Josua 1:1–18

 Och det skedde efter Jehovas tjänare* Moses död att Jehova sade till Josua,*+ Nuns son, som hade utfört tjänst* åt Mose:+  ”Min tjänare Mose är död;+ så bryt nu upp och gå över denna Jordan, du och hela detta folk, in i det land som jag ger åt dem, åt Israels söner.+  Varje plats som er fot* beträder ger jag er, så som jag lovade Mose.+  Från vildmarken och* detta Libanon ända till den stora floden, floden Eufrat, det vill säga hela hettiternas+ land, och ända till Stora havet mot solens nedgång skall ert område sträcka sig.+  Ingen skall kunna hålla stånd mot dig i alla dina livsdagar.+ Alldeles som jag har visat mig vara med Mose, skall jag visa mig vara med dig.+ Jag skall inte svika dig eller överge dig.+  Var modig och stark,+ ty det är du som skall låta detta folk ta i arv+ det land som jag med ed lovade deras förfäder att ge dem.+  Var bara modig* och mycket stark, så att du är noga med att göra enligt hela den lag som min tjänare Mose gav dig befallning om.+ Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster,+ så handlar du med insikt överallt där du går.+  Denna lagbok skall inte vika från din mun,+ och du skall läsa i den med låg röst dag och natt, så att du är noga med att göra enligt allt som står skrivet i den;+ ty då kommer du att göra din väg framgångsrik, och då kommer du att handla med insikt.+  Jag har ju befallt dig:+ Var modig och stark. Bli inte uppskakad och var inte förfärad,+ ty Jehova, din Gud, är med dig överallt där du går.”+ 10  Josua befallde då folkets förmän och sade: 11  ”Gå mitt igenom lägret och befall folket och säg: ’Gör i ordning proviant åt er, ty om tre dagar går ni över denna Jordan för att dra in och ta i besittning det land som Jehova, er Gud, ger er för att ni skall ta det i besittning.’”+ 12  Och till rubeniterna och gaditerna och halva Manasses stam sade Josua: 13  ”Kom ihåg* det ord som Jehovas tjänare Mose gav er befallning om,+ då han sade: ’Jehova, er Gud, ger er nu vila, och han har gett er detta land. 14  Era hustrur, era små barn och er boskap skall stanna i det land som Mose har gett er på den här sidan Jordan;+ men ni själva skall gå över i stridsformering+ framför era bröder, alla de tappra, väldiga männen,+ och ni skall hjälpa dem. 15  Först när Jehova ger vila åt era bröder liksom åt er och även de har tagit i besittning det land som Jehova, er Gud, ger dem,+ då skall ni vända tillbaka till det land som är er besittning och ta det i besittning,+ det land som Jehovas tjänare Mose har gett er på den här sidan Jordan mot solens uppgång.’”+ 16  Då svarade de Josua och sade: ”Allt som du har befallt oss skall vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå.+ 17  Som vi har lytt Mose i allt, så skall vi lyda dig. Må bara Jehova, din Gud, visa sig vara med dig,+ alldeles som han visade sig vara med Mose.+ 18  Var och en som handlar upproriskt mot din befallning+ och inte lyder dina ord i allt som du befaller honom skall dödas.+ Var bara modig och stark.”+

Fotnoter

El.: ”slav”. Hebr.: ‛ẹvedh.
”Josua”. Hebr.: Jehōshụa‛, ”Jehoshua”, som betyder ”Jehova är räddning(en)”; grek.: Ἰησοῖ (Iēsoi, ”Jesus”); Sy: ”Jeshua”; Vgc: ”Josue”. Se noter till 1Mo 49:18, ”på räddning från dig”, och Heb 4:8, ”Josua”.
El.: ”som hade varit tjänare (medhjälpare)”. Hebr.: mesharẹth; lat.: minịstrum.
Ordagr.: ”fotsula”.
Möjligen: ”upp till”.
Ordagr.: ”Var bara fast”.
”Kom ihåg”. Verbformen i hebr. är en infinitivus absolutus, som här används som imperativ.