Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jesaja 66:1–24

66  Detta är vad Jehova har sagt: ”Himlen är min tron,+ och jorden är min fotpall.+ Var är då det hus som ni skulle kunna bygga åt mig,+ och var är då den plats som skulle tjäna som en viloplats för mig?”+  ”Allt detta har ju min egen hand gjort, så att allt detta blev till”,*+ lyder Jehovas uttalande. ”Men till denne skall jag se: till den som är betryckt och som är förkrossad i anden+ och som skälver för* mitt ord.+  Den som slaktar en tjur är som en som slår ner en man.*+ Den som frambär ett får som slaktoffer är som en som bryter nacken av en hund.+ Den som frambär en gåva som offer – svinblod!+ Den som frambär ett åminnelseoffer av vịrak+ är som en som uttalar en välsignelse med magiska ord.*+ Ja, det är de som har valt sina egna vägar, och i deras vämjeligheter har deras själ funnit behag.+  Jag däremot skall välja sätt att behandla dem hårt;+ och det som de är förskräckta för skall jag låta komma över dem;+ ty jag kallade, men ingen svarade; jag talade, men ingen lyssnade;+ och de fortsatte att göra det som var ont i mina ögon, och det som jag inte fann behag i, det valde de.”+  Hör Jehovas ord, ni som skälver för hans ord:+ ”Era bröder som hatar er,+ som utestänger er för mitt namns skull,+ har sagt: ’Må Jehova bli förhärligad!’+ Han skall också visa sig, till glädje för er,+ men de skall få stå med skam.”+  Det hörs ett ljud av tumult från staden, ett ljud från templet!+ Det är ljudet av att Jehova vedergäller sina fiender vad de förtjänar.+  Innan hon började få födslosmärtor, födde hon.+ Innan födslovåndor hann komma över henne, blev hon förlöst med ett gossebarn.+  Vem har hört något sådant?+ Vem har sett något liknande?+ Kan ett land+ framfödas under födslosmärtor på en enda dag?+ Eller kan en nation+ födas på en enda gång?*+ Ty Sion fick födslosmärtor och födde också sina söner.  ”Skulle jag låta fostret bryta igenom och sedan inte låta födelsen ske?”+ säger Jehova. ”Eller skulle jag som låter födelsen ske tillsluta moderlivet?” har din* Gud* sagt. 10  Gläds med Jerusalem och fröjda er med henne,+ alla ni som älskar henne.+ Jubla högt tillsammans med henne, alla ni som sörjer över henne;+ 11  ty ni skall dia och mättas vid hennes trösterika bröst;* ty ni skall suga och njuta av vad ni får vid hennes härlighets modersbröst.+ 12  Ty detta är vad Jehova har sagt: ”Se, jag leder frid till henne som en flod+ och nationernas härlighet som en översvämmande regnflod,+ och ni skall dia.+ På höften skall ni bli burna, och på knät skall ni sitta och bli smekta.+ 13  Som en mor tröstar sin son,* så skall jag trösta er;+ och när det gäller Jerusalem skall ni bli tröstade.+ 14  Och ni skall se, och ert hjärta skall jubla,+ och benen i er kropp+ skall spira som det späda gräset.+ Och Jehovas hand skall göras känd för hans tjänare,+ men han skall uttala en fördömelse över sina fiender.”+ 15  ”Ty se, Jehova kommer som en eld,+ och hans vagnar är som en stormvind,+ för att betala tillbaka sin vrede med raseri och sin förebråelse med eldslågor.+ 16  Ty med eld skall Jehova ta upp rättstvisten, ja, med sitt svärd,+ mot allt kött; och de som blir slagna av Jehova skall bli många.+ 17  De som helgar sig och renar sig för trädgårdarna,+ bakom en* i mitten, de som äter svinkött+ och det som är vämjeligt, till och med springråttan,*+ de skall alla nå sin ände”, lyder Jehovas uttalande. 18  ”Och vad deras gärningar+ och deras tankar+ angår, kommer jag för att samla alla nationer och språk;+ och de skall komma och se min härlighet.”+ 19  ”Och jag skall sätta ett tecken* bland dem,+ och jag skall sända några av de undkomna till nationerna,+ till Tarsis,+ Pul* och Lud,+ dessa som spänner bågen,* Tubal och Javan,+ öarna* i fjärran,+ som inte har hört ryktet om mig eller sett min härlighet;+ och de skall förkunna min härlighet bland nationerna.+ 20  Och de skall föra alla era bröder ut ur alla nationerna+ som en gåva åt Jehova,+ på hästar och i vagnar och i täckta vagnar och på mulor och på snabba kamelston,+ upp till mitt heliga berg,*+ Jerusalem”, har Jehova sagt, ”alldeles som när Israels söner kommer med gåvan i ett rent kärl till Jehovas hus.”+ 21  ”Och även av dem skall jag ta några till prästerna, till leviterna”,* har Jehova sagt. 22  ”Ty liksom de nya himlar+ och den nya jord+ som jag gör består inför mig”,+ lyder Jehovas uttalande, ”så skall er avkomma*+ och ert namn bestå.”+ 23  ”Och nymåne efter nymåne* och sabbat efter sabbat* skall allt kött komma för att böja sig ner inför mig”,+ har Jehova sagt. 24  ”Och de skall gå ut och se på liken av de män* som begick överträdelse mot mig;+ ty maskarna på dem* skall inte dö, och deras eld skall inte utsläckas,+ och de skall bli något frånstötande för allt kött.”+

Fotnoter

”blev till”, MT; LXXSy: ”är mitt”.
”skälver (bävar) för”. El.: ”bekymrar sig (är angelägen) om”.
”en man”. Hebr.: ’ish.
”med magiska ord”. El.: ”över magiska ting”, ”över onda makter”.
El.: ”på ett ögonblick”.
”din”, fem. sing. i hebr.; syftar på ”Sion” el. ”Jerusalem”.
”din Gud”. Hebr.: ’Elohạjikh.
”hennes trösterika bröst”. El.: ”all hennes trösts [plur. i hebr.] bröst”.
Ordagr.: ”Som en man [hebr.: ke’ịsh] vars mor tröstar honom”.
”en”, mask. i M men fem. i Mmarginal och 13 hebr. hss.
El.: ”ökenspringråttan”, ”jerboan”.
”ett tecken”. Hebr.: ’ōth; lat.: sịgnum.
”Pul”, 1QIsaMSy; LXX: ”Put”.
”dessa som spänner bågen”, 1QIsaMSy; LXX: ”Mesek”.
El.: ”kustländerna”.
”berg”, 1QIsaMTSyVg; LXX: ”[till den heliga] staden”.
”till leviterna”, 1QIsaM; TLXXSyVg och några hebr. hss: ”och till leviterna”.
Ordagr.: ”säd”.
El.: ”månad efter månad”.
El.: ”vecka efter vecka”.
”de män”. Hebr.: ha’anashịm, plur. av ’ish.
”maskarna på (i) dem”. Ordagr.: ”deras mask”.