Josua 8:1–35

 Och Jehova sade till Josua: ”Var inte rädd och var inte förfärad.+ Ta med dig allt krigsfolket och bryt upp, dra upp till Aj. Se, jag har gett kungen i Aj och hans folk och hans stad och hans land i din hand.+  Och du skall göra med Aj och med dess kung alldeles som du gjorde med Jeriko och dess kung.+ Men ni får ta bytet från det och dess husdjur som plundringsgods åt er.+ Lägg ett bakhåll åt dig mot staden, bakom den.”+  Då bröt Josua och allt krigsfolket+ upp för att dra upp till Aj, och Josua valde ut 30 000 tappra, väldiga män+ och sände i väg dem om natten.  Och han befallde dem och sade: ”Se, ni lägger er i bakhåll+ mot staden, bakom staden. Gå inte alltför långt bort från staden, men håll er alla redo.  Och jag och allt folket som är hos mig, vi skall gå nära staden. Och om de drar ut för att möta oss alldeles som förra gången,+ då skall vi fly för dem.  Och de skall dra ut efter oss tills vi har lockat dem bort från staden, för de kommer att säga: ’De flyr för oss alldeles som förra gången.’+ Och vi skall fly för dem.  Ni bryter då upp från bakhållet, och ni skall ta staden i besittning; och Jehova, er Gud, ger den i er hand.+  Och så snart ni har intagit staden skall ni sätta eld på den.+ I enlighet med Jehovas ord skall ni göra. Se, jag har gett er denna befallning.”+  Därefter sände Josua ut dem, och de marscherade till platsen för bakhållet och slog sig ner mellan Betel och Aj, väster om Aj, medan Josua tillbringade den natten bland folket. 10  Så steg Josua upp tidigt på morgonen+ och inspekterade folket och drog upp, han och Israels äldste, framför folket till Aj. 11  Och allt krigsfolket+ som var hos honom drog upp, så att de skulle kunna rycka närmare och komma framför staden, och de slog läger norr om Aj, med dalen mellan sig och Aj. 12  Under tiden tog han omkring 5 000 man och lade dem i bakhåll+ mellan Betel+ och Aj, väster om staden. 13  Så satte folket upp huvudlägret, som var norr om staden,+ och dess yttersta eftertrupp, som var väster om staden,+ och Josua gick sedan under den natten ut mitt på lågslätten.* 14  Och så snart kungen i Aj såg det fick männen i staden bråttom, och de steg upp tidigt och drog ut för att möta Israel i strid, han och allt hans folk, vid den fastställda tiden, framför ökenslätten. Men han visste inte att det fanns ett bakhåll mot honom, bakom staden.+ 15  När Josua och hela Israel lät sig bli slagna inför dem,+ tog de till flykten längs vägen åt vildmarken.+ 16  Allt folket som var i staden bådades då upp till att sätta efter dem, och de började sätta efter Josua och lockades till slut bort från staden.+ 17  Och det var inte en man kvar i Aj och Betel* som inte drog ut efter Israel, så de lämnade staden helt öppen och började sätta efter Israel. 18  Jehova sade nu till Josua: ”Räck ut kastspjutet, som du har i handen, mot Aj,+ ty jag skall ge staden i din hand.”+ Då räckte Josua ut kastspjutet, som han hade i handen, mot staden. 19  Och männen i bakhållet bröt snabbt upp från sin plats, och de började springa i det ögonblick då han räckte ut sin hand, och de drog in i staden och intog den.+ Sedan skyndade de sig att sätta eld på staden.+ 20  Och männen från Aj vände sig om och såg då, och se, röken från staden steg upp mot himlen, och det visade sig inte vara möjligt för dem att fly,* varken hit eller dit. Och folket som var på flykt åt vildmarken till vände sig mot förföljarna. 21  Och Josua och hela Israel såg att männen i bakhållet+ hade intagit staden och att röken från staden steg upp, och de vände då om och slog männen från Aj. 22  Och de andra kom ut ur staden för att möta dem, så att de kom att vara mitt emellan israeliterna, med några på den ena sidan och några på den andra sidan, och de slog dem tills det inte fanns kvar av dem vare sig någon överlevande eller någon som hade kommit undan.+ 23  Men kungen+ i Aj tog de till fånga levande, och de förde honom sedan fram till Josua. 24  Och när Israel till slut hade dräpt alla invånare i Aj på öppna fältet, i vildmarken dit de hade förföljt dem, och alla till sista man hade fallit för svärdsegg, vände hela Israel tillbaka till Aj och slog staden med svärdsegg. 25  Och de som föll på den dagen, både män och kvinnor, utgjorde tillsammans 12 000, allt folket* i Aj. 26  Och Josua drog inte tillbaka sin hand, som han hade räckt ut kastspjutet med,+ förrän han hade vigt alla invånare i Aj åt tillintetgörelse.+ 27  Endast husdjuren och bytet från den staden tog Israel som plundringsgods åt sig, i enlighet med Jehovas ord, som han hade gett Josua befallning om.+ 28  Josua brände upp Aj och gjorde det till en ruinhög för oöverskådlig tid,+ till en öde trakt intill denna dag. 29  Och han hängde kungen i Aj+ på en påle och lät honom hänga ända till kvällstiden;+ och då solen skulle gå ner befallde Josua att hans döda kropp skulle tas ner+ från pålen,* och man kastade den vid stadsportens ingång och reste ett stort stenröse över honom, och det finns kvar än i denna dag. 30  Det var då som Josua byggde ett altare+ åt Jehova, Israels Gud, på berget Ebal,+ 31  alldeles som Jehovas tjänare Mose hade befallt Israels söner, som det står skrivet i boken med Moses lag:+ ”Ett altare av hela stenar, över vilka inget järnverktyg har svingats”;+ och de frambar brännoffer åt Jehova på det och offrade gemenskapsoffer.+ 32  Sedan skrev han där på stenarna en avskrift*+ av Moses lag, som han hade skrivit inför Israels söner.+ 33  Och hela Israel och dess äldste+ och förmännen och dess domare stod på den ena sidan och på den andra sidan om arken framför de levitiska prästerna+ som bar Jehovas förbunds ark,+ såväl den bofaste främlingen som den infödde,+ ena hälften av dem framför berget Gerissịm+ och andra hälften av dem framför berget Ebal+ (alldeles som Jehovas tjänare Mose hade befallt),+ för att allra först välsigna+ Israels folk. 34  Och därefter läste han upp alla lagens ord,+ välsignelsen+ och förbannelsen,+ i enlighet med allt som står skrivet i lagboken. 35  Det var inte ett ord av allt det som Mose hade befallt som Josua inte läste upp inför Israels hela församling,*+ jämte kvinnorna+ och de små barnen+ och de bofasta främlingarna+ som vandrade mitt ibland dem.

Fotnoter

El.: ”i dalen”.
”och Betel” saknas i LXX.
Ordagr.: ”inte vara två händer i (hos) dem till att fly”.
Ordagr.: ”alla männen”, M; LXX: ”alla invånarna”.
”från pålen”. Ordagr.: ”från träet”. Hebr.: min-ha‛ẹts; grek.: apọ tou xỵlou; lat.: de crụce.
”en avskrift”. Hebr.: mishnẹh; grek.: to deuteronọmion. Se not till 5Mo 1:1, ”Detta är de ord”.
”församling”. Hebr.: qehạl (en form av qahạl); grek.: ekklesas.