Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Johannes 16:1–33

16  Detta har jag talat till er för att ni inte skall förmås att snava och falla.+  Man skall stöta ut er ur synagogan.*+ Ja, den stund kommer då var och en som dödar er skall mena att han har utfört en helig tjänst* åt Gud.+  Men detta skall de göra därför att de inte har lärt känna vare sig Fadern eller mig.+  Likväl har jag sagt er detta för att ni, när stunden för dem kommer, skall påminna er att jag har sagt er det.+ Jag sade er emellertid inte detta från början, eftersom jag var hos er.  Men nu är jag på väg till honom som har sänt mig,+ och ändå är det ingen av er som frågar mig: ’Vart är du på väg?’  Men därför att jag har talat detta till er, har bedrövelse+ uppfyllt era hjärtan.  Likväl säger jag er nu sanningen: Det är till fördel för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, skall hjälparen*+ alls inte komma till er; men om jag går min väg, skall jag sända honom till er.  Och när denne kommer, skall han ge världen övertygande bevisning* i fråga om synd och i fråga om rättfärdighet och i fråga om dom:+  för det första i fråga om synd,+ eftersom de inte utövar tro på mig;+ 10  sedan i fråga om rättfärdighet,+ eftersom jag nu går till Fadern och ni inte skall se mig längre; 11  sedan i fråga om dom,+ eftersom den här världens härskare har blivit dömd.+ 12  Jag har ännu mycket att säga er, men ni förmår inte bära det just nu.+ 13  Men när denne* kommer, sanningens ande,+ skall han vägleda er in i hela sanningen, för han skall inte tala av egen ingivelse, utan vad han hör skall han tala, och han skall ge till känna de kommande tingen för er.+ 14  Denne skall förhärliga mig,+ eftersom han skall få av det som är mitt och skall ge det till känna för er.+ 15  Allt vad Fadern har är mitt.+ Därför sade jag att han får av det som är mitt och ger det till känna för er. 16  Inom kort skall ni inte se mig längre,+ och åter inom kort skall ni få se mig.” 17  Då sade några av hans lärjungar till varandra: ”Vad betyder detta som han säger till oss: ’Inom kort skall ni inte se mig, och åter inom kort skall ni få se mig’, och: ’eftersom jag nu går till Fadern’?” 18  Därför sade de: ”Vad betyder detta som han säger: ’inom kort’? Vi vet inte vad han talar om.”* 19  Jesus visste+ att de ville fråga ut honom, så han sade till dem: ”Söker ni upplysningar av varandra i fråga om detta, därför att jag sade: Inom kort skall ni inte se mig, och åter inom kort skall ni få se mig? 20  Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ni skall gråta och jämra er, men världen skall glädja sig; ni skall vara bedrövade,+ men er bedrövelse skall vändas i glädje.+ 21  När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, eftersom hennes stund har kommit;+ men när hon har fött barnet, minns hon inte vedermödan längre för den glädjens skull att en människa har fötts till världen. 22  Därför har nu också ni verkligen bedrövelse; men jag skall åter få se er, och era hjärtan skall glädja sig,+ och er glädje skall ingen ta ifrån er. 23  Och på den dagen+ skall ni inte fråga mig om någonting. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ifall ni ber Fadern om något,+ skall han ge er det i mitt namn.+ 24  Intill den här stunden har ni inte bett om något alls i mitt namn. Be och ni skall få, för att er glädje skall göras fullständig.+ 25  Detta har jag talat till er i jämförande bilder.+ Den stund kommer då jag inte längre skall tala till er i jämförande bilder, utan jag skall i tydliga ordalag berätta för er om Fadern. 26  På den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger er inte att jag skall framställa en begäran till Fadern beträffande er. 27  Fadern själv är nämligen fäst vid er, eftersom ni har varit fästa vid mig+ och har trott att jag har gått ut som Faderns representant.+ 28  Jag gick ut från Fadern och har kommit till världen. Nu åter lämnar jag världen och går min väg till Fadern.”+ 29  Hans lärjungar sade: ”Se! Nu talar du i tydliga ordalag och kommer inte med någon jämförande bild. 30  Nu vet vi att du vet allting,+ och du har inte behov av att någon frågar ut dig.+ Därför tror vi att du har gått ut från Gud.”+ 31  Jesus svarade dem: ”Tror ni just nu? 32  Se! Den stund kommer, ja, den har kommit, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll,+ och lämna mig ensam; och ändå är jag inte ensam, eftersom Fadern är med mig.+ 33  Jag har sagt er detta för att ni skall ha frid genom mig.*+ I världen har ni nu vedermöda, men fatta mod! Jag har segrat över världen.”+

Fotnoter

Jfr not till 9:22.
”en helig tjänst”. Grek.: latreian. Jfr not till 2Mo 12:25.
El.: ”tröstaren (parakleten)”. Grek.: ho parạklētos, mask.
”skall han ge ... övertygande bevisning”. El.: ”skall han tillrättavisa ...”. Grek.: elẹgxei.
”denne”, mask. i grek., syftar på ”hjälparen”, mask. i grek., i v. 7.
”vad han talar om”. Saknas i B.
El.: ”i (i gemenskap med) mig”. Grek.: en emoi. Se not till 6:56.