Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Josua 21:1–45

21  Överhuvudena för leviternas fädernehus* gick nu fram till prästen Eleạsar+ och Josua,+ Nuns son, och överhuvudena för fädernehusen i Israels söners stammar,  och de talade till dem i Silo+ i Kạnaans land och sade: ”Jehova befallde genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande betesmarker för våra husdjur.”+  Enligt Jehovas befallning gav då Israels söner av sin arvedel+ följande städer med tillhörande betesmarker åt leviterna.+  Och lotten föll på kehatiternas+ släkter, och tretton städer från Judas+ stam och från simeoniternas+ stam och från Benjamins+ stam kom genom lottkastning att tillhöra prästen Arons söner, av leviterna.  Och de övriga av Kehats+ söner fick genom lottkastning tio städer från Efraims+ stams släkter* och från Dans+ stam och från halva Manasses+ stam.  Och Gersons+ söner fick genom lottkastning tretton städer från Isạskars+ stams släkter och från Asers+ stam och från Nạftalis+ stam och från halva Manasses stam i Basan.+  Mẹraris+ söner efter deras släkter fick tolv städer från Rubens+ stam och från Gads+ stam och från Sẹbulons+ stam.  Alltså gav Israels söner åt leviterna dessa städer med tillhörande betesmarker+ genom lottkastning,+ alldeles som Jehova hade befallt genom Mose.+  Från Judas söners stam och från Simeons söners stam utsåg de så följande städer som nämndes vid namn,+ 10  och de kom att tillhöra Arons söner av kehatiternas släkter, av Levis söner, eftersom den första lotten blev deras.+ 11  Alltså gav de dem Kirjat-Arba+ (denne Arba var Anaks far),*+ det vill säga Hebron,+ i Judas bergstrakt,+ med omgivande betesmarker; 12  och stadens åkerjord och dess kringliggande bosättningar gav de åt Kaleb, Jefụnnes son, som hans besittning.+ 13  Och åt prästen Arons söner gav de tillflyktsstaden+ för mandråparen,+ nämligen Hebron,+ med tillhörande betesmarker, vidare Libna+ med betesmarker, 14  och Jattir+ med betesmarker, och Estemọa+ med betesmarker, 15  och Holon*+ med betesmarker, och Debir+ med betesmarker, 16  och Ajin*+ med betesmarker, och Jutta+ med betesmarker, Bet-Semes+ med betesmarker; nio städer från dessa två stammar. 17  Och från Benjamins stam: Gịbeon+ med betesmarker, Geba+ med betesmarker, 18  Ạnatot+ med betesmarker, och Almon*+ med betesmarker; fyra städer. 19  De städer som Arons söner,+ prästerna, fick utgjorde allt som allt tretton städer med tillhörande betesmarker.+ 20  Och Kehats söners släkter, de övriga leviterna av Kehats söner, fick genom sin lott städer från Efraims stam.+ 21  Och de gav dem tillflyktsstaden+ för mandråparen,+ nämligen Sikem,+ med tillhörande betesmarker+ i Efraims bergstrakt, och Geser+ med betesmarker, 22  och Kịbsajim*+ med betesmarker, och Bet-Horon+ med betesmarker; fyra städer. 23  Och från Dans stam: Ẹlteke med betesmarker, Gịbbeton+ med betesmarker, 24  Ạjalon+ med betesmarker, Gat-Rimmon+ med betesmarker; fyra städer. 25  Och från halva Manasses stam: Tạanak+ med betesmarker, och Gat-Rimmon med betesmarker; två städer. 26  Allt som allt fick de övriga av Kehats söners släkter tio städer med tillhörande betesmarker. 27  Och Gersons+ söner, av leviternas släkter, fick från halva Manasses+ stam tillflyktsstaden för mandråparen, nämligen Golạn,+ i Basan, med betesmarker, och Beestẹra*+ med betesmarker; två städer. 28  Och från Isạskars+ stam: Kisjon+ med betesmarker, Dạberat+ med betesmarker, 29  Jarmut*+ med betesmarker, En-Gannim+ med betesmarker; fyra städer. 30  Och från Asers+ stam: Misal+ med betesmarker, Abdon+ med betesmarker, 31  Helkat+ med betesmarker, och Rehob+ med betesmarker; fyra städer. 32  Och från Nạftalis+ stam: tillflyktsstaden+ för mandråparen,+ nämligen Kedes+ i Galileen,* med betesmarker, och Hammot-Dor+ med betesmarker, och Kartan* med betesmarker; tre städer. 33  Gersoniternas städer efter deras släkter utgjorde allt som allt tretton städer med tillhörande betesmarker. 34  Och Mẹraris+ söners släkter, de övriga leviterna, fick från Sẹbulons+ stam Jọkneam+ med betesmarker, Karta med betesmarker, 35  Dimna*+ med betesmarker, Nạhalal+ med betesmarker; fyra städer. 36  Och från Rubens+ stam: Beser+ med betesmarker, och Jahas+ med betesmarker, 37  Kẹdemot+ med betesmarker, och Mẹfaat+ med betesmarker; fyra städer.* 38  Och från Gads+ stam: tillflyktsstaden för mandråparen, nämligen Ramot i Gịlead,+ med betesmarker, och Mahanạjim+ med betesmarker, 39  Hesbon+ med betesmarker, Jaser+ med betesmarker; tillsammans fyra städer. 40  De städer som kom att tillhöra Mẹraris+ söner som deras lott efter deras släkter, de övriga av leviternas släkter, utgjorde allt som allt tolv städer. 41  Leviternas städer mitt i Israels söners besittning utgjorde allt som allt fyrtioåtta städer+ med tillhörande betesmarker.+ 42  Dessa städer kom var och en att bestå av staden med tillhörande betesmarker runt omkring – så förhöll det sig med alla dessa städer.+ 43  Så gav Jehova Israel hela det land som han med ed hade lovat att ge åt deras förfäder,+ och de tog det i besittning+ och bosatte sig där. 44  Dessutom gav Jehova dem vila+ runt omkring, i enlighet med allt som han med ed hade lovat+ deras förfäder, och inte en enda av alla deras fiender kunde hålla stånd mot dem.+ Jehova gav alla deras fiender i deras hand.+ 45  Av allt det goda som Jehova hade lovat Israels hus uteblev ingenting; allt blev verklighet.+

Fotnoter

Ordagr.: ”fäder”.
Enl. M; LXXSyVg: ”från Efraims stam”.
El.: ”stamfar”.
”Hilen” i 1Kr 6:58.
”Alemet” i 1Kr 6:60.
”Jokmeam” i 1Kr 6:68.
”Ashtarot” i 1Kr 6:71.
”Remet” i 19:21; i 1Kr 6:73 ”Ramot”.
Se not till 20:7, ”Galileen”.
”Kirjatajim” i 1Kr 6:76.
”Rimmono” i 1Kr 6:77.
V. 36, 37 enl. några hebr. hss, LXXSyVgc och 1Kr 6:63, 78, 79 (Sy nämner dessa fyra städer från v. 34a); v. 36, 37 saknas i Al, Ca och L, uppenbarligen på grund av ett avskrivningsfel, då ju såväl v. 35 som v. 37 slutar med orden ”fyra städer”.