honom.+ Han förlät oss i sin godhet alla våra överträdelser+ 14  och utplånade*+ det handskrivna dokumentet*+ som var riktat mot oss, det som bestod av förordningar+ och som var emot oss;+ och Han har tagit det ur vägen genom att spika+ fast det vid tortyrpålen.*+ 15  Sedan han hade avklätt regeringarna och myndigheterna,+ lät han dem offentligt beskådas som besegrade,*+ när han förde dem i triumftåg+ med hjälp av tortyrpålen.* 16  Låt därför ingen döma+ er angående mat och dryck+ eller med avseende på en högtid+ eller en nymånefest+ eller en sabbat;*+ 17  dessa ting är nämligen en skugga+ av vad som skulle komma, men verkligheten*+ tillhör Kristus.+ 18  Låt inte segerpriset+ berövas+ er av någon som finner behag i hycklad ödmjukhet* och ängladyrkan,* som ”stöder sig på”* det som han har sett, uppblåst utan egentlig orsak till följd av sitt köttsliga sinnelag, 19  och som inte håller fast vid huvudet,+ vid honom från vilken hela kroppen, välförsedd och harmoniskt sammanfogad+ genom sina leder och band, fortsätter att växa till med den växt som Gud ger.+ 20  Om ni har dött+ tillsammans med Kristus i förhållande till världens elementära+ ting,+ varför fortsätter ni då, som om ni levde i världen, att underkasta er förordningarna:+ 21  ”Ta inte i, smaka inte på,+ rör inte vid”+ 22  i fråga om ting som alla är bestämda till att förintas genom att förbrukas – enligt människors bud och lärosatser?+ 23  Just dessa ting har visserligen sken av vishet i en självvald form av gudsdyrkan* och hycklad ödmjukhet, en skoningslös behandling av kroppen;+ men de har inget värde i kampen mot tillfredsställandet av köttet.+

Fotnoter

Ordagr.: ”har sett mitt ansikte i köttet”.
”om Kristi Guds heliga hemlighet”, P46B; א*AVg: ”om Guds, Kristi (Jesu) Faders, heliga hemlighet”.
El.: ”bedra (narra)”.
Ordagr.: ”flödar över i den”, BSyh,pArm; א*AVg: ”flödar över”.
Ordagr.: ”den tomma förförelse”.
”gudlikhetens”. Ordagr.: ”gudomlighetens”, ”gudomens”. Grek.: tēs theọtētos; lat.: divinitạtis.
Ordagr.: ”i dopet”.
Ordagr.: ”han”.
Ordagr.: ”efter att ha strukit ut (torkat bort, utplånat)”.
El.: ”det handskrivna förbundet”.
Se Tillägg 5C.
”lät han dem offentligt beskådas som besegrade”. Ordagr.: ”ställde han ut (fram) dem offentligen (i öppenhet)”.
Ordagr.: ”den” el. ”honom”. Grek.: autōi, dativ sing.
El.: ”eller sabbater”.
”verkligheten”. El.: ”det egentliga”. Ordagr.: ”kroppen”. Grek.: to ... sọ̄ma; lat.: cọrpus.
El.: ”falsk ödmjukhet”. Grek.: tapeinofrosỵnei, bildat av orden tapeinọō, ”göra ringa (låg)”, och frēn, ”sinne”.
”-dyrkan”. Grek.: thrēskeiai, ”form av tillbedjan (gudsdyrkan)”; lat.: religiọne, ”-religion”.
Citerat från hedniska mysteriereligioners invigningsriter.
”en självvald (självpåtagen) form av gudsdyrkan (tillbedjan)”. Grek.: ethelothrēskịai; lat.: superstitiọne, ”vidskepelse”.