Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 4:1–24

 Och så snart hela nationen helt och hållet hade kommit över Jordan+ sade Jehova till Josua:  ”Välj ut tolv män bland folket, en man från varje stam,+  och befall dem och säg: ’Ta upp tolv stenar+ mitt ute i Jordan, från den plats där prästernas fötter stod orörliga,+ och bär dem över med er och lägg ner dem på det övernattningsställe+ där ni stannar i natt.’”  Då kallade Josua till sig de tolv män+ som han hade utsett bland Israels söner, en man från varje stam;  och Josua sade till dem: ”Gå ut mitt i Jordan framför Jehovas, er Guds, ark, och lyft upp var sin sten på axeln, efter antalet av Israels söners stammar,  för att detta skall tjäna som ett tecken mitt ibland er.+ När era söner en gång i framtiden frågar: ’Varför har ni dessa stenar?’+  då skall ni säga till dem: ’Därför att Jordans vatten skars av i sitt lopp framför Jehovas förbunds ark.+ När den gick genom Jordan, skars Jordans vatten av, och dessa stenar skall tjäna som ett minnesmärke för Israels söner till oöverskådlig tid.’”+  Följaktligen gjorde Israels söner så, alldeles som Josua hade befallt, och de tog upp tolv stenar mitt ute i Jordan, alldeles som Jehova hade sagt till Josua, motsvarande antalet av Israels söners stammar;+ och de tog dem sedan över med sig till övernattningsstället+ och lade ner dem där.  Dessutom reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, på den plats där prästerna som bar förbundets ark hade stått med sina fötter,+ och stenarna är kvar där än i denna dag. 10  Och prästerna som bar arken stod kvar mitt i+ Jordan tills allt det hade fullgjorts som Jehova hade befallt Josua att säga till folket, i enlighet med allt som Mose hade befallt Josua.+ Under tiden skyndade+ sig folket att gå över. 11  Och så snart allt folket helt och hållet hade kommit över, då gick Jehovas ark+ över, och prästerna, framför folket. 12  Och Rubens söner och Gads söner och halva Manasses stam+ gick över i stridsformering+ inför Israels söners ögon, alldeles som Mose hade sagt till dem.+ 13  Omkring 40 000 män, rustade för hären, gick över inför Jehova till kriget på Jerikos ökenslätter. 14  På den dagen gjorde Jehova Josua stor i hela Israels ögon,+ och de började frukta honom, alldeles som de hade fruktat Mose alla hans livsdagar.+ 15  Och Jehova sade till Josua: 16  ”Befall prästerna som bär vittnesbördets ark+ att stiga upp ur Jordan.” 17  Då befallde Josua prästerna och sade: ”Stig upp ur Jordan.” 18  Och när prästerna som bar Jehovas förbunds ark+ steg upp ur Jordan och när prästerna hade dragit upp fötterna+ och stod på torra marken, då vände Jordans vattenmassor tillbaka till sin plats och svämmade över+ alla sina bräddar som förut. 19  Och folket steg upp ur Jordan den tionde dagen i första månaden och slog läger i Gilgal+ vid Jerikos östra gräns. 20  Och de tolv stenar som de hade tagit ur Jordan reste Josua i Gilgal.+ 21  Och han sade till Israels söner: ”När era söner en gång i framtiden frågar sina fäder: ’Vad betyder dessa stenar?’+ 22  då skall ni låta era söner få veta detta, i det ni säger: ’På torr mark gick Israel över denna Jordan,+ 23  när Jehova, er Gud, lät Jordans vattenmassor torka bort framför dem* tills de* hade gått över, alldeles som Jehova, er Gud, hade gjort med Röda havet, när han lät det torka bort framför oss tills vi hade gått över;+ 24  för att alla jordens folk skall lära känna Jehovas hand+ och veta att den är stark;+ för att ni alltid skall frukta Jehova, er Gud.’”+

Fotnoter

”dem”, LXXSy; MVg: ”er”.
”de”, LXXSy; MVg: ”ni”.