Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Johannes 7:53–8:59

Handskrifterna אBSys utelämnar textavsnittet från och med vers 53 till och med kapitel 8, vers 11, som (med vissa avvikelser i de olika grekiska texterna och översättningarna) lyder så här: 53  Och de gick var och en till sitt hem. 8  Men Jesus gick till Olivberget.  I dagbräckningen infann han sig emellertid åter i templet, och allt folket började komma till honom, och han satte sig ner och började undervisa dem.  Nu förde de skriftlärda och fariséerna dit en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott, och när de hade ställt henne mitt ibland sig,  sade de till honom: ”Lärare, den här kvinnan har bar gärning ertappats med att begå äktenskapsbrott.  I lagen har Mose föreskrivit för oss att stena den sortens kvinnor. Du då, vad säger du?”  Detta sade de förstås för att sätta honom prov, för att de skulle ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret marken.  När de framhärdade i att fråga honom, rätade han upp sig och sade till dem: ”Den av er som är syndfri, han vara den förste att kasta en sten henne.”  Och han böjde sig ner igen och fortsatte att skriva marken.  Men de som hörde detta började ut, en efter en, de äldste till att börja med, och han blev lämnad ensam med kvinnan, som hade varit mitt ibland dem. 10  Jesus rätade nu upp sig och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Domfällde ingen dig?” 11  Hon sade: ”Ingen, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag domfäller dig. din väg; bedriv från och med nu inte synd mer.” 12  Sedan talade Jesus åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus.+ Den som följer mig skall inte alls vandra i mörker+ utan äga livets ljus.” 13  Då sade fariséerna till honom: ”Du vittnar om dig själv; ditt vittnesbörd är inte sant.” 14  Jesus svarade och sade till dem: ”Även om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd*+ sant, eftersom jag vet varifrån jag kom och vart jag är på väg.+ Men ni vet inte varifrån jag kom och vart jag är på väg. 15  Ni dömer efter köttet;+ jag dömer ingen alls.+ 16  Och om jag ändå dömer, är min dom sann, eftersom jag inte är ensam, utan Fadern* som har sänt mig är med mig.+ 17  I er egen lag står det också skrivet: ’Två människors vittnesbörd är sant.’+ 18  Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig.”+ 19  Då sade de vidare till honom: ”Var är din Fader?” Jesus svarade: ”Ni känner varken mig eller min Fader.+ Om ni kände mig, skulle ni också känna min Fader.”+ 20  Dessa uttalanden gjorde han vid skattkammaren*+ medan han undervisade i templet. Men ingen tog fast honom,+ eftersom hans stund+ ännu inte hade kommit. 21  Så sade han återigen till dem: ”Jag går nu bort, och ni skall leta+ efter mig, och ändå skall ni dö i er synd.+ Dit jag nu går kan ni inte komma.” 22  Därför började judarna säga: ”Inte skall han väl döda sig själv, eftersom han säger: ’Dit jag nu går kan ni inte komma’?”+ 23  Och han sade vidare till dem: ”Ni är från regionerna* här nere; jag är från regionerna där uppe.+ Ni är från den här världen;+ jag är inte från den här världen.+ 24  Därför sade jag till er: Ni skall dö i era synder.+ Ty om ni inte tror att jag är den jag är, skall ni dö i era synder.”+ 25  Då började de säga till honom: ”Vem är du?” Jesus sade till dem: ”Varför talar jag över huvud taget till er?* 26  Jag har mycket att tala om beträffande er och att avkunna dom om. Faktum är: den som har sänt mig, han är sann,* och just det som jag har hört från honom talar jag i världen.”+ 27  De fattade inte att han talade till dem om Fadern. 28  Därför sade Jesus: ”När ni väl har höjt upp+ Människosonen,+ då skall ni veta att jag är den jag är+ och att jag inte gör något av mig själv,*+ utan alldeles som Fadern har lärt mig talar jag dessa ting.+ 29  Och han som har sänt mig är med mig; han har inte övergett mig och lämnat mig åt mig själv, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.”+ 30  Då han nu talade dessa ting, satte många tro till honom.+ 31  Och så sade Jesus vidare till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord,+ är ni verkligen mina lärjungar, 32  och ni skall förstå sanningen,+ och sanningen skall göra er fria.”+ 33  De svarade honom: ”Vi är Abrahams avkomma,*+ och aldrig har vi varit slavar åt någon.+ Hur kommer det sig att du säger: ’Ni skall bli fria’?” 34  Jesus svarade dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som utövar synd är en syndens slav.+ 35  För övrigt blir inte slaven kvar i hushållet för evigt; sonen blir kvar för evigt.+ 36  Om därför Sonen gör er fria, skall ni vara verkligt fria.+ 37  Jag vet att ni är Abrahams avkomma; men ni vill komma åt att döda mig,+ eftersom mitt ord inte gör framsteg bland er.+ 38  Vad jag har sett hos min Fader+ talar jag;+ och ni gör alltså vad ni har hört från er fader.” 39  Till svar sade de till honom: ”Vår fader är Abraham.”+ Jesus sade till dem: ”Om ni är Abrahams barn,+ gör då Abrahams gärningar. 40  Men nu vill ni komma åt att döda mig, en människa som har sagt er sanningen som jag hörde från Gud.+ Detta gjorde inte Abraham.+ 41  Ni gör er faders gärningar.” De sade till honom: ”Vi är inte födda i otukt; vi har en enda Fader:+ Gud.” 42  Jesus sade till dem: ”Om Gud vore er Fader, skulle ni älska mig,+ ty från Gud har jag utgått och är nu här.+ Inte heller har jag kommit av mig själv, nej, utan det är han som har sänt ut mig.+ 43  Varför vet ni inte vad jag talar om? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord.+ 44  Ni är från er fader Djävulen,+ och ni är villiga att göra vad er fader+ har begär till. Denne var en människomördare då han började,+ och han stod inte fast i sanningen, därför att sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och lögnens* fader.+ 45  Men eftersom jag säger sanningen, tror ni mig inte.+ 46  Vem av er bevisar att jag är skyldig till synd?+ Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? 47  Den som är från Gud lyssnar till Guds uttalanden.+ Därför lyssnar inte ni, eftersom ni inte är från Gud.”+ 48  Till svar sade judarna till honom: ”Säger vi inte med rätta: Du är samarier+ och har en demon?”*+ 49  Jesus svarade: ”Jag har inte någon demon,* utan jag ärar min Fader,+ och ni vanärar mig. 50  Men jag söker inte ära åt mig själv;+ det finns en som söker och som dömer.+ 51  Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om någon håller mitt ord, skall han aldrig någonsin se döden.”+ 52  Judarna sade till honom: ”Nu vet vi bestämt att du har en demon.*+ Abraham dog,+ också profeterna;+ men du säger: ’Om någon håller mitt ord, skall han aldrig någonsin smaka+ döden.’ 53  Inte är du väl större+ än vår fader Abraham, som dog? Också profeterna dog.+ Vem påstår du dig vara?” 54  Jesus svarade: ”Om jag förhärligar mig själv, är min härlighet ingenting. Det är min Fader som förhärligar mig,+ han som ni säger är er Gud; 55  och ändå känner ni honom inte.+ Men jag känner honom.+ Och om jag skulle säga att jag inte känner honom, skulle jag vara lik er, en lögnare. Men jag känner honom och håller hans ord.+ 56  Abraham, er fader, fröjdade sig mycket över utsikten att få se min dag,+ och han såg den och fröjdade sig.”+ 57  Därför sade judarna till honom: ”Femtio år är du inte ännu, och ändå har du sett Abraham?”* 58  Jesus sade till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Innan Abraham blev till, har jag varit till.”*+ 59  Därför tog de upp stenar för att slunga dem mot honom;+ men Jesus gömde sig och gick ut ur templet.

Fotnoter

”vittnesbörd”. Grek.: martyrịa; lat.: testimọnium.
”Fadern”, P66,75אcBVg; א*DSyc,s: ”han”.
El.: ”vid bidragsbössorna”.
El.: ”dem (tingen)”.
El.: ”Just det som jag har varit i färd med att säga till er.”
El.: ”sannfärdig”.
El.: ”av egen ingivelse”, ”på eget initiativ”.
El.: ”säd”.
”lögnens”, J17,22. Ordagr.: ”dess”.
El.: ”och är demonbesatt”.
El.: ”Jag är inte demonbesatt”.
El.: ”att du är demonbesatt”.
”har du sett Abraham?” P66אcABCDVg; P75א*Sys: ”har Abraham sett dig?”
”har jag varit till”. Ang. Jesu föremänskliga tillvaro, se Tillägg 6F.