Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Jeremia 42:1–22

42  Och militärstyrkornas alla anförare och Jọhanan,+ Karẹas son, och Jesạnja,*+ Hosạjas son,+ och allt folket, från den minste till den störste, trädde fram  och sade till profeten Jeremia: ”Må vår begäran om ynnest nå fram till dig, det ber vi dig, och be du till Jehova, din Gud, till förmån för oss,+ till förmån för hela denna kvarleva, för vi har lämnats kvar, några få av många,+ alldeles som dina ögon ser oss.  Och må Jehova, din Gud, tala om för oss vilken väg vi bör vandra och vad vi bör göra.”+  Då sade profeten Jeremia till dem: ”Jag har hört det. Se, jag ber till Jehova, er Gud, enligt era ord;+ och det skall ske att varje ord som Jehova ger er till svar skall jag berätta för er.+ Jag skall inte undanhålla er något ord.”+  Och de sade till Jeremia: ”Må Jehova visa sig vara ett sant och troget vittne mot oss,+ om vi inte gör exakt efter det ord som Jehova, din Gud, sänder oss genom dig.+  Det må vara gott eller ont, vi skall lyda Jehovas, vår Guds, röst, honom som vi sänder dig till, så att det kan gå oss väl därför att vi lyder Jehovas, vår Guds, röst.”+  Men sedan det hade gått tio dagar kom Jehovas ord till Jeremia.+  Så han kallade till sig Jọhanan, Karẹas son, och militärstyrkornas alla anförare, som var med honom, och allt folket, från den minste till den störste;+  och han sade till dem: ”Detta är vad Jehova, Israels Gud, har sagt, han som ni sände mig till för att framställa er begäran om ynnest inför honom:+ 10  ’Om ni bor kvar i detta land,+ så skall jag bygga upp er och inte riva ner er, och jag skall plantera er och inte rycka upp er;+ ty jag skall känna ånger över den olycka som jag har vållat er.+ 11  Var inte rädda för Babylons kung, som ni nu fruktar för.’+ ’Var inte rädda för honom’,+ lyder Jehovas uttalande, ’ty jag är med er för att rädda er och för att befria er ur hans hand.+ 12  Och jag skall visa er barmhärtighet, och han skall vara barmhärtig mot er och föra er tillbaka till er egen jord.+ 13  Men om ni säger: ”Nej, vi vill inte bo i det här landet”, och om ni inte lyder Jehovas, er Guds, röst,+ 14  utan säger: ”Nej, vi vill dra till Egyptens land,+ där vi inte skall se krig och inte höra hornets ljud och inte hungra efter bröd; och där vill vi bo”+ 15  ja, hör nu därför Jehovas ord, du Judas kvarleva. Detta är vad härarnas Jehova, Israels Gud, har sagt: ”Om ni verkligen beslutar er för att dra till Egypten och ni drar dit för att bo där som främlingar,+ 16  så skall just det svärd som ni är rädda för hinna upp er där i Egyptens land,+ och just den hungersnöd som ni är förskräckta för skall följa tätt efter er dit till Egypten;+ och där skall ni dö.+ 17  Och alla de män som har beslutat sig för att dra till Egypten och bo där som främlingar, de skall dö genom svärd, genom hungersnöd och genom pest;+ och de skall inte ha någon som överlever eller någon som undkommer, på grund av den olycka som jag låter komma över dem.”’+ 18  Ty detta är vad härarnas Jehova, Israels Gud, har sagt: ’Liksom min vrede och mitt raseri har tömts ut över Jerusalems invånare,+ så skall mitt raseri tömmas ut över er därför att ni drar till Egypten, och ni skall bli till en förbannelse och till något man häpnar över och till ett förbannelsens ord och till en smälek,+ och ni skall inte mer se denna plats.’+ 19  Jehova har talat emot er, Judas kvarleva. Dra inte till Egypten.+ Ni skall uttryckligen veta att jag har vittnat mot er i dag,+ 20  att ni har begått en missgärning mot era själar;*+ ty ni har själva sänt mig till Jehova, er Gud, och sagt: ’Be till Jehova, vår Gud, till förmån för oss; och allt vad Jehova, vår Gud, säger, tala om det för oss, så skall vi göra det.’+ 21  Och i dag talar jag om det för er, men ni kommer inte att lyda Jehovas, er Guds, röst eller något som helst av det som han har sänt mig att säga till er.+ 22  Och nu skall ni uttryckligen veta att det är genom svärd,+ genom hungersnöd och genom pest som ni kommer att dö på den plats dit ni så gärna vill gå för att bo där som främlingar.”+

Fotnoter

 ”Jesanja”, MTSyVg; LXX: ”Asarja”, som i 43:2.
 ”mot era själar”. Hebr.: benafshōthēkhẹm; grek.: en psykhais hymọ̄n; lat.: ạnimas vẹstras. Se Tillägg 4A.