Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Job 28:1–28

28  För silver finns det ju en fyndort, och guldet som man luttrar har sin plats.+   Järn hämtas ur stoftet,+ och ur sten smälts koppar fram.   Man får mörkret att vika, och till de yttersta gränserna undersöker man+ dunklets och den djupa skuggans sten.   Man bryter schakt långt från den plats där människor uppehåller sig,+ på glömda platser, där ingen sätter sin fot; några av de dödliga människorna* firar sig ner, de hänger där och dinglar.   Jorden – ur den kommer föda fram+ men därunder omvälvs den som av eld.   I dess sten har safiren+ sin plats, och guldstoft innehåller den.   Där är en stig som rovfåglarna+ inte känner och som den bruna gladans+ öga inte fått syn på.   De stolta vilda djuren* trampar den inte hård, det unga lejonet skrider inte fram på den.   Mot flintan sträcker man ut sin hand; man omstörtar berg från grunden.* 10  Man hugger vattenförande gångar i klipporna,+ och ögat ser alla dyrbarheter. 11  Vattenådror täpper man till,+ och man drar fram det fördolda i ljuset. 12  Men visheten – var finner man den?+ Var är nu förståndets plats? 13  Dödliga människor känner inte dess värde,*+ den står inte att finna i de levandes land. 14  Djupet* säger: ’Den är inte i mig!’ Och havet säger: ’Den är inte hos mig!’+ 15  Rent guld kan inte ges i utbyte mot den,+ silver kan inte vägas upp som dess pris. 16  Den kan inte betalas med guld* från Ofir,+ med sällsynt onyx och safir. 17  Guld* och glas kan inte jämföras med den, ett kärl av luttrat guld tas inte i utbyte mot den. 18  Korall+ och bergkristall skall inte ens nämnas, men en säck med vishet är mer värd än en säck med pärlor.+ 19  Topas+ från Kush* kan inte jämföras med den, den kan inte betalas ens med rent guld. 20  Men visheten – varifrån kommer den?+ Var är nu förståndets plats? 21  Den är ju dold för allt levandes ögon,+ den är gömd för himlens flygande skapelser. 22  Tillintetgörelsen* och döden säger: ’Med våra öron har vi hört ryktet om den.’ 23  Det är Gud* som förstår vägen till den,+ han känner dess plats, 24  ty hans blick når till jordens ändar;+ allt under himlen* ser han. 25  När han fastställde vindens* vikt+ och fördelade vattenmassorna efter mått,+ 26  när han fastställde en förordning för regnet+ och en väg för det dundrande åskmolnet, 27  då såg han visheten* och berättade om den, han beredde den och utforskade den också. 28  Och han sade till människan:* ’Se, fruktan för Jehova* – det är vishet,+ och att vända sig bort från det onda är förstånd.’”+

Fotnoter

”några av de dödliga människorna”. Hebr.: me’enọ̄sh.
Ordagr.: ”Stolthetens (Höghetens) söner”.
Ordagr.: ”roten”.
”värde”, MSyVg; LXX: ”väg”.
El.: ”De svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehọ̄m, som i 1Mo 1:2; grek.: ạbyssos; lat.: abỵssus.
”med guld”. Hebr.: bekhẹthem, ett egyptiskt lånord.
”Guld”. Hebr.: zahạv.
”Kush”, M(hebr.: Kush)Sy; LXXVg: ”Etiopien”.
”Tillintetgörelsen”. Hebr.: ’avaddọ̄n. Se not till 26:6.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”allt under himlen”, LXXVg; MSy: ”under hela himlen”.
vindens”. Hebr.: larụach; grek.: anẹmōn, plur.; lat.: vẹntis, plur.
Ordagr.: ”den”, fem. i hebr.; syftar på ”visheten”.
El.: ”till jordemänniskan”. Hebr.: la’adhạm.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.