Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Johannes 1:1–51

 I begynnelsen+ var Ordet,*+ och Ordet var hos Gud,*+ och Ordet var en gud.*+  Denne var i begynnelsen+ hos Gud.+  Allting blev till genom honom,+ och utan honom blev alls ingenting till. Vad som har blivit till  med hjälp av honom var liv,+ och livet var människornas ljus.*+  Och ljuset lyser i mörkret,+ och mörkret har inte fått makt över det.  Det framträdde en man som var utsänd som en Guds representant;+ hans namn var Johannes.*+  Denne kom till ett vittnesbörd,+ för att han skulle vittna om ljuset,+ så att människor av alla slag skulle komma till tro genom honom.+  Han var inte det ljuset,+ utan meningen var att han skulle vittna+ om det ljuset.  Det sanna ljuset,+ som ger alla slags människor+ ljus,+ skulle just komma till världen.* 10  Han var i världen,+ och världen blev till genom honom,+ men världen kände honom inte. 11  Han kom till sitt eget hem, men hans eget folk tog inte emot honom.+ 12  Men så många som tog emot honom,+ åt dem gav han myndighet att bli Guds barn,+ eftersom de utövade tro på hans namn;+ 13  och de blev inte födda av blod* eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.+ 14  Och Ordet blev kött+ och bodde* ibland oss, och vi fick en syn av hans härlighet, en sådan härlighet som tillhör en enfödd son+ från en fader; och han var full av oförtjänt omtanke och sanning.+ 15  (Johannes vittnade om honom, ja, han rentav ropade och sade – det var han som sade det: ”Den som kommer efter mig har ryckt fram framför mig, eftersom han var till före mig.”)+ 16  Alla har vi ju fått av hans fullhet,+ ja oförtjänt omtanke på oförtjänt omtanke.+ 17  Ty lagen gavs genom Mose,+ den oförtjänta omtanken+ och sanningen+ kom till genom Jesus Kristus. 18  Ingen människa har någonsin sett Gud;+ den enfödde guden,*+ som befinner sig på platsen vid Faderns bröst,+ denne har utförligt beskrivit honom.+ 19  Och detta är Johannes vittnesbörd* när judarna sände ut präster och leviter från Jerusalem till honom för att fråga honom: ”Vem är du?”+ 20  Och han bekände och förnekade inte, utan bekände: ”Jag är inte Messias.”*+ 21  Och de frågade honom: ”Vad då? Är du Elia?”*+ Och han sade: ”Det är jag inte.” ”Är du Profeten?”+ Och han svarade: ”Nej!” 22  Därför sade de till honom: ”Vem är du? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?”+ 23  Han sade: ”Jag är en röst av någon som ropar i vildmarken: ’Gör Jehovas* väg rak’, alldeles som profeten Jesaja sade.”+ 24  Och de som var utsända var från fariséerna. 25  Och de frågade ut honom och sade till honom: ”Varför döper+ du då, om du själv inte är Messias* eller Elia eller Profeten?” 26  Johannes svarade dem och sade: ”Jag döper* i vatten. Mitt ibland+ er står en som ni inte känner,+ 27  den som kommer efter mig, men vars sandalrem jag inte är värdig att lösa upp.”+ 28  Detta hände i Betạnia* på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.+ 29  Nästa dag såg han Jesus komma emot sig, och han sade: ”Se, Guds Lamm+ som tar bort världens* synd!+ 30  Det var om honom jag sade: Efter mig kommer det en man som har ryckt fram framför mig, eftersom han var till före mig.+ 31  Inte ens jag kände honom, men skälet till att jag kom och döpte i vatten var att han skulle göras känd för Israel.”+ 32  Johannes vittnade också och sade: ”Jag såg anden komma ner som en duva från himlen, och den blev kvar över honom.+ 33  Inte ens jag kände honom, men just han som sände mig+ att döpa i vatten sade till mig: ’Den som du ser anden komma ner över och bli kvar över, han är den som döper i helig ande.’+ 34  Och jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds Son.”+ 35  Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar, 36  och när han såg på Jesus, som kom gående, sade han: ”Se, Guds Lamm!”+ 37  Och de två lärjungarna hörde honom säga det, och de följde Jesus. 38  Då vände sig Jesus om, och när han fick se dem följa efter, sade han till dem: ”Vad söker ni?” De sade till honom: ”Rabbi (som översatt betyder: Lärare), var håller du till?” 39  Han sade till dem: ”Kom, så skall ni få se.”+ Följaktligen kom de och såg var han höll till, och de stannade hos honom den dagen; det var omkring tionde timmen.* 40  Andreas,+ Simon Petrus bror, var en av de två som hörde vad Johannes sade och följde efter Jesus.* 41  Han fann först* sin egen bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias”*+ (som översatt betyder Kristus).+ 42  Han förde honom till Jesus. När Jesus såg+ på honom, sade han: ”Du är Simon,+ Johannes son;*+ du skall kallas Kefas”* (som översätts Petrus).*+ 43  Nästa dag ville han gå därifrån till Galileen. Jesus fann då Filippus+ och sade till honom: ”Bli min efterföljare.”+ 44  Nu var Filippus från Betsaida,+ från samma stad som Andreas och Petrus. 45  Filippus fann Natạnael+ och sade till honom: ”Vi har funnit den som Mose (i lagen)+ och profeterna+ har skrivit om, Jesus, Josefs son,+ från Nasaret.” 46  Men Natạnael sade till honom: ”Kan något gott komma från Nasaret?”+ Filippus sade till honom: ”Kom och se.” 47  Jesus såg Natạnael komma emot sig och sade om honom: ”Se, sannerligen en israelit som det inte finns något svek i.”+ 48  Natạnael sade till honom: ”Hur kommer det sig att du känner mig?” Jesus svarade och sade till honom: ”Innan Filippus kallade på dig, medan du var under fikonträdet, såg jag dig.” 49  Natạnael svarade honom: ”Rabbi, du är Guds Son,+ du är Israels kung.”+ 50  Jesus svarade och sade till honom: ”Tror du därför att jag sade dig att jag såg dig under fikonträdet? Större ting än dessa skall du få se.” 51  Ytterligare sade han till honom: ”Sannerligen, sannerligen* säger jag er: Ni skall få se himlen öppnad och Guds änglar*+ stiga upp och stiga ner till* Människosonen.”+

Fotnoter

El.: ”Logos”. Grek.: ho lọgos; lat.: Vẹrbum; J17,18,22(hebr.): hadDavạr.
Ordagr.: ”var hänemot (i riktning mot) Gud (Guden)”. Grek.: ēn pros ton Theọn; J17,18(hebr.): hajạh ’eth ha’Elohịm.
”en gud”. Grek.: theọs, i kontrast till ton Theọn, ”Gud” el. ”Guden”, i samma mening; J17,22(hebr.): we’lohịm, ”och gud (och en gud) [var Ordet]”. Upplysningar om återgivningen ”en gud” finns i Tillägg 6A.
Interpunktionen i v. 3 och 4 följer WH, Vgww, UBS och Nestle-Aland.
Se not till Mt 3:1, ”Johannes”.
Se not till Joh 3:16.
”blod”, plur. i grek.
Ordagr.: ”tältade”, ”bodde i tält”. Se noter till Upp 21:3.
”den enfödde guden”, P75אc; P66א*BC*: ”[en] enfödd gud”; ACcItVgSyc,h: ”den enfödde Sonen”.
”vittnesbörd”. Grek.: hē martyrịa; lat.: testimọnium.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs.
”Elia” (som betyder ”min Gud är Jehova”), J17,18,22(hebr.: ’Elijạhu); grek.: Ēleias, ”Elias”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs.
El.: ”Jag nedsänker (neddoppar)”. Grek.: baptịzō.
Inte det Betania som ligger i närheten av Jerusalem.
Jfr not till 3:16.
Räknat från soluppgången; alltså omkr. kl. 16.
Ordagr.: ”honom”.
”tidigt nästa morgon”, IthssSys.
El.: ”den Smorde”. Grek.: ton Messịan; lat.: Messịam; J17,18,22(hebr.): hamMashịach.
El.: ”son till Johannes”, P66,75אB*It; ABcVgcSyp,s: ”son till Jona”.
”Kefas”. Grek.: Kēfạs. Ett aram. namn (Kēfa’), här mask., som i Mt 16:18 i syr. hss. Se not till Mt 16:18, ”... klippa”.
Betyder ”ett klippstycke”, ”en del av en klippa”. Grek.: Pẹtros.
El.: ”I sanning, ja, i sanning”. Grek.: Amẹ̄n, amẹ̄n.
El.: ”sändebud”, ”budbärare”. Grek.: aggẹlous; lat.: ạngelos. Jfr Job 33:23; Ps 91:11.
”till”. El.: ”för att betjäna”.