Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 2:1–24

 Sedan sände Josua, Nuns son, i hemlighet ut två män från Sittim*+ som spejare och sade: ”Gå och se på landet och Jeriko.” Så gav de sig av och kom till en prostituerad kvinnas hus, och hennes namn var Rahab,+ och där fick de husrum.  Senare blev det sagt till kungen i Jeriko: ”Se! Några män från Israels söner har kommit in hit i natt för att utforska landet.”  Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och lät säga: ”Skicka ut de män som har kommit till dig, de som har gått in i ditt hus, ty de har kommit för att utforska hela landet.”+  Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Och hon sade sedan: ”Ja, männen kom verkligen till mig, och jag visste inte varifrån de var.  Och när det blev mörkt och porten skulle stängas+ gick männen ut. Jag vet faktiskt inte vart männen har gått. Sätt fort efter dem, så hinner ni upp dem.”  (Hon hade emellertid fört dem upp på taket+ och höll dem gömda bland linstjälkar, som hon hade upplagda i rader på taket.)  Och männen satte efter dem i riktning mot Jordan, åt vadställena+ till, och man stängde porten så snart förföljarna hade begett sig ut.  Men innan männen hann lägga sig kom hon upp till dem på taket  och sade till dem: ”Jag vet ju att Jehova har gett landet åt er+ och att förskräckelse för er har fallit över oss+ och att alla landets invånare har blivit modlösa på grund av er.+ 10  Vi har nämligen hört hur Jehova lät Röda havets vattenmassor torka bort framför er, när ni drog ut ur Egypten,+ och vad ni gjorde med amoréernas två kungar som var på andra sidan Jordan, nämligen Sihon+ och Og,+ som ni vigde åt tillintetgörelse.+ 11  När vi fick höra det började våra hjärtan smälta,+ och det finns inget mod* kvar i någon på grund av er,+ ty Jehova, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden.+ 12  Och nu, det ber jag er, lova mig med ed vid Jehova+ att eftersom jag har visat er kärleksfull omtanke,* skall också ni visa min fars hushåll kärleksfull omtanke,+ och ni skall ge mig ett pålitligt tecken.+ 13  Och låt min far+ och min mor och mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem behålla livet, och befria våra själar från döden.”+ 14  Då sade männen till henne: ”Våra själar skall dö i stället för er!+ Om ni inte berättar något om detta vårt ärende, skall vi visa dig kärleksfull omtanke och trofasthet* när Jehova ger oss landet.”+ 15  Därefter släppte hon ner dem med ett rep genom fönstret, för hennes hus låg på en sida av muren, och det var på muren hon bodde.+ 16  Och hon sade sedan till dem: ”Gå till bergstrakten, så att förföljarna inte träffar på er, och håll er gömda där tre dagar tills förföljarna har kommit tillbaka, och därefter kan ni gå åt ert håll.” 17  Männen sade då till henne: ”Vi är fria från skuld i fråga om denna din ed som du har låtit oss svära.+ 18  Se! När vi kommer in i landet, skall du binda det här snöret av scharlakansröd tråd i det fönster som du har släppt ner oss genom, och din far och din mor och dina bröder och hela din fars hushåll skall du samla hos dig i huset.+ 19  Och var och en som går utanför dörrarna till ditt hus, ut i det fria,+ hans blod skall komma över hans eget huvud, och vi är fria från skuld; men var och en som stannar kvar hos dig i huset, hans blod skall komma över våra huvuden, om någon bär hand på honom. 20  Och om du berättar om detta vårt ärende,+ skall vi också vara fria från skuld i fråga om denna din ed, som du har låtit oss svära.” 21  Då sade hon: ”Låt det bli som ni har sagt.” Så sände hon i väg dem, och de gav sig av. Sedan band hon det scharlakansröda snöret i fönstret. 22  Så gick de i väg och kom till bergstrakten och stannade kvar där tre dagar tills förföljarna hade vänt tillbaka. Och förföljarna sökte efter dem på alla vägar, men de fann dem inte. 23  Och de båda männen kom sedan ner igen från bergstrakten och gick över floden och kom till Josua, Nuns son, och de började berätta för honom om allt som hade hänt dem. 24  Och de sade vidare till Josua: ”Jehova har gett hela landet i vår hand.+ Därför har också alla landets invånare blivit modlösa på grund av oss.”+

Fotnoter

El.: ”akaciorna”.
Ordagr.: ”[ingen] ande”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus.
El.: ”lojal kärlek”.
El.: ”och sannfärdighet (pålitlighet)”. Hebr.: we’emẹth.