Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Johannes 17:1–26

17  Sedan Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen+ och sade: ”Fader, stunden har kommit; förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig,+  liksom du har gett honom myndighet över allt kött,+ för att han skall ge dem – hela det antal som du har gett honom+ – evigt liv.+  Detta betyder evigt liv:+ att de lär känna+ dig,* den ende sanne Guden,+ och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.+  Jag har förhärligat+ dig på jorden genom att jag har fullbordat det verk som du har gett mig att utföra.+  Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.+  Jag har gjort ditt namn uppenbart för de människor som du har gett mig ur världen.+ De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit ditt ord.  De har nu lärt känna att allt vad du har gett mig kommer från dig,  därför att de uttalanden som du gav mig har jag gett åt dem,+ och de har tagit emot dem och har sannerligen lärt känna att jag gått ut som din representant,+ och de har trott att du har sänt ut mig.+  Jag framställer en begäran beträffande dem; jag framställer ingen begäran beträffande världen+ utan beträffande dem som du har gett mig, eftersom de är dina, 10  och allt mitt är ditt och ditt är mitt,+ och jag har blivit förhärligad bland dem. 11  Därtill är jag inte längre i världen, men de är i världen+ och jag går nu till dig. Helige Fader, vaka över dem+ för ditt eget namns skull, som du har gett mig, för att de skall vara ett alldeles som vi är.+ 12  När jag var hos dem, vakade jag ständigt över dem+ för ditt eget namns skull, som du har gett mig; och jag har bevarat dem, och ingen av dem tillintetgörs+ utom tillintetgörelsens son,+ för att skriftstället skall uppfyllas.+ 13  Men nu kommer jag till dig, och detta talar jag i världen, för att de skall ha min glädje i sig själva helt och fullt.+ 14  Jag har gett ditt ord åt dem, men världen har hatat+ dem, därför att de inte är någon del av världen, alldeles som jag inte är någon del av världen.+ 15  Jag begär inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall vaka över dem för den ondes skull.+ 16  De är inte någon del av världen,+ alldeles som jag inte är någon del av världen.+ 17  Helga+ dem med hjälp av sanningen; ditt ord+ är sanning.+ 18  Alldeles som du har sänt ut mig i världen, har också jag sänt ut dem i världen.+ 19  Och jag helgar mig* nu till förmån för dem, för att också de skall vara helgade+ med hjälp av sanning. 20  Inte bara beträffande dessa framställer jag en begäran, utan också beträffande dem som genom deras ord sätter tro till mig,+ 21  för att de alla skall vara ett,*+ alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig,+ att de också skall vara i gemenskap med oss,+ för att världen skall tro att du har sänt ut mig.+ 22  Därtill har jag gett dem den härlighet som du har gett mig, för att de skall vara ett alldeles som vi är ett,+ 23  jag i gemenskap med dem och du i gemenskap med mig, för att de skall vara fullkomnade till ett,+ så att världen kan veta att du har sänt ut mig och att du har älskat dem alldeles som du har älskat mig. 24  Fader, vad det beträffar, som du har gett mig, vill jag att där jag är också de må vara med mig,+ för att betrakta min härlighet som du har gett mig, därför att du älskade mig före världens grundläggning.*+ 25  Rättfärdige+ Fader, världen har sannerligen inte lärt känna dig;+ men jag har lärt känna dig, och dessa har lärt känna att du har sänt ut mig.+ 26  Och jag har gjort ditt namn känt+ för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i gemenskap med dem.”+

Fotnoter

El.: ”att de fortsätter att inhämta kunskap om dig”. El.: ”att de känner dig”. Grek.: hịna ginọ̄skōsi se.
El.: ”Och jag håller mig själv helig (behandlar mig själv som helig)”. Grek.: kai ... egọ̄ hagiạzō emautọn; lat.: et ... ẹgo sanctịfico me ịpsum; J17(hebr.): wehithqaddashtị.
El.: ”eniga (överens, samstämmiga)”. Grek.: hen (neutr.), ”en enda (sak)”, som uttryck för enhet i handling. Se not till 10:30.
Ordagr.: ”nedkastande (nedläggande) [av säd]”. Grek.: katabolẹ̄s.