Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Kolosserna 1:1–29

 Paulus, en Kristi Jesu apostel genom Guds vilja,+ och Timoteus,+ vår broder,  till de heliga och till trofasta bröder i gemenskap+ med Kristus i Kolọssai: Må ni röna oförtjänt omtanke och frid från Gud, vår Fader.+  Vi tackar+ alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi* Fader, när vi ber* för er,+  eftersom vi har hört om er tro i förbindelse med Kristus Jesus och den kärlek ni har* till alla de heliga+  på grund av det hopp+ som är förvarat åt er i himlarna.+ Detta hopp har ni hört om förut genom förkunnelsen av sanningen i dessa goda nyheter,+  som har kommit till er, precis som de nu bär frukt+ och växer+ till i hela världen+ alldeles som de har gjort också bland er, från den dag då ni hörde och fick exakt kunskap om Guds oförtjänta omtanke+ i sanning.+  Det är detta som ni har lärt av Ẹpafras,+ vår älskade medslav, som är en trogen tjänare* åt Kristus i vårt ställe  och som också har berättat för oss om er kärlek+ i andligt avseende.*  Detta är också skälet till att vi, från den dag då vi fick höra om det, inte har upphört att be för er+ och begära* att ni må uppfyllas av den exakta kunskapen+ om hans vilja, i all vishet+ och andlig fattningsförmåga,+ 10  så att ni kan vandra värdigt+ Jehova*+ för att fullständigt behaga honom, medan ni fortsätter att bära frukt i allt gott verk+ och växer till i den exakta+ kunskapen om Gud, 11  i det ni görs starka med all kraft efter vidden av hans härliga makt+ för att fullständigt kunna hålla ut+ och vara tålmodiga med glädje, 12  medan ni tackar Fadern, som har gjort er lämpade att få del i det arv+ som de heliga+ har i ljuset.+ 13  Han har befriat oss från mörkrets myndighet+ och överfört+ oss till sin älskade Sons+ kungarike;+ 14  med hjälp av honom har vi vår frigörelse genom en lösen, våra synders förlåtelse.+ 15  Han är den osynlige+ Gudens avbild,+ den förstfödde+ av all skapelse; 16  därför att med hjälp av honom+ skapades allt annat* i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är fråga om troner eller herradömen eller regeringar eller myndigheter.+ Allt annat har skapats genom honom+ och för honom. 17  Och han är före allt annat,+ och med hjälp av honom har allt annat kommit att existera,+ 18  och han är huvudet för kroppen, församlingen.+ Han är början, den förstfödde från de döda,+ för att han skulle bli den som är först+ i allting; 19  eftersom Gud* beslöt att låta hela fullheten+ bo i honom 20  och att genom honom försona+ allt annat med sig igen+ genom att stifta fred+ med hjälp av det blod+ han utgöt på tortyrpålen,*+ vare sig det är fråga om* det som är på jorden eller det som är i himlarna. 21  Ja, ni som en gång var utestängda+ och fiender, därför att ert sinne var vänt till de gärningar som var onda,+ 22  er har han nu försonat+ med sig igen med hjälp av hans köttsliga kropp genom hans död,+ för att låta er träda fram inför sig, heliga och oklanderliga+ och fria från anklagelse,+ 23  förutsatt, naturligtvis, att ni förblir i tron,+ befästa på grundvalen+ och fasta,+ och inte rubbas från det hopp som hör samman med de goda nyheter som ni har hört+ och som har predikats+ i hela skapelsen+ under himlen. Åt dessa goda nyheter har jag, Paulus, blivit en tjänare.+ 24  Jag gläder mig nu över mina lidanden för er,+ och det som fattas i Kristi vedermödor,+ det uppfyller jag nu i mitt kött, till nytta för hans kropp, som är församlingen.+ 25  Jag har blivit tjänare+ åt denna församling i överensstämmelse med det förvaltarskap+ från Gud som har getts mig för er skull, att predika Guds ord fullt ut, 26  den heliga hemlighet+ som har varit fördold från tingens ordningar i det förgångna*+ och från generationerna i det förgångna. Men nu har den gjorts uppenbar+ för hans heliga, 27  för vilka det har behagat Gud att göra känt vad som är denna heliga hemlighets+ härliga rikedom+ bland nationerna. Det är Kristus+ i gemenskap med er, hoppet om hans härlighet.*+ 28  Honom förkunnar+ vi genom att allvarligt förmana varje människa och undervisa varje människa i all vishet+ för att kunna ställa fram varje människa som fullständig*+ i gemenskap med Kristus. 29  Det är för detta jag arbetar hårt och anstränger mig kraftigt+ i enlighet med hans sätt att verka+ som med kraft verkar i mig.+

Fotnoter

”Kristi”, אAVgSyp; saknas i B.
”tackar alltid Gud ..., när vi ber”. El.: ”tackar Gud ..., i det vi alltid ber”.
”den kärlek ni har”, אAVg; B: ”kärleken”.
”tjänare”. Grek.: diạkonos; lat.: minịster (av mịnus, ”mindre”); J17,18(hebr.): mesharẹth.
Ordagr.: ”i ande”.
El.: ”anhålla om”, ”utbe oss”.
”Jehova”, J7,8; אAB(grek.): tou kyrịou; Vg: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
”allt annat”. Grek.: ta pạnta, en böjningsform av pas, som i Lu 11:41 har återgetts med ”allt annat”, i Lu 11:42 med ”alla andra slags” och i Lu 21:29 med ”alla ... andra”.
Ordagr.: ”han”.
Se Tillägg 5C.
”vare sig det är fråga om”, BD*Vg; P46אACDc: ”ja, genom honom, vare sig det är fråga om”.
”från tingens ordningar [el.: tidsåldrarna] i det förgångna”. Grek.: apọ tōn aiọ̄nōn; lat.: a saeculis; J17,22(hebr.): me‛ōlamịm, ”från (sedan) tingens ordningar [i det förgångna]”.
”hoppet om hans härlighet”. Ordagr.: ”hoppet om härligheten”, ”härlighetens hopp”.
El.: ”(full)mogen”, ”fullkomlig”. Grek.: tẹleion.