Klagovisorna 5:1–22

5 * Kom ihåg, Jehova, vad som har hänt oss.+ Betrakta och se vår smälek.+   Vår arvsbesittning har överlämnats åt främlingar, våra hus åt utlänningar.+   Faderlösa har vi blivit, vi är utan far.+ Våra mödrar är som änkor.+   Vårt eget vatten måste vi dricka för pengar.*+ Vår egen ved kommer till oss mot betalning.   Tätt inpå nacken har vi blivit förföljda.+ Vi har blivit trötta. Man har inte unnat oss någon vila.+   Vi har gett handen+ åt Egypten,+ åt Assyrien,+ för att mättas med bröd.   Våra förfäder har syndat.+ De finns inte mer, och det är vi som måste bära deras missgärningar.+   Det är tjänare som har blivit härskare över oss.+ Ingen rycker oss loss från deras hand.+   Med fara för vår själ hämtar vi vårt bröd,+ på grund av vildmarkens svärd. 10  Vår hud har blivit het som en ugn, på grund av hungerns kval.+ 11  Kvinnorna* i Sion har de förödmjukat,+ jungfrurna i Judas städer. 12  Furstar har blivit upphängda i sin hand.+ Inte ens gamla mäns ansikten har blivit ärade.+ 13  Unga män måste bära handkvarnen,+ och pojkar snavar under bördor av ved.+ 14  Gamla män har försvunnit från porten,+ unga män från sin musik.+ 15  Vårt hjärtas jubel har upphört. Vår dans har förvandlats till sorg.+ 16  Kronan har fallit från vårt huvud.+ Ve oss nu, ty vi har syndat!+ 17  På grund av detta har vårt hjärta blivit sjukt.+ På grund av dessa ting har våra ögon blivit skumma,+ 18  på grund av Sions berg som ligger öde;+ rävar strövar omkring på det.+ 19  Du, Jehova, till oöverskådlig tid skall du sitta på din tron.+ Din tron består från generation till generation.+ 20  Hur kommer det sig att du glömmer oss för alltid,+ att du överger oss under en lång följd av dagar?+ 21  För oss tillbaka,+ Jehova, till dig, och vi skall villigt vända tillbaka. Ge oss nya dagar som i svunnen tid.+ 22  Men du har fullständigt förkastat oss.+ Din harm mot oss är stor.+

Fotnoter

Detta kapitel följer inte den alfabetiska uppställningen så som de fyra föregående kapitlen gör, men det har ändå 22 verser, dvs. lika många som det hebr. alfabetet har bokstäver.
El.: ”silver”.
El.: ”Hustrurna”.