Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Joel 3:1–21

 ”Ty se, i de dagarna och på den tiden,+ när jag för tillbaka de fångna av Juda och Jerusalem,+  då skall jag samla alla nationerna+ och föra dem ner till Jehosạfats lågslätt;+ och där skall jag gå till doms med dem på grund av mitt folk och min arvedel, Israel,+ som de skingrade bland nationerna; och de fördelade mitt land.+  Och de kastade lott om mitt folk;+ och de gav en pojke för* en prostituerad,*+ och en flicka sålde de för vin, så att de kunde dricka.  Och vidare, vad har ni med mig att göra,* Tyros och Sidon+ och alla ni Filisteens+ områden? Är det den behandling ni ger mig som lön? Och om ni handlar mot mig på det sättet, skall jag snabbt, med hast, låta ert handlingssätt vända tillbaka över ert eget huvud.+  Eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld+ och ni har fört de bästa av mina dyrbara skatter in i era tempel+  och ni har sålt Judas söner och Jerusalems söner+ till grekernas*+ söner – för att flytta dem långt bort från deras eget område+  se, därför väcker jag upp dem till att komma från den plats dit ni har sålt dem,+ och jag skall låta ert handlingssätt vända tillbaka över ert eget huvud.+  Och jag skall sälja era söner och era döttrar i Judas söners hand,+ och de skall sälja dem till Sabas män,+ till en nation långt borta;+ ty Jehova själv har talat.  Kungör detta bland nationerna:+ ’Helga krig!* Väck upp de väldiga männen!*+ Låt dem rycka fram! Låt dem dra upp, alla krigsmännen!*+ 10  Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar+ till lansar. Låt den svage säga: ”Jag är en väldig man.”+ 11  Erbjud hjälp och kom, alla ni nationer runt omkring,+ och församla er.’”+ Jehova, för ner dina väldiga* till den platsen.+ 12  ”Må nationerna väckas upp och dra upp till Jehosạfats* lågslätt;+ ty där skall jag sitta för att döma alla nationerna runt omkring.+ 13  Svinga skäran,+ ty skörden har mognat.+ Kom, stig ner, ty vinpressen är full.+ Presskaren flödar över; ty deras ondska är stor.+ 14  Skaror,* skaror är på avgörandets lågslätt,+ ty Jehovas dag är nära på avgörandets lågslätt.+ 15  Sol och måne skall förmörkas, och stjärnorna skall dra tillbaka sitt klara sken.+ 16  Och Jehova ryter från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst.+ Och himmel och jord skall gunga;+ men Jehova skall vara en tillflykt för sitt folk+ och en fästning för Israels söner.+ 17  Och ni skall inse att jag är Jehova, er Gud,+ som bor på Sion, mitt heliga berg.+ Och Jerusalem skall bli en helig plats;+ och främlingar skall inte mer gå fram genom henne.+ 18  Och det skall ske på den dagen att bergen skall drypa av sött vin,*+ och kullarna skall flöda* av mjölk, och alla Judas bäckfåror skall flöda av vatten. Och från Jehovas hus skall det utgå en källa,+ och den skall bevattna Akacieträdens regnflodsdal.*+ 19  Egypten skall bli en ödslig ödemark;+ och Edom skall bli en öde vildmark,+ på grund av våldet mot Judas söner, i vars land de utgöt oskyldigt blod.+ 20  Men Juda skall vara bebott till oöverskådlig tid,+ och Jerusalem i generation efter generation.+ 21  Och jag skall anse deras blod* oskyldigt* som jag inte hade ansett oskyldigt;*+ och Jehova skall ha sin boning på Sion.”+

Fotnoter

Dvs. som betalning för.
Ordagr.: ”för den prostituerade”. Hebr.: bazzōnạh; lat.: in prostịbulum; grek.: pọrnais, ”för (till) prostituerade”.
Ordagr.: ”vad [är] ni för mig [...?]”. Ett hebr. idiom; ett avvisande sätt att fråga på som antyder en invändning (en protest) mot den ”behandling” som omtalas. Se Tillägg 7B.
”grekernas”, LXXVg; hebr.: hajJewanịm, ”joniernas”.
El.: ”Rusta (Invig) er till (heligt) krig!”
Se not till Joe 2:7.
Ordagr.: ”krigets män”. Hebr.: ’anshẹ̄ (plur. av ’ish) hammilchamạh.
El.: ”dina kämpar”.
El.: ”Josafats”. Hebr.: Jehōshafạt; grek.: Iōsafạt; lat.: Iosphat.
El.: ”Larmande skaror”.
El.: ”färsk druvsaft”.
Ordagr.: ”gå”.
El.: ”Akaciedalen”; el.: ”Sittimdalen”.
Dvs. deras död genom blodsutgjutelse.
El.: ”skuldfritt”.
”Och jag skall hämnas deras blod och under inga omständigheter betrakta dem som oskyldiga”, LXX; Vg: ”Och jag skall rena deras blod som jag inte hade renat”.