Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hosea 2:1–23

 Säg till era bröder: ’Mitt folk!’*+ och till era systrar: ’O kvinna som har visats barmhärtighet!’*+  För en rättstvist med er mor;+ för en rättstvist, ty hon är inte min hustru,*+ och jag är inte hennes man.*+ Och hon skall skaffa bort sin otukt ifrån sig och sina äktenskapsbrott mellan sina bröst.+  Annars skall jag klä av henne naken+ och ställa fram henne som på den dag hon föddes+ och göra henne lik en vildmark+ och låta henne bli lik ett vattenlöst land+ och låta henne dö av törst.+  Och mot hennes söner skall jag inte visa barmhärtighet,+ ty de är otuktens söner.+  Deras mor har ju begått otukt.+ Hon som var havande med dem har handlat skamligt,+ ty hon sade: ’Jag vill följa mina älskare,+ som ger mig mitt bröd och mitt vatten, min ull och mitt lin, min olja och min dryck.’+  Därför, se, jag inhägnar din väg med en häck av törnen; och jag skall resa en stenmur för henne,+ så att hon inte finner sina stigar.+  Och hon skall sätta efter sina älskare, men hon skall inte hinna upp dem;+ och hon skall leta efter dem, men hon skall inte finna dem. Och hon skall säga: ’Jag vill ge mig av och vända tillbaka+ till min förste man,+ för jag hade det bättre då än nu.’+  Men hon inser inte+ att det var jag som gav henne brödsäden+ och det söta vinet och oljan och att jag hade låtit henne få silver i överflöd, och guld, som de använde till Baal.*+  ’Därför skall jag ta tillbaka min brödsäd när tiden är inne och mitt söta vin när den fastställda tiden kommer,+ och jag skall rycka bort min ull och mitt lin som skulle skyla hennes nakenhet.+ 10  Och nu skall jag blotta hennes könsdelar för hennes älskares ögon,+ och ingen* kan rycka henne ur min hand.+ 11  Och jag skall få allt hennes jubel,+ hennes högtider,+ hennes nymånar+ och hennes sabbater och alla hennes fester att upphöra. 12  Och jag skall ödelägga hennes vinstockar+ och hennes fikonträd,+ om vilka hon har sagt: ”De är en gåva till mig, som mina älskare har gett mig”; och jag skall göra dem till en skog,+ och markens vilda djur skall förtära dem. 13  Och jag skall hålla räkenskap+ med henne för dagarna med baalsgudarna,*+ som hon frambar rökoffer åt,+ när hon prydde sig med sin ring och sitt smycke+ och följde sina älskare,+ men mig glömde hon’,+ lyder Jehovas uttalande. 14  ’Därför, se, jag övertalar henne, och jag skall förmå henne att gå ut i vildmarken,+ och jag skall tala till hennes hjärta.+ 15  Och jag skall från och med då ge henne hennes vingårdar+ och Akors* lågslätt*+ som en ingång till hopp; och där skall hon svara som i sin ungdoms dagar+ och som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land.+ 16  Och det skall ske på den dagen’, lyder Jehovas uttalande, ’att du skall kalla mig ”Min man”,* och du skall inte längre kalla mig ”Min ägare”.’*+ 17  ’Och jag skall avlägsna baalsgudarnas namn ur hennes mun,+ och de skall inte längre bli ihågkomna* vid sitt namn.+ 18  Och för dem skall jag på den dagen sluta ett förbund med markens vilda djur+ och med himlens flygande skapelser och jordens krypande djur, och båge och svärd och krig skall jag bryta sönder och skaffa bort ur landet,+ och jag skall låta dem lägga sig ner i trygghet.+ 19  Och jag skall trolova dig med mig för oöverskådlig tid,+ och jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och i rättvisa och i kärleksfull omtanke* och i barmhärtighet.+ 20  Och jag skall trolova dig med mig i trofasthet; och du skall känna Jehova.’*+ 21  ’Och det skall ske på den dagen att jag skall svara’, lyder Jehovas uttalande, ’jag skall svara himlen, och den skall svara jorden;+ 22  och jorden skall svara brödsäden+ och det söta vinet och oljan; och de skall svara Jịsreel.*+ 23  Och jag skall så henne likt säd åt mig i jorden,+ och jag skall visa barmhärtighet mot henne som inte visades barmhärtighet,*+ och jag skall säga till dem som inte är mitt folk:* ”Du är mitt folk”;+ och de* skall säga: ”Du är min Gud.”’”*+

Fotnoter

”Mitt folk!” Hebr.: ‛ammị.
Ordagr.: ”Det har visats henne barmhärtighet”. Hebr.: ruchạmah.
El.: ”min kvinna”. Hebr.: ’ishtị.
El.: ”hennes äkta man”. Hebr.: ’ishạh.
El.: ”som de gjorde till en baal (en bild av Baal)”.
Ordagr.: ”och en man [kan inte]”. Hebr.: we’ịsh.
El.: ”baalsbilderna (bilderna av Baal)”. Hebr.: habBe‛alịm, baalerna”; grek.: tōn Baalịm; lat.: Bạalim.
Akor betyder ”utstötthet (uteslutning)”, ”olycka (svårigheter)”.
El.: ”dal”.
El.: ”Min äkta man”. Hebr.: ’ishị.
El.: ”Min baal”. Hebr.: ba‛lị.
”bli ihågkomna”. El.: ”nämnas”.
El.: ”och i lojal kärlek”. Hebr.: uvechẹsedh.
El.: ”lära känna Jehova”, MLXXSy; Vg och omkr. 45 hebr. hss: ”veta att jag är Jehova”.
Betyder ”Gud skall så säd”.
”henne som inte visades barmhärtighet”. Hebr.: lo’ ruchạmah. Se not till Hos 1:6, ”Lo-Ruhama”.
El.: ”till den (honom) som inte är mitt folk”. Hebr.: lelo’-‛ammị. Se not till 1:9, ”Lo-Ammi”.
Ordagr.: ”det (han)”, dvs. folket, sing. mask. i hebr.
”min Gud”. Hebr.: ’Elohạj.