Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jesaja 11:1–16

11  Och det skall växa ut en kvist+ från Ịsais stubbe;*+ och ett skott*+ från hans rötter skall bära frukt.*+  Och över honom skall Jehovas ande* vila,+ vishetens+ och förståndets+ ande, rådets och styrkans ande,+ kunskapens+ och Jehovas fruktans+ ande;  och han skall ha sitt välbehag i att frukta Jehova.+ Och han dömer inte blott efter det som hans ögon ser eller tillrättavisar blott efter det som hans öron hör,+  utan med rättfärdighet dömer han de ringa,+ och med rättrådighet ger han tillrättavisning till förmån för de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden* med sin muns käpp;+ och med sina läppars ande skall han döda den ondskefulle.+  Och rättfärdighet skall vara bältet om hans höfter+ och trofasthet bältet om hans länder.+  Och vargen skall bo en tid tillsammans med bagglammet,+ och leoparden skall lägga sig ner tillsammans med killingen, och kalven och det manprydda unga lejonet+ och det välgödda djuret, alla tillsammans;+ och en liten pojke skall leda dem.*  Och kon och björnen skall beta; deras ungar skall lägga sig ner tillsammans. Och lejonet skall äta halm alldeles som tjuren.+  Och dibarnet skall leka över kobrans+ hål; och ett avvant barn skall räcka ut sin hand över giftormens ljusöppning.*  De skall inte göra skada+ eller vålla fördärv någonstans på mitt heliga berg;+ ty jorden* skall vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten.*+ 10  Och det skall ske på den dagen+ att Ịsais rot+ skall stå som en signal* för folken.+ Honom skall nationerna söka sig till,*+ och hans viloplats skall bli härlig.+ 11  Och det skall ske på den dagen att Jehova* åter skall räcka fram sin hand, en andra gång,+ för att förvärva kvarlevan* av sitt folk som är kvar från Assyrien+ och från Egypten+ och från Patros+ och från Kush*+ och från Elam+ och från Shinar*+ och från Hamat och från havets öar.+ 12  Och han skall resa upp en signal* för nationerna och samla de skingrade av Israel;+ och de kringspridda* av Juda skall han samla från jordens fyra hörn.*+ 13  Och Efraims svartsjuka skall upphöra,+ och de som hyser fiendskap mot Juda skall utrotas. Efraim skall inte vara svartsjukt på Juda, och Juda skall inte hysa fiendskap mot Efraim.+ 14  Och de skall flyga ner på filistéernas skuldra mot väster;*+ tillsammans skall de plundra Österns söner.*+ Över Edom och Moab skall de sträcka ut sin hand,+ och Ammons söner skall vara deras undersåtar.+ 15  Och Jehova skall avskära* det egyptiska havets vik*+ och svinga sin hand mot Floden+ i sin andes glöd.* Och han skall slå den på dess sju regnfloder, och han skall göra så att folk går där i sandaler.+ 16  Och det skall bli en landsväg+ ut ur Assyrien för kvarlevan+ av hans folk som är kvar,+ alldeles som det blev en sådan för Israel på den dag då han drog upp ur Egyptens land.

Fotnoter

El.: ”rotstock”.
”och ett skott (en telning)”. Hebr.: wenẹtser. Se noter till Mt 2:23.
”skall bära frukt”, 1QIsaM; LXXSyVg: ”skall skjuta upp”; T lyder: ”Och det skall träda fram en kung av Isais söner, och av hans söners söner skall Messias (Kristus) frambringas.”
”ande”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”jorden”. Hebr.: ’ẹrets; enl. en texträttelse som föreslås i BHK och BHS: ‛arịts, ”tyrannen”. Jfr not till 13:11, ”tyrannernas”.
El.: ”skall vara ledare för (bland) dem”.
El.: ”unge”. LXX: ”bo”; Vg: ”håla”.
El.: ”landet”.
”havets botten”. Ordagr.: ”havet”.
”som en signal”. Hebr.: lenẹs; lat.: in sịgnum.
El.: ”vända sig till för att rådfråga”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
El.: ”de kvarvarande”.
”Kush”, 1QIsaMSy; LXXVg: ”Etiopien”; T: ”Indien”.
”Shinar (Sinear)”, MVg; T: ”Babel (Babylonien)”; Sy: ”Seir”.
Se not till v. 10, ”signal”.
”de kringspridda”, fem. i hebr.
Ordagr.: ”vingar”.
Ordagr.: ”mot havet”.
”Österns söner”. El.: ”österlänningarna (orientalerna)”.
”avskära”. El.: ”dela”, ”klyva”. Se KBL, sid. 334; HAL, sid. 340. Jfr 3Mo 21:18: ”som har kluven näsa”. Genom en annan härledning av det hebr. verbet: ”viga ... åt tillintetgörelse”, ”belägga ... med bann”.
Ordagr.: ”tunga”.
”glöd”, GB, sid. 582 (jfr BDB, sid. 744); genom en texträttelse enl. KBL, sid. 728: ”fulla styrka”.