Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hosea 4:1–19

 Hör Jehovas ord, Israels söner, ty Jehova har en rättstvist med landets* invånare,+ ty det finns ingen sanning+ och ingen kärleksfull omtanke* och ingen kunskap om Gud i landet.+  Förbannelser+ och bedrägeri+ och mord+ och stöld+ och äktenskapsbrott+ breder ut sig, och blodsdåd följer på blodsdåd.+  Därför skall landet sörja,+ och alla invånare i det skall tyna bort tillsammans med markens vilda djur och himlens flygande skapelser, ja, till och med fiskarna i havet skall dö.*+  ”Dock må ingen gå till rätta med någon,+ och ingen må tillrättavisa någon, eftersom ditt folk liknar dem som går till rätta med en präst.*+  Och du skall snava om dagen,+ och även en profet skall snava med dig, som om natten.+ Och jag skall bringa din mor till tystnad.+  Mitt folk skall tystas för att det saknar kunskap.+ Eftersom du har förkastat kunskapen,+ skall också jag förkasta dig, så att du inte tjänar som präst åt mig;+ och eftersom du glömmer din Guds* lag,+ skall också jag glömma dina söner.+  Ju fler de har blivit, desto mer har de syndat mot mig.+ Min härlighet har de bytt ut* mot idel vanära.+  Mitt folks synd är deras förtäring, och efter dess missgärning längtar deras själ.*+  Och det skall gå folket som prästen;+ och jag skall hålla räkenskap med dem för deras vägar;+ och deras gärningar skall jag låta komma tillbaka över dem.+ 10  Och de skall äta, men de skall inte bli mätta.+ De skall behandla kvinnor som skökor; men de skall inte föröka sig,+ eftersom de har upphört att akta på Jehova.+ 11  Otukt* och vin och sött vin tar bort det goda motivet.*+ 12  Mitt folk fortsätter att fråga sin avgudabild av trä,*+ och deras stav ger dem besked; ty otuktens ande har fått dem att irra bort,+ och genom otukt går de bort från att vara underställda sin Gud.*+ 13  På bergens toppar offrar de,+ och på kullarna frambär de rökoffer,+ under kraftiga träd och styraxträd och stora träd, eftersom de ger god skugga.+ Det är därför era döttrar begår otukt och era svärdöttrar begår äktenskapsbrott. 14  Jag skall inte hålla räkenskap med era döttrar för att de begår otukt eller med era svärdöttrar för att de begår äktenskapsbrott. Ty männen drar sig själva undan med skökor,+ och de offrar tillsammans med kvinnliga tempelprostituerade;+ och ett folk som inte förstår+ blir nertrampat. 15  Även om du, Israel, begår otukt,+ låt inte Juda dra på sig skuld,+ och kom inte till Gilgal+ och gå inte upp till Bet-Aven+ och svär inte: ’Så sant Jehova lever!’+ 16  Ty som en motspänstig ko har Israel blivit motspänstigt.+ Skall Jehova nu låta dem beta som en ungbagge på rymlig plats? 17  Efraim är förbunden med avgudar.+ Låt honom vara!+ 18  När deras veteöl* är slut,+ behandlar de kvinnor som skökor.+ Hennes beskyddare*+ älskar verkligen vanära.+ 19  En vind* sveper in henne i sina vingar.+ Och de skall få skämmas för sina slaktoffer.”+

Fotnoter

El.: ”jordens”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”lojal kärlek”. Hebr.: chẹsedh.
El.: ”skall tas bort”. Ordagr.: ”skall samlas”, dvs. i döden. Se Jes 57:1.
Innebörden i M osäker.
”din Guds”. Hebr.: ’Elohẹjkha.
”Min härlighet har de bytt ut” var den ursprungliga läsarten. Soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade texten till att lyda: ”Deras härlighet skall jag byta ut”. TSy bekräftar den ursprungliga läsarten av verbet. Se Tillägg 2B.
”deras själ(ar)”, TLXXSyVg och omkr. 20 hebr. hss; M: ”hans själ”. Uttrycket ”själ” kan här beteckna ”begär”, ”stark önskan”. Se Tillägg 4A.
”Otukt”. Hebr.: zenụth; grek.: Porneian; lat.: fornicạtio. Se Tillägg 5A.
Ordagr.: ”tar bort hjärtat”. Hebr.: jiqqach-lẹv.
El.: ”sin träbit”. Ordagr.: ”sitt trä”.
”sin Gud”. Hebr.: ’Elohēhẹm.
El.: ”deras berusande dryck”. Hebr.: sov’ạm.
Ordagr.: ”sköldar”.
El.: ”En ande”. Hebr.: rụach; grek.: pneumatos; lat.: spịritus.