Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Job 26:1–14

26  Då svarade Job och sade:  ”Vilken hjälp du har varit för den kraftlöse, vilken räddning för den arm som är utan styrka!+   Vilka råd du har gett den som är utan vishet,+ vilken praktisk vishet du har gjort känd för de många!   Till vem har du framfört dina ord, och vems andedräkt* har utgått från dig?   De som är kraftlösa i döden* bävar under vattnen och dem som bor i dem.+   Sheọl ligger naket inför honom,+ tillintetgörelsens plats* har inget täckelse.   Han spänner ut norden över det tomma,+ hänger jorden på intet,   sveper in vattnen i sina moln,+ så att molnmassan inte rämnar under tyngden av dem,   omsluter framsidan av sin tron* genom att breda ut* sina moln över den.+ 10  Han har tecknat en cirkel över vattnens yta+ där ljuset slutar i mörker. 11  Himlens pelare skakar och förundras över hans förebråelse. 12  Med sin kraft har han rört upp havet,+ med sitt förstånd har han krossat+ Rahab.*+ 13  Med sin vind* har han polerat himlen blank,+ hans hand har genomborrat den glidande ormen.+ 14  Se, detta är bara utkanterna av hans verk,*+ och vad annat än en viskning har man hört om honom! Vem kan förstå hans väldiga åskdunder?”+

Fotnoter

”och vems andedräkt”. Hebr.: wenishmath-mị.
”De som är kraftlösa i döden”. El.: ”De livlösa”. Hebr.: harefa’ịm; tidigare återgivet med ”rafaéerna”; LXXVg: ”jättarna”.
tillintetgörelsens (fördärvets) plats”. Hebr.: la’avaddọ̄n, ”Abaddon”; första stället där detta hebr. ord förekommer; grek.: tēi apōleiai; lat.: perditiọni. Jfr ”Apollyon” i Upp 9:11 och noterna till den versen.
”framsidan av sin tron”. Ordagr.: ”tronens ansikte”. Med en annan vokalisation: ”sin fullmånes ansikte (anlete)”.
”genom att breda ut”. Hebr.: parshẹz. Verbet, som tycks vara en sammansmältning av två verb, anses stå i infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
El.: ”framstormaren (bestormaren)”. Hebr.: rạhav, av en rot som betyder ”intensivt (enträget) bestorma”. Möjligen avses ett havsvidunder.
”Med sin vind (ande)”. Hebr.: beruchọ̄; lat.: spịritus ẹius.
Ordagr.: ”vägar”.