Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Johannes 14:1–31

14  ”Låt inte era hjärtan oroas.+ Utöva tro på Gud,+ utöva också tro på mig.+  I min Faders hus finns många boningar.+ Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det, eftersom jag går bort för att bereda en plats+ åt er.  Och om jag går min väg och bereder en plats åt er, så skall jag komma igen+ och ta er hem till mig,+ för att också ni skall vara där jag är.+  Och dit jag nu går vet ni vägen.”  Tomas+ sade till honom: ”Herre, vi vet inte vart du nu går.+ Hur vet vi vägen?”  Jesus sade till honom: ”Jag är vägen+ och sanningen+ och livet.+ Ingen kommer till Fadern utom genom mig.+  Om ni hade känt mig, skulle ni också ha känt min Fader; alltifrån detta ögonblick känner ni honom och har sett honom.”+  Filippus sade till honom: ”Herre, visa oss Fadern, så räcker det för oss.”  Jesus sade till honom: ”Så lång tid har jag varit hos er, och ändå har du, Filippus, inte lärt känna mig? Den som har sett mig, han har också sett Fadern.+ Hur kommer det sig att du säger: ’Visa oss Fadern’?+ 10  Tror du inte att jag är i gemenskap med Fadern och Fadern i gemenskap med mig?+ De ord jag säger till er talar jag inte av egen ingivelse;* utan Fadern som förblir i gemenskap med mig, han utför sina gärningar.+ 11  Tro mig att jag är i gemenskap med Fadern och Fadern i gemenskap med mig; om inte annat, så tro åtminstone för gärningarnas skull.+ 12  Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som utövar tro på mig, också denne skall göra de gärningar som jag gör; och gärningar större+ än dessa skall han göra, eftersom jag nu går min väg till Fadern.+ 13  Och vad ni än ber om i mitt namn, detta skall jag göra, för att Fadern skall förhärligas i förbindelse med Sonen.+ 14  Ifall ni ber* om något i mitt namn, skall jag göra det. 15  Om ni älskar mig, skall ni hålla mina bud;+ 16  och jag skall framställa en begäran till Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare* att vara med er för evigt,+ 17  sanningens ande,*+ som världen inte kan ta emot,+ därför att den varken ser den eller känner den. Ni känner den,* därför att den blir kvar hos er och är i er.+ 18  Jag skall inte lämna er värnlösa.*+ Jag skall komma till er. 19  Ännu en liten stund och världen skall inte längre se mig,+ men ni skall se mig,+ därför att jag lever och ni skall leva.+ 20  På den dagen skall ni veta att jag är i gemenskap med min Fader och ni är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med er.+ 21  Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig.+ Den i sin tur som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och skall tydligt visa mig för honom.” 22  Judas+ – inte Judas Iskạriot – sade till honom: ”Herre, hur kommer det sig att du har för avsikt att visa dig tydligt för oss och inte för världen?”+ 23  Jesus svarade och sade till honom: ”Om någon älskar mig, skall han hålla+ mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.+ 24  Den som inte älskar mig, han håller inte mina ord; och det ord som ni nu hör är inte mitt utan tillhör Fadern som har sänt mig.+ 25  Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. 26  Men hjälparen,* den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, denne* skall lära er allting och påminna er om allt vad jag har sagt er.+ 27  Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er.+ Jag ger den inte åt er på det sätt som världen ger den. Låt inte era hjärtan vare sig oroas eller dra ihop sig av fruktan. 28  Ni hörde att jag sade till er: Jag går nu bort, och jag skall komma tillbaka till er. Om ni älskade mig, skulle ni glädja er över att jag nu går min väg till Fadern, eftersom Fadern är större+ än jag. 29  Och nu har jag sagt er det innan det sker,+ för att ni skall tro när det sker. 30  Jag skall inte längre tala mycket* med er, för världens härskare+ kommer. Och han har ingen hållhake på mig,+ 31  men för att världen skall veta att jag älskar Fadern, så gör jag nu som Fadern har gett mig befallning+ att göra. Stig upp, låt oss gå härifrån.

Fotnoter

Ordagr.: ”av mig själv”.
”ber”, ADIt och i överensstämmelse med 15:16 och 16:23; P66אBWVgSyh,p: ”ber mig”.
El.: ”en annan tröstare (paraklet)”. Grek.: ạllon parạklēton, mask.
El.: ”verksamma kraft”. Grek.: to pneuma, neutr. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”ser den ... Ni känner den”. ”Den” (grek.: autọ, neutr.) syftar på ”anden” (to pneuma, neutr.).
El.: ”faderlösa (föräldralösa)”. Grek.: orfanous; lat.: ọrfanos.
El.: ”tröstaren (parakleten)”. Grek.: ho ... parạklētos, mask.
”denne”, mask. i grek., syftar på ”hjälparen”, mask. i grek.
Ordagr.: ”många (ting)”.