Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Job 36:1–33

36  Och Ẹlihu sade vidare:  ”Ha tålamod med mig ett litet tag, så skall jag tillkännage för dig att det ännu finns ord att säga till försvar för Gud.*   Jag skall hämta min kunskap från fjärran, och Honom som gav mig gestalt* skall jag tillskriva rättfärdighet.+   Ty mina ord är sannerligen inte lögn; Han som är fullkomlig i kunskap+ är inför dig.   Se, Gud* är väldig,+ och han förkastar inte, han är väldig i hjärtats* kraft.   Han låter inte den ondskefulle leva,+ men han beviljar de nödställda deras rätt.+   Han tar inte sina ögon från den rättfärdige.+ Till och med kungar på tronen+ låter han sitta för alltid, och de blir upphöjda.   Men binds de med bojor,+ fångas med nödens rep,   då ger han dem besked om deras handlingssätt och deras överträdelser, ty de uppför sig överlägset. 10  Han öppnar deras öra för förmaning+ och säger att de skall vända om från det onda.+ 11  Om de lyder och tjänar honom, får de sluta sina dagar i lycka och sina år i ljuvlighet.+ 12  Men om de inte lyder skall de förgås+ genom ett kastvapen,+ och de skall ge upp andan utan kunskap. 13  De som har ett avfälligt hjärta hopar vrede.+ De ropar inte på hjälp när han binder dem. 14  Deras själ skall dö i ungdomen,+ och de skall sluta sitt liv bland manliga tempelprostituerade.+ 15  Han skall undsätta den nödställde i hans nöd, och han skall öppna hans öra under förtrycket. 16  Ja, han skall också locka dig bort från trångmålets gap!+ I stället skall det vara större utrymme,+ inte trångt, och trösten vid ditt bord skall vara full av fetma.+ 17  Med domen över den ondskefulle+ skall du fyllas; dom och rättvisa skall gå hand i hand. 18  Ja, akta dig så att inte raseri+ lockar dig till att illvilligt klappa i händerna, och låt inte en stor lösesumma+ leda dig vilse. 19  Kommer ditt rop om hjälp att göra verkan?+ Nej, inte heller i trångmål kommer alla dina kraftansträngningar att göra det.+ 20  Längta inte ivrigt efter den natt* då folken drar sig tillbaka från sin plats. 21  Var på din vakt, vänd dig inte till ondskan,+ ty den har du föredragit framför lidande.+ 22  Se! Gud* handlar upphöjt i sin kraft. Vem är en lärare* som han? 23  Vem har avkrävt honom räkenskap för hans väg,+ och vem har sagt: ’Du har handlat orättfärdigt’?+ 24  Kom ihåg att du bör prisa storheten i hans verk,+ som människor har besjungit.+ 25  Alla människor* har sett det, den dödliga människan betraktar det på avstånd.+ 26  Se, Gud är mer upphöjd än vi kan förstå,+ antalet av hans år kan inte utforskas.+ 27  Ty han drar upp vattendropparna,+ de silar ner och bildar regn och dimma, 28  de strömmar ur molnen;+ de dryper rikligt över människorna. 29  Vem kan egentligen förstå molnlagren, skrällarna från hans hydda?+ 30  Se, han har brett ut sitt ljus däröver,+ och havets botten* har han täckt. 31  Genom detta tar han sig an folkens sak,+ han ger mat i överflöd.+ 32  Med sina händer har han täckt över blixten,* och han ger den befallning att gå ut mot en angripare.+ 33  Hans dunder+ berättar om honom, även boskapen om den som drar upp.

Fotnoter

”till försvar för Gud”. Hebr.: le’Elọ̄ah.
El.: ”och Honom vars verk jag är”; el.: ”och min Formare”. Hebr.: uleFo‛alị.
”Gud”. Hebr.: ’El.
El.: ”det goda motivets”. Jfr 34:34.
El.: ”natts vila”.
”Gud”. Hebr.: ’El.
El.: ”undervisare”.
”människor”. Hebr.: ’adhạm.
Ordagr.: ”rötter”.
Ordagr.: ”ljuset”. Hebr.: ’ōr, samma ord som i v. 30.