Johannes 2:1–25

 Och på tredje dagen hölls ett bröllop i Kana+ i Galileen, och Jesu mor+ var där.  Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet.  När vinet höll på att ta slut, sade Jesu mor+ till honom: ”De har inget vin.”  Men Jesus sade till henne: ”Vad har jag med dig att göra,* kvinna?+ Min stund har ännu inte kommit.”+  Hans mor sade till dem som passade upp: ”Vadhelst han säger till er, gör det.”+  Nu stod där sex vattenkrukor av sten, så som judarnas reningsföreskrifter+ krävde; var och en kunde rymma två eller tre metrẹter.*  Jesus sade till dem: ”Fyll vattenkrukorna med vatten.” Och de fyllde dem till brädden.  Och han sade till dem: ”Ös nu upp något och bär fram det till ledaren för festen.” De bar då fram det.  När nu ledaren för festen smakade på vattnet, som hade förvandlats till vin,+ och inte visste varifrån det kom – men det visste de tjänare som hade öst upp vattnet – kallade ledaren för festen på brudgummen 10  och sade till honom: ”Varje annan människa sätter fram det fina vinet först+ och det sämre när folk är berusade. Du har sparat det fina vinet ända tills nu.” 11  Jesus utförde detta i Kana i Galileen som början på sina tecken, och han gjorde sin härlighet+ uppenbar; och hans lärjungar trodde på honom. 12  Härefter gick han och hans mor och bröder+ och hans lärjungar ner till Kapẹrnaum,+ men där stannade de inte många dagar. 13  Nu var judarnas påsk+ nära, och Jesus gick upp till Jerusalem.+ 14  Och i templet fann han dem som sålde nötkreatur och får och duvor+ och dem som satt där och växlade mynt. 15  Och sedan han gjort en piska av rep drev han ut dem alla ur templet med deras får och nötkreatur, och han slog ut penningväxlarnas mynt och stötte omkull deras bord.+ 16  Och till dem som sålde duvor sade han: ”Ta bort detta härifrån! Sluta upp med att göra min Faders hus+ till ett marknadshus!”+ 17  Hans lärjungar drog sig till minnes att det står skrivet: ”Nitälskan* för ditt hus skall förtära mig.”+ 18  Därför svarade judarna och sade till honom: ”Vilket tecken+ kan du visa oss, eftersom du gör detta?” 19  Till svar sade Jesus till dem: ”Bryt ner detta tempel,*+ så skall jag på tre dagar resa upp det.” 20  Därför sade judarna: ”Det här templet byggde man på fyrtiosex år, och du skall resa upp det på tre dagar?” 21  Men han talade om sin kropps tempel.+ 22  När han hade blivit upprest från de döda, drog sig emellertid hans lärjungar till minnes+ att han brukade säga detta; och de trodde på Skriften och det ord som Jesus hade sagt. 23  När han var i Jerusalem vid påsken, vid högtiden,+ satte emellertid många tro till hans namn,+ när de iakttog de tecken som han utförde.+ 24  Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem,+ eftersom han kände dem alla 25  och eftersom han inte hade behov av att någon vittnade om människan; han visste ju av sig själv vad som var i människan.+

Fotnoter

Ordagr.: ”Vad [är det] för mig och för dig [...?]”, vilket betyder ”Vad har jag och du [...] gemensamt?” Ett hebr. idiom; ett avvisande sätt att fråga på som antyder en invändning (en protest). Se Tillägg 7B.
”metreter”. Grek.: metrētạs, ett rymdmått. Troligen avsågs batmått; en bat motsvarar omkr. 22 l. Se Tillägg 8A.
El.: ”Brinnande iver”.
El.: ”denna gudomliga boning”. Grek.: ton naọn touton; lat.: tẹmplum hoc; J17,18,22(hebr.): hahēkhạl hazzẹh, ”detta palats (tempel)”.