Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Judas 1:1–25

 Judas,* en Jesu Kristi slav, men Jakobs bror,+ till de kallade+ som är älskade i samhörighet med Gud, Fadern,+ och bevarade+ åt Jesus Kristus:  Må barmhärtighet+ och frid+ och kärlek+ förökas åt er.+  Ni älskade,+ fastän jag gjorde varje tänkbar ansträngning att skriva till er om vår gemensamma räddning,+ fann jag det nödvändigt att skriva till er för att förmana* er att kämpa hårt* för den tro+ som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga.+  Anledningen är den att det har smugit sig in+ några människor som för länge sedan av Skrifterna blivit bestämda+ för denna dom:+ ogudaktiga* människor,+ som vänder vår Guds oförtjänta omtanke till en ursäkt för tygellöshet*+ och förnekar+ vår ende Ägare+ och Herre,+ Jesus Kristus.  Även om ni en gång för alla har lärt känna allt detta, vill jag gärna påminna+ er om att Jehova,* fastän han räddade ett folk ut ur Egyptens land,+ senare tillintetgjorde dem som inte visade tro.+  Och de änglar som inte behöll sin ursprungliga ställning utan övergav sin egen tillbörliga boningsort+ har han hållit i förvar med eviga bojor+ under tätt mörker till domen på den stora dagen.+  Så är också Sodom och Gomorra och städerna däromkring,+ sedan de på samma sätt som de förutnämnda hade bedrivit otukt i stor omfattning och hade gått ut efter kött för onaturligt bruk,+ ställda fram för oss som ett varnande exempel+ genom att ha undergått det rättsliga straffet bestående av evig eld.+  Ändå besudlar också dessa drömmare+ på samma sätt köttet och föraktar herradöme+ och skymfar* dem som är härliga.*+  Men när ärkeängeln+ Mikael+ tvistade*+ med Djävulen och diskuterade med honom* om Moses kropp,+ vågade han inte framföra en dom mot honom i skymfliga ordalag,+ utan sade: ”Måtte Jehova* gå till rätta med dig.”+ 10  Ändå skymfar dessa människor allt det som de egentligen inte känner;+ men allt det som de naturligt förstår, likt de förnuftslösa djuren,+ det fortsätter de att fördärva+ sig med. 11  Ve dem, ty de har slagit in på Kains väg+ och har störtat sig i Bịleams+ villfarelse för lön och har gått under genom upproriskt tal+ likt Koras!+ 12  Dessa är blindskären vid era kärleksmåltider,+ när de festar tillsammans med er, herdar som förser sig utan fruktan;+ vattenlösa moln, som drivs hit och dit+ av vindarna;+ träd på senhösten, men utan frukt, två gånger döda, uppryckta med rötterna;+ 13  vilda havsvågor som skummar av sina egna orsaker till skam;+ stjärnor utan någon bestämd bana, för vilka mörkrets svarthet hålls i förvar för evigt.+ 14  Ja, den sjunde i släktlinjen från Adam, Enok,+ profeterade också angående dem, då han sade: ”Se! Jehova* kom med sina heliga myriader*+ 15  för att verkställa dom mot alla+ och för att bevisa att alla de ogudaktiga var skyldiga till alla sina ogudaktiga handlingar, som de hade begått på ett ogudaktigt sätt, och till alla de chockerande ord som ogudaktiga syndare hade uttalat mot honom.”+ 16  Det är dessa som knotar+ och klagar över sin lott i livet,* de vandrar efter sina egna begär,+ och deras mun talar svulstiga ord,+ medan de beundrar personligheter*+ för sin egen fördels skull. 17  Men ni, älskade, kom ihåg de uttalanden som tidigare har gjorts av vår Herre Jesu Kristi apostlar;+ 18  de brukade säga till er: ”I den sista tiden skall det finnas hånfulla människor* som vandrar enligt sina egna ogudaktiga begär.”+ 19  Det är dessa som åstadkommer delningar,*+ de är djuriska*+ och har ingen andlighet.*+ 20  Men ni, älskade, genom att bygga upp er själva+ på er allra heligaste tro+ och be med helig ande+ 21  skall ni bevara er själva i Guds kärlek,+ medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet+ med utsikt till evigt liv.+ 22  Det finns några som tvivlar,+ och dem skall ni fortsätta att visa barmhärtighet;+ 23  rädda dem+ genom att rycka dem ur elden.+ Men det finns andra som ni skall fortsätta att visa barmhärtighet, och det med fruktan, i det ni hatar till och med den av köttet nerfläckade innerklädnaden.+ 24  Men han som är i stånd att skydda+ er så att ni inte snavar* och att ställa er oklanderliga+ inför sin härlighet* med stor glädje, 25  den ende Guden, vår Räddare*+ genom Jesus Kristus,+ vår Herre, honom tillhör ära,+ majestät, makt+ och myndighet+ i all förfluten evighet*+ och nu och i alla evigheter.+ Amen.+

Fotnoter

Grek.: Ioudas. Av hebr. Jehudhạh, ”Juda”, som betyder ”prisad”.
El.: ”uppmuntra”.
El.: ”att fortsätta att med all kraft kämpa”. Grek.: epagōnịzesthai, form av epagōnịzomai, bildat av prepositionen epị, ”på”, och verbet agōnịzomai, ”kämpa”.
El.: ”gudlösa”, ”vanvördiga”, ”respektlösa”.
El.: ”för skamlöshet (liderlighet, lösaktighet)”. Grek.: eis asẹlgeian; J17,22(hebr.): lezimmạh.
”Jehova”, J7,8,11-14,16-18,22,23; א(grek.): Kỵrios; Cc: ”Gud”; ABVg: ”Jesus”. Se Tillägg 1D.
”skymfar”. Grek.: blasfēmousin.
”dem som är härliga”. Ordagr.: ”härligheter”.
El.: ”blev oense”, ”kom i strid”.
El.: ”och råkade i ordväxling med honom”.
”Jehova”, J7,8,11-14,16-18,22-24,28; AB(grek.): Kỵrios; א*: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”tiotusenden”.
Ordagr.: ”[och] klandrar sitt öde”.
Ordagr.: ”förundrar sig över ansikten”.
El.: ”hånare”. Ordagr.: ”sådana som leker (skämtar, driver gäck)”.
El.: ”avgränsningar”, ”avskiljanden”.
Ordagr.: ”själiska”, ”fysiska”, dvs. oandliga. Grek.: psykhikoi; lat.: animạles; J17(hebr.): nafshijịm.
Ordagr.: ”ande”. Grek.: pneuma; lat.: Spịritum; J17,18,22(hebr.): werụach, ”och ande”.
El.: ”skydda er från fall (från att stöta emot)”.
El.: ”inför sin härliga person”.
”den ende Guden, vår Räddare”. Grek.: mọnōi theōi sōtẹ̄ri hēmọ̄n; lat.: sọli Dẹo salvatọri nọstro.
”i all förfluten evighet”. El.: ”före all tid”.