Hosea 12:1–14

12  ”Efraim livnär sig på vind*+ och jagar efter östanvind hela dagen.+ Lögn och skövling förökar han.+ Och de sluter förbund med Assyrien,+ och olja förs till Egypten.  Och Jehova har en rättstvist med Juda,+ ja för att hålla räkenskap med Jakob i enlighet med hans vägar;+ efter hans gärningar skall han vedergälla honom.+  I moderlivet grep han sin bror i hälen,*+ och med sin dynamiska kraft* kämpade han med Gud.*+  Och han kämpade med en ängel och fick så småningom övertaget.+ Han grät och bönföll om ynnest.”+ Vid Betel fann Han honom,+ och där talade Han med oss.*+  Och Jehova, härarnas Gud,*+ Jehova är det namn genom vilket han skall bli ihågkommen.*+  ”Och du – till din Gud skall du vända tillbaka;+ håll fast vid kärleksfull omtanke*+ och rättvisa,+ och sätt alltid ditt hopp till din Gud.+  Affärsmannen* har bedrägeriets våg i sin hand;+ han älskar att bedra.+  Och Efraim säger: ’Sannerligen, jag har blivit rik;+ jag har skaffat mig en förmögenhet.+ I allt mitt hårda arbete finner man ingen missgärning hos mig som är synd.’+  Men jag är Jehova, din Gud, från Egyptens land.+ Än en gång skall jag låta dig bo i tält liksom under en fastställd tids dagar. 10  Och jag talade till profeterna,+ och själv gav jag dem många syner, och genom profeterna framställde jag liknelser.+ 11  I Gịlead* utövar man magi+ och talar osanning.+ I Gilgal offrar de tjurar.+ Dessutom är* deras altaren som stenhögar i det öppna fältets fåror.+ 12  Och Jakob flydde i väg till Arams* område,+ och Israel+ tjänade för en hustru,*+ ja, för en hustru vaktade han får.+ 13  Och genom en profet förde Jehova Israel upp från Egypten,+ och genom en profet vaktades han.+ 14  Efraim har kränkt mig och väckt bitterhet,+ och sina blodsutgjutelser låter han vara kvar över sig själv,+ och hans smädelser skall hans store Herre* vedergälla honom.”+

Fotnoter

”vind”. Hebr.: rụach. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
El.: ”trängde han undan sin bror”.
El.: ”sin mandomskraft”.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”oss”, MTVg; LXXSy: ”honom”.
”härarnas Gud”, MVg; LXX: ”den allsmäktige Guden”.
Ordagr.: ”Jehova [är] hans åminnelse”.
El.: ”lojal kärlek”.
El.: ”Kanaanén”. Hebr.: kenạ‛an; grek.: Khanaạn; lat.: Chạnaan. Se not till Sak 14:21.
”I Gilead”, genom en texträttelse; M: ”Om Gilead”.
El.: ”skall [deras altaren] bli”.
”Arams”, MSy; LXXVg: ”Syriens”.
El.: ”för en kvinna”. Hebr.: be’ishshạh.
”hans store Herre”. Hebr.: ’Adhonạw, plur. av ’Adhọ̄n, utgör här en majestätsplural och betecknar storhet och överlägsenhet; det tillhörande verbet ”skall ... vedergälla” är sing. Jfr not till 1Mo 39:2.