Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 6:1–27

 Nu var Jeriko helt tillstängt på grund av Israels söner; ingen gick ut, och ingen kom in.+  Men Jehova sade till Josua: ”Se, jag har gett Jeriko och dess kung, de tappra, väldiga männen, i din hand.+  Och alla ni krigsmän skall marschera runt staden, ni skall gå runt* staden en gång. Så skall du göra i sex dagar.  Och sju präster skall bära sju bagghorn framför arken, och på sjunde dagen skall ni marschera runt staden sju gånger, och prästerna skall blåsa i hornen.+  Och när de låter bagghornet ljuda, när ni hör ljudet av hornet,* skall allt folket höja ett väldigt härskri;+ och stadens mur skall störta samman,+ och folket skall dra upp, var och en rakt fram.”  Då kallade Josua, Nuns son, till sig prästerna+ och sade till dem: ”Lyft upp förbundets ark,+ och sju präster skall bära sju bagghorn framför Jehovas ark.”+  Och han* sade vidare till folket: ”Dra i väg och marschera runt staden, och den krigsrustade styrkan+ skall dra i väg framför Jehovas ark.”  Så skedde det alldeles som Josua hade sagt till folket; och sju präster som bar sju bagghorn inför Jehova drog i väg och blåste i hornen, och Jehovas förbunds ark följde efter dem.  Och den krigsrustade styrkan gick framför prästerna som blåste i hornen, under det att eftertruppen+ följde efter arken, medan man hela tiden blåste* i hornen. 10  Nu hade Josua befallt folket+ och sagt: ”Ni skall varken höja ett härskri eller låta höra er röst, och inget ord skall komma ut ur er mun förrän den dag då jag säger till er: ’Höj ett härskri!’ Då skall ni höja ett härskri.”+ 11  Och han lät Jehovas ark föras runt staden, runt omkring den en gång. Därefter begav de sig till lägret och övernattade i lägret. 12  Så steg Josua upp tidigt på morgonen,+ och prästerna grep sig an med att bära Jehovas ark,+ 13  och sju präster som bar sju bagghorn framför Jehovas ark gick i väg, medan de hela tiden blåste i hornen, och den krigsrustade styrkan gick framför dem, under det att eftertruppen följde efter Jehovas ark, medan man hela tiden blåste i hornen.+ 14  Och på andra dagen marscherade de runt staden en gång och återvände sedan till lägret. Så gjorde de i sex dagar.+ 15  Och på sjunde dagen steg de upp tidigt, så snart morgonrodnaden bröt fram, och marscherade runt staden på det föreskrivna sättet sju gånger. Endast den dagen marscherade de runt staden sju gånger.+ 16  Och när prästerna den sjunde gången blåste i hornen sade Josua till folket: ”Höj ett härskri;+ ty Jehova har gett er staden.+ 17  Och staden skall bli något som är vigt åt tillintetgörelse;*+ den med allt som är i den tillhör Jehova. Endast Rahab,+ den prostituerade, skall få leva, hon och alla som är hos henne i huset, eftersom hon gömde budbärarna som vi sände ut.+ 18  Men ni – håll er bara borta från det som är vigt åt tillintetgörelse,+ så att ni inte grips av begär*+ och ni tar något av det som är vigt åt tillintetgörelse+ och gör Israels läger till något som är vigt åt tillintetgörelse och gör det till något utstött.*+ 19  Men allt silvret och guldet och föremålen av koppar och järn är något heligt som tillhör Jehova.+ Det skall gå till Jehovas skattkammare.”+ 20  Så höjde då folket ett härskri, när man började blåsa i hornen.+ Ja, så snart folket hörde ljudet av hornet höjde de ett väldigt härskri, och muren störtade samman.+ Därefter drog folket upp i staden, var och en rakt fram, och intog staden. 21  Och de vigde allt som var i staden åt tillintetgörelse med svärdsegg, både man och kvinna, både ung man och gammal man, och tjur och får och åsna.+ 22  Och till de båda män som hade utspejat landet sade Josua: ”Gå in i kvinnans, den prostituerades, hus och för ut kvinnan därifrån och alla som tillhör henne, alldeles som ni har lovat henne med ed.”+ 23  De unga män som hade varit spejare gick då in och förde ut Rahab och hennes far och hennes mor och hennes bröder och alla som tillhörde henne, ja, alla medlemmarna av hennes familj förde de ut;+ och de lät dem sedan stanna utanför Israels läger. 24  Och de brände upp staden och allt som var i den i eld.+ Endast silvret och guldet och föremålen av koppar och järn gav de till skattkammaren i Jehovas hus.+ 25  Och Rahab, den prostituerade, och hennes fars hushåll och alla som tillhörde henne bevarade Josua vid liv;+ och hon bor mitt i Israel än i denna dag,+ eftersom hon gömde budbärarna som Josua hade sänt ut för att utspeja Jeriko.+ 26  Vid den tiden lät Josua uttala en ed som löd: ”Förbannad inför Jehova vare den man som ger sig i kast med att bygga upp denna stad, Jeriko. Till priset av sin förstfödde son skall han lägga dess grund, och till priset av sin yngste son skall han sätta upp dess dörrar.”+ 27  Och Jehova visade sig vara med Josua,+ och hans rykte spreds över hela jorden.*+

Fotnoter

”ni skall gå runt”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
hornet”. El.: ”shofar”. Hebr.: hashshōfạr.
”han”, TSyVg; M: ”de”.
”medan man hela tiden blåste”. Motsvaras i hebr. av två verb i infinitivus absolutus, som inte anger vare sig tid el. person.
El.: ”något som är förbannat (bannlyst)”.
”så att ni inte grips av begär”, i överensstämmelse med LXX, som lyder: ”så att ni inte tänker på (fäster era tankar vid) [det]”; M: ”så att ni inte viger [det] åt tillintetgörelse”.
El.: ”och drar olycka över det”.
El.: ”landet”. Hebr.: ha’ạrets.