Jesaja 14:1–32

14  Ty Jehova skall visa Jakob barmhärtighet,+ och han skall än en gång utvälja Israel;+ och han skall ge dem vila på deras mark,+ och den bofaste främlingen* skall ansluta sig till dem, och de skall förena sig med Jakobs hus.+  Och folken skall ta dem och föra dem till deras egen plats, och Israels hus skall ta dem till sig som sin besittning på Jehovas mark som tjänare och som tjänarinnor;+ och de skall ta dem till fånga som höll dem fångna,+ och de skall råda över dem som drev dem till arbete.+  Och det skall ske på den dag då Jehova ger dig* vila från din smärta och från din oro och upphetsning och från det hårda slavarbete som blev pålagt dig som slav,+  att du skall framföra detta ordspråksmässiga budskap* mot Babylons kung och säga: ”Ack, den som drev andra till arbete har fått ett slut,* förtrycket* har fått en ände!*+  Jehova har brutit sönder de ondskefullas stav, härskarnas käpp,+  den som i förgrymmelse slog folken med oupphörliga slag,+ den som i vrede kuvade nationer med hämningslös förföljelse.+  Hela jorden har kommit till vila,+ den har fått ro. Människor gläder sig med höga fröjderop.+  Också enträden+ gläder sig över dig,* likaså Libanons cedrar, och de säger: ’Alltsedan du lade dig ner, drar ingen timmerhuggare+ upp mot oss.’  Till och med Sheọl*+ därnere darrar för din skull för att möta dig vid din ankomst. För din skull har det väckt upp dem som är kraftlösa i döden,*+ alla jordens bocklika ledare.*+ Det har fått nationernas alla kungar att stiga upp från sina troner.+ 10  Alla tar de till orda och säger till dig: ’Har också du gjorts svag* som vi?+ Är det oss som du har kommit att likna?+ 11  Ner till Sheọl har din stolthet förts, bruset av dina harpor.+ Under dig är larver utbredda som en bädd; och maskar är ditt täcke.’+ 12  Ack, fallit har du från himlen,+ du lysande,* gryningens son! Ack, nerhuggen har du blivit till jorden,+ du som satte nationerna ur spel!+ 13  Och det var du som sade i ditt hjärta: ’Till himlen skall jag stiga upp.+ Ovanför Guds* stjärnor+ upplyfter jag min tron,+ och jag sätter mig på mötesberget,+ i de mest avlägsna områdena i norr.+ 14  Jag stiger upp över molnens höjder;+ jag gör mig lik den Högste.’+ 15  Men ner till Sheọl* skall du föras,+ till den mest avlägsna platsen i gravens djup.+ 16  De som ser dig stirrar på dig; de granskar dig noga och säger: ’Är detta den man* som fick jorden att darra, som fick kungariken att gunga,+ 17  som gjorde det fruktbara landet* likt vildmarken och som omstörtade dess* städer,+ som inte öppnade vägen hemåt för sina fångar?’+ 18  Nationernas alla andra kungar, ja allesammans, har lagt sig ner i härlighet, var och en i sitt hus.+ 19  Men du för din del har kastats bort utan att det finns någon gravplats för dig,*+ lik ett avskytt skott,* täckt av dräpta män som är genomborrade med svärd och som far ner till stenarna i gravens djup,*+ lik ett nertrampat kadaver.+ 20  Du blir inte förenad med dem i en grav,* ty du fördärvade ditt eget land, du dräpte ditt eget folk. Aldrig mer skall ogärningsmännens avkomma* nämnas.*+ 21  Gör i ordning en slaktbänk åt hans söner på grund av deras förfäders missgärning,+ för att de inte skall resa sig och ta jorden* i besittning och fylla det fruktbara landets* yta med städer.”+ 22  ”Och jag skall resa mig emot dem”,+ lyder härarnas Jehovas uttalande. ”Och jag skall utrota ur Babylon* namn+ och kvarleva* och efterkommande och ättlingar”,+ lyder Jehovas uttalande. 23  ”Och jag skall göra henne till en besittning för piggsvin och till vassrika vattengölar, och jag skall sopa bort henne med förintelsens kvast”,+ lyder härarnas Jehovas uttalande. 24  Härarnas Jehova har svurit+ och sagt: ”Sannerligen, alldeles som jag har tänkt, så skall det ske; och det som jag har beslutat, det skall bli verklighet:+ 25  assyriern* skall krossas i mitt land,+ och på mina berg skall jag trampa ner honom;+ då skall hans ok lyftas av från dem och hans börda lyftas från deras* skuldra.”+ 26  Detta är det beslut som är fattat mot hela jorden, och detta är den hand som är uträckt mot alla nationerna. 27  Ty det är härarnas Jehova som har beslutat det,+ och vem kan upphäva det?+ Och det är hans hand som är uträckt, och vem kan föra den tillbaka?+ 28  I det år då kung Ahas dog+ kom denna proklamation: 29  ”Gläd dig inte,+ Filisteen,+ nej, ingen i dig, över att den som slog dig har fått sin käpp sönderbruten.+ Ty från ormens rot+ utgår det en giftorm,+ och dess frukt är en flygande eldorm.+ 30  Och de ringas förstfödda skall beta, och i trygghet skall de fattiga lägga sig ner.+ Men genom hungersnöd skall jag döda din rot, och det som blir kvar av dig* skall dräpas.*+ 31  Tjut, du port! Skrik, du stad! Alla i dig skall bli modlösa, o Filisteen! Ty från norden kommer en rök, och det är ingen som blir avskild från hans led.”+ 32  Och vad skall man svara nationens budbärare?+ Att Jehova har lagt Sions grund,+ och i henne skall de betryckta i hans folk söka sin tillflykt.

Fotnoter

El.: ”den tillfällige inbyggaren”. Hebr.: haggẹr.
”dig”, mask. i hebr.
El.: ”stämma upp denna smädesång”.
”har fått ett slut”. El.: ”har upphört”. Hebr.: shavạth.
El.: ”makten”, ”kraften”. Se VT, bd VII, 1957, sid. 202, 203. 1QIsa(hebr.): marhevạh, ”angreppet”, ”anstormningen”; LXXSy: ”arbetspådrivaren”; Vg: ”tributen”.
”har fått en ände”. El.: ”har upphört”. Hebr.: shavethạh.
”dig”, mask. i hebr.
”Sheol”, 1QIsaM(hebr.: she’ọ̄l)T; grek.: haidēs; lat.: infẹrnus.
”dem som är kraftlösa i döden”. El.: ”de livlösa”. Hebr.: refa’ịm; LXXSyVg: ”jättarna”. Jfr noter till Job 26:5 och Ps 88:10.
”bocklika ledare”. Ordagr.: ”bockar”.
El.: ”sjuk”.
”du lysande”, BDB, sid. 237; hebr.: hēlẹl. Grek.: ho heōsfọros, ”du morgonrodnadens (morgonens) frambringare”; lat.: lụcifer, ”du ljusbärare”. Jfr not till Job 38:32, ”stjärnbilden Massarot”.
”Guds”. Hebr.: ’El; lat.: Dẹi; LXX: ”himlens”.
”Sheol”, 1QIsaM(hebr.: she’ọ̄l)T; grek.: haidou; lat.: infẹrnum.
”den man”. Hebr.: ha’ịsh; grek.: ho ạnthrōpos; syr.: gabra’; lat.: vir.
Se not till 13:11, ”det fruktbara landet”.
”dess”, mask. i hebr., som kan syfta tillbaka på ”vildmarken”, mask. i hebr.
Ordagr.: ”bort från din gravplats (grav)”.
”lik ett ... skott (en ... telning)”. Hebr.: kenẹtser.
Ordagr.: ”till en grops stenar”.
El.: ”i en begravning”.
Ordagr.: ”säd”.
El.: ”ropas ut”.
El.: ”landet”.
Se not till 13:11, ”det fruktbara landet”.
”Babylon”, Vg; MTSy: ”Babel”.
El.: ”kvarvarande”.
”assyriern”. Hebr.: ’Ashshụr; LXX: ”assyrierna”.
”deras”, TVg; M: ”hans”.
El.: ”och de som är kvar av dig”; el.: ”och din kvarleva”. Hebr.: ushe’erithẹkh.
El.: ”skall man dräpa”.