Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Johannes 19:1–42

19  Pilatus tog då därför Jesus och gisslade honom.+  Och soldaterna flätade en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde på honom en purpurröd ytterklädnad;+  och de kom fram till honom och sade: ”Var hälsad, du judarnas kung!” Och de slog honom gång på gång i ansiktet med flata handen.+  Och Pilatus gick ut igen och sade till dem: ”Se! Jag för ut honom till er, för att ni skall veta att jag inte finner honom skyldig till något.”+  Så kom Jesus ut, bärande törnekronan och den purpurröda ytterklädnaden. Och Pilatus sade till dem: ”Se! Människan!”*  Men när de främsta prästerna och tempelpoliserna såg honom, skränade de och sade: ”På pålen med honom!* På pålen med honom!”+ Pilatus sade till dem: ”Ta honom själva och häng honom på pålen, för jag finner honom inte skyldig till något.”+  Judarna svarade honom: ”Vi har en lag,+ och enligt lagen bör han dö, därför att han har gjort sig själv till Guds son.”+  När Pilatus alltså hörde detta uttalande, blev han ännu mer rädd;  och han gick åter in i ståthållarens palats och sade till Jesus: ”Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar.+ 10  Därför sade Pilatus till honom: ”Talar du inte till mig?+ Vet du inte att jag har myndighet att ge dig fri och myndighet att hänga dig på pålen?” 11  Jesus svarade honom: ”Du skulle inte ha någon myndighet* alls över mig, om den inte hade getts dig från ovan.*+ Därför har den man som överlämnade mig åt dig större synd.” 12  Av det skälet fortsatte Pilatus att söka en utväg att frige honom. Men judarna skränade och sade: ”Om du ger den här mannen fri, är du inte kejsarens* vän. Var och en som gör sig till kung, han talar emot kejsaren.”+ 13  Sedan Pilatus nu hade hört dessa ord, förde han ut Jesus, och han satte sig på ett domarsäte på en plats som kallas Stenläggningen, men på hebreiska: Gạbbata. 14  Nu var det påskens tillredningsdag;+ det var omkring sjätte timmen.* Och han sade till judarna: ”Se! Er kung!” 15  Men de skränade: ”Ta bort honom! Ta bort honom! På pålen med honom!” Pilatus sade till dem: ”Skall jag hänga er kung på pålen?” De främsta prästerna svarade: ”Vi har ingen kung utom kejsaren.”+ 16  Då utlämnade han honom åt dem till att hängas på pålen.+ Så tog de Jesus med sig. 17  Och han bar själv tortyrpålen*+ och gick ut+ till den så kallade Huvudskalleplatsen,* som på hebreiska kallas Gọlgota;*+ 18  och där hängde de honom på en påle,+ och tillsammans med honom två andra män, en på den ena sidan och en på den andra och Jesus i mitten.+ 19  Pilatus skrev också en överskrift och satte den på tortyrpålen. Det stod skrivet: ”Jesus, nasarén, judarnas kung.”*+ 20  Nu läste många av judarna denna överskrift, eftersom den plats där Jesus hängdes på pålen var nära staden;+ och den var skriven på hebreiska, på latin och på grekiska.* 21  Men judarnas främsta präster sade till Pilatus: ”Skriv inte: ’Judarnas kung’, utan att han har sagt: ’Jag är judarnas kung.’” 22  Pilatus svarade: ”Vad jag har skrivit har jag skrivit.” 23  När nu soldaterna hade hängt Jesus på pålen, tog de hans ytterkläder och gjorde av dem fyra delar, en del åt var soldat, och de tog innerklädnaden. Men innerklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ända ner.+ 24  Därför sade de till varandra: ”Låt oss inte slita sönder den, utan låt oss genom lottdragning om den avgöra vems den skall vara.” Detta var för att skriftstället skulle uppfyllas: ”De delade mina ytterkläder mellan sig, och om min klädnad kastade de lott.”+ Det var vad soldaterna gjorde. 25  Vid Jesu tortyrpåle stod emellertid hans mor+ och hans mors syster, Maria+ som var hustru till Klopas och Maria Magdalena.+ 26  När Jesus alltså såg sin mor och den lärjunge som han älskade*+ stå bredvid, sade han till sin mor: ”Kvinna, se! Din son!” 27  Därnäst sade han till lärjungen: ”Se! Din mor!” Och alltifrån den stunden tog lärjungen henne hem till sig. 28  Därefter, när Jesus visste att allting vid det laget hade fullbordats, sade han, för att skriftstället skulle fullgöras: ”Jag är törstig.”+ 29  Där stod ett kärl som var fullt med surt vin. De trädde därför en svamp full av det sura vinet på en ịsopstängel och förde den till hans mun.+ 30  När Jesus nu hade tagit emot det sura vinet sade han: ”Det har fullbordats!”+ och han böjde ner sitt huvud och överlämnade sin ande.*+ 31  Därpå begärde judarna av Pilatus, eftersom det var tillredningsdag+ och för att kropparna inte skulle bli kvar+ på tortyrpålarna över sabbaten (den sabbatsdagen var nämligen stor),+ att deras ben skulle krossas och kropparna* tas bort. 32  Därför kom soldaterna och slog sönder benen på den förste och på den andre som hade hängts på pålar tillsammans med honom. 33  Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, slog de inte sönder hans ben. 34  Men en av soldaterna stack honom i sidan med ett spjut,+ och genast kom blod och vatten ut. 35  Och den som har sett det har vittnat, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att det han säger är sant, för att också ni skall tro.+ 36  Ja, detta skedde för att skriftstället skulle uppfyllas: ”Inget ben skall krossas på honom.”+ 37  Och återigen ett annat skriftställe lyder: ”De skall se på honom som de har genomborrat.”+ 38  Men Josef från Arimatẹa, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna,+ begärde därefter av Pilatus att han skulle få ta bort Jesu kropp; och Pilatus gav honom tillåtelse.+ Alltså kom han och tog bort hans kropp.+ 39  Nikodemos, den man som första gången hade kommit till honom om natten, kom också, och han hade med sig en rulle* av myrra och ạloe, ungefär hundra pund.*+ 40  Så tog de Jesu kropp och band om den med linnebindlar tillsammans med de välluktande kryddorna,+ alldeles på det sätt som judarna har för sed att förbereda för begravning. 41  Nu fanns det, på det ställe där han hade hängts på pålen, en trädgård, och i trädgården en ny minnesgrav,+ där ännu ingen hade blivit lagd. 42  På grund av judarnas tillredningsdag+ lade de så Jesus där, eftersom minnesgraven var helt nära.

Fotnoter

”Se! Människan!” Grek.: Idou ho ạnthrōpos; lat.: ẹcce họmo; J22(hebr.): Hinnẹh ha’ịsh, ”Se! Mannen!”; J17(hebr.): Hinnẹh ha’adhạm, ”Se! Jordemänniskan!”; J18(hebr.): Hinnẹh haggavẹr, ”Se! Den kraftfulle (fysiskt starke) mannen!” Jfr not till Sak 6:12, ”man”.
El.: ”Häng honom på pålen!” Se Tillägg 5C.
”myndighet”. Grek.: exousịan; lat.: potestạtem; J17(hebr.): reshụth.
El.: ”från himlen”.
”kejsarens”. Grek.: tou Kaisaros.
Räknat från soluppgången; alltså omkr. kl. 12.
Se Tillägg 5C.
Se not till Mt 27:33, ”Huvudskalleplats”.
”Golgota”. Grek.: Golgothạ; J17,18(hebr.): Golgoltạ’.
Se not till 18:33.
Jfr noter till Lu 23:38.
El.: ”tyckte mest om”.
El.: ”slutade andas”, ”utandades”. Grek.: parẹdōken to pneuma.
Ordagr.: ”de”.
”en rulle”, א*B; P66אcAVgSyp: ”en blandning”.
”pund”. Grek.: lịtras; likställs i allmänhet med det romerska pundet, som motsvarar omkr. 327 g; lat.: lịbras.