Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 23:1–16

23  En lång tid* efter det att Jehova hade gett Israel vila+ från alla dess fiender runt omkring, när Josua var gammal och till åren* kommen,+  kallade Josua till sig hela Israel,+ dess äldste och dess överhuvuden och dess domare och dess förmän+ och sade till dem: ”Jag för min del har blivit gammal, jag är till åren kommen.  Och ni har själva sett allt vad Jehova, er Gud, har gjort med alla dessa nationer för er skull,+ ty det var Jehova, er Gud, som stred för er.+  Se, jag har genom lottkastning+ tilldelat er* dessa nationer som är kvar, som en arvedel åt era stammar, och alla de nationer som jag har utrotat,+ från Jordan* ända till Stora havet mot solens nedgång.+  Och det var Jehova, er Gud, som stötte bort dem inför er+ och drev undan dem för er skull, och ni tog deras land i besittning, alldeles som Jehova, er Gud, hade lovat er.+  Och ni skall vara mycket modiga+ i fråga om att hålla och handla efter allt som står skrivet i boken+ med Moses lag, så att ni inte viker av från den vare sig åt höger eller åt vänster+  och inte har gemenskap med dessa nationer,+ de som är kvar hos er. Och ni skall inte nämna deras gudars namn+ eller svära vid dem,+ och ni skall inte tjäna dem eller böja er ner för dem,+  utan det är Jehova, er Gud, som ni skall hålla fast vid,+ alldeles som ni har gjort ända till denna dag.  Och Jehova skall driva bort stora och mäktiga nationer inför er.+ (Mot er har ingen kunnat hålla stånd intill denna dag.)+ 10  En enda bland er skall förfölja tusen,+ ty det är Jehova, er Gud, som strider för er,+ alldeles som han har lovat er.+ 11  Och ni skall ständigt vara på er vakt+ med avseende på era själar* genom att älska Jehova, er Gud.+ 12  Men om ni någonsin vänder er bort+ och håller fast vid det som finns kvar av dessa nationer,+ de som är kvar hos er, och ni knyter släktskapsband+ med dem och har gemenskap med dem och de med er, 13  skall ni helt visst veta att Jehova, er Gud, inte längre skall driva undan dessa nationer för er skull;+ och de skall bli för er som en fälla och som en snara och som ett gissel på era sidor+ och som törnen i era ögon, tills ni har utplånats från denna goda mark som Jehova, er Gud, har gett er.+ 14  Och se, jag går i dag den väg alla människor på jorden måste vandra,+ och ni vet av hela ert hjärta och av hela er själ att inte ett enda av alla de goda ord som Jehova, er Gud, har talat till er har slagit fel. De har alla blivit verklighet för er. Inte ett enda av dem har slagit fel.+ 15  Men liksom allt det goda som Jehova, er Gud, har lovat er har kommit över er,+ så skall Jehova låta allt det onda komma över er, tills han har utrotat er från denna goda mark som Jehova, er Gud, har gett er,+ 16  eftersom ni har överträtt Jehovas, er Guds, förbund, det som han gav er befallning om, och eftersom ni har gått och tjänat andra gudar och böjt er ner för dem.+ Och Jehovas vrede skall flamma upp mot er,+ och ni skall snabbt utplånas från det goda land som han har gett er.”+

Fotnoter

Ordagr.: ”Många dagar”.
Ordagr.: ”dagarna”.
Ordagr.: ”jag har låtit falla till (tillfalla) er”. LXX: ”jag har kastat på er”. Vg: ”han har genom lottkastning tilldelat (fördelat åt) er”.
Ordagr.: ”dessa nationer som är kvar, som en arvedel åt era stammar, från Jordan, och alla de [andra] nationer som jag har utrotat”.
”med avseende på era själar (ert liv; er själva)”. Hebr.: lenafshothēkhẹm, plur.; syr.: benafshekhun.