Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Josua 19:1–51

19  Och den andra lotten+ föll på Simeon, på Simeons söners+ stam efter deras släkter. Och deras arvedel kom att ligga mitt i Judas söners arvedel.+  Och de hade i sin arvedel Beershẹba+ med Sheba,* och Molạda,+  och Hasar-Sual+ och Bala och Esem,+  och Ẹltolad+ och Betul och Horma,  och Siklag+ och Bet-Mạrkabot och Hasar-Susa,+  och Bet-Lẹbaot+ och Sạruhen; tretton städer med kringliggande bosättningar.  Ajin,+ Rimmon+ och Eter och Asan;+ fyra städer med kringliggande bosättningar,  och alla de bosättningar som var runt omkring dessa städer ända till Bạalat-Bẹer,+ Rama+ i söder.* Detta var Simeons söners stams arvedel efter deras släkter.  Simeons söners arvedel var tagen ur Judas söners andel, därför att Judas söners andel visade sig vara för stor för dem.+ Så fick då Simeons söner en besittning mitt i deras arvedel.+ 10  Och den tredje lotten+ föll på Sẹbulons+ söner efter deras släkter, och deras arvedels gräns kom att sträcka sig ända till Sarid. 11  Och deras gräns gick upp västerut, ja till Mạreal, och nådde till Dạbbeset och vidare till regnflodsdalen som ligger framför Jọkneam.+ 12  Och den gick tillbaka från Sarid österut, mot solens uppgång, till Kislot-Tabors gräns och gick ut till Dạberat+ och upp till Jafịa. 13  Och därifrån gick den vidare österut, mot soluppgången, till Gat-Hefer,+ till Et-Kasin, och gick ut till Rimmon och drogs till Nea.* 14  Och gränsen gick runt om det i norr till Hạnnaton, och dess slutpunkter var vid Jifta-Els dal, 15  och Kattat och Nạhalal och Simron+ och Jidạla och Betlehem;+ tolv städer med kringliggande bosättningar. 16  Detta var Sẹbulons söners arvedel+ efter deras släkter.+ Detta var städerna och deras kringliggande bosättningar. 17  På Isạskar+ föll den fjärde lotten, på Isạskars söner efter deras släkter. 18  Och deras gräns kom att sträcka sig till Jịsreel+ och Kesụllot och Sunem,+ 19  och Hafarạjim och Shion och Anahạrat, 20  och Rabbit och Kisjon och Ebes, 21  och Remet och En-Gannim+ och En-Hadda och Bet-Passes. 22  Och gränsen nådde till Tabor+ och Sahasụma och Bet-Semes, och slutpunkterna för deras gräns var vid Jordan; sexton städer med kringliggande bosättningar. 23  Detta var Isạskars söners stams arvedel efter deras släkter,+ städerna och deras kringliggande bosättningar. 24  Och den femte lotten+ föll på Asers+ söners stam efter deras släkter. 25  Och deras gräns blev Helkat+ och Hali och Beten och Aksaf,+ 26  och Alammẹlek och Amad och Misal.+ Och den nådde västerut till Karmel+ och till Sihor-Libnat, 27  och den gick tillbaka mot solens uppgång till Bet-Dagon och nådde till Sẹbulon+ och Jifta-Els dal mot norr, till Bet-Emek och Nẹgiel, och den gick ut till Kabul på vänster hand, 28  och till Ebron och Rehob och Hammon och Kana, ända till det folkrika Sidon.+ 29  Och gränsen gick tillbaka till Rama och ända till den befästa staden Tyros.+ Och gränsen gick tillbaka till Hosa, och dess slutpunkter var vid havet, i området vid Aksib,*+ 30  och Umma och Afek+ och Rehob;+ tjugotvå städer med kringliggande bosättningar. 31  Detta var Asers söners stams arvedel efter deras släkter.+ Detta var städerna och deras kringliggande bosättningar. 32  På Nạftalis+ söner föll den sjätte lotten,+ på Nạftalis söner efter deras släkter. 33  Och deras gräns kom att sträcka sig från Helef, från det stora trädet i Saanạnnim,+ och Ạdami-Nẹkeb och Jạbneel ända till Lakkum; och dess slutpunkter var vid Jordan. 34  Och gränsen gick tillbaka västerut till Asnot-Tabor och gick därifrån ut till Hukkok och nådde till Sẹbulon+ i söder, och till Aser+ nådde den i väster och till Juda+ vid Jordan* mot solens uppgång. 35  Och de befästa städerna var Ziddim, Ser och Hammat,+ Rakkat och Kịnneret,+ 36  och Adạma och Rama och Hasor,+ 37  och Kedes+ och Ẹdrei och En-Hasor, 38  och Jiron och Migdal-El, Horem och Bet-Anat och Bet-Semes;+ nitton städer med kringliggande bosättningar. 39  Detta var Nạftalis söners stams arvedel+ efter deras släkter,+ städerna och deras kringliggande bosättningar. 40  På Dans+ söners stam efter deras släkter föll den sjunde lotten.+ 41  Och deras arvedels gräns blev Sora+ och Ẹstaol och Ir-Semes, 42  och Saalạbbin+ och Ạjalon+ och Jitla, 43  och Elon och Timnah+ och Ekron,+ 44  och Ẹlteke och Gịbbeton+ och Bạalat,+ 45  och Jehud* och Bene-Berak och Gat-Rimmon,+ 46  och Me-Jarkon och Rakkon, med gränsen framför Joppe.+ 47  Och Dans söners område var för trångt+ för dem.* Så Dans söner drog upp och förde krig mot Lesem+ och intog staden och slog den med svärdsegg. Sedan tog de staden i besittning och bosatte sig i den, och de kallade Lesem Dan, efter namnet på sin förfader Dan.+ 48  Detta var Dans söners stams arvedel efter deras släkter. Detta var städerna och deras kringliggande bosättningar. 49  Så blev de då färdiga med att dela upp landet som besittning efter dess områden. Sedan gav Israels söner åt Josua, Nuns son, en arvedel mitt ibland sig. 50  Enligt Jehovas befallning gav de honom den stad som han bad om,+ nämligen Timnat-Sera+ i Efraims bergstrakt; och han byggde upp staden och bosatte sig i den. 51  Detta var de arvedelar som prästen Eleạsar och Josua, Nuns son, och överhuvudena för fädernehusen i Israels söners stammar delade ut+ som besittning genom lottkastning i Silo+ inför Jehova, vid mötestältets ingång.+ Så blev de färdiga med att fördela landet.

Fotnoter

”Sheba”. LXXB(grek.): Samaạ, ”Shema”.
El.: ”i Negev”.
Ordagr.: ”som drogs (märktes ut) till Nea”.
”i området vid Aksib”. Möjligen: ”och Meheleb och Aksib”. LXXB: ”och ... Leb och Echosob”.
”och till Juda vid Jordan”. Möjligen: ”och till Jordans stränder”, genom en rättelse av M föreslagen av C. F. Houbigant; LXX: ”och [till] Jordan”. Jfr 3:15.
LXXB: ”Asor”.
Ordagr.: ”Och Dans söners område gick ut från (kom bort från; gick förlorat för) dem.”