Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hosea 10:1–15

10  ”Israel är en vinstock som håller på att förvildas.*+ Frukt frambringar han åt sig.+ Ju mer frukt han bär, desto fler altaren skaffar han sig.+ Ju bättre det går hans land, desto finare stoder reser de.+  Deras hjärta är hycklande;*+ nu skall de befinnas skyldiga. Det finns en som skall bryta sönder deras altaren; han skall skövla deras stoder.+  Ty nu skall de säga: ’Vi har ingen kung,+ för vi fruktar inte Jehova. Och kungen, vad kan han göra för oss?’  De talar ord, svär falska eder,+ sluter ett förbund;+ och domen har skjutit upp som en giftplanta i det öppna fältets fåror.+  På grund av Bet-Avens avgudakalv+ skall Samarias invånare bli förskräckta; ja, dess folk skall sörja över den, och likaså dess avgudapräster,* som brukade fröjda sig över den på grund av dess härlighet, ty den har gått bort från den i landsflykt.+  Också den skall föras till Assyrien som gåva åt en stor kung.*+ Skam skall Efraim få,+ och Israel skall skämmas för sitt råd.+  Samaria och hennes kung skall tystas,+ som en avbruten kvist på vattenytan.  Och Bet-Avens offerhöjder,+ Israels synd,+ skall bli förintade. Ja, törnen och tistlar+ skall växa på deras altaren.+ Och man skall säga till bergen: ’Dölj oss!’ och till kullarna: ’Fall över oss!’+  Från Gịbeas dagar+ har du syndat,+ Israel. Där har de blivit stående. I Gịbea hann kriget mot orättfärdighetens söner inte upp dem.+ 10  När det är min önskan skall jag tukta dem.+ Och mot dem skall folken samlas när de binds vid sina båda missgärningar.+ 11  Och Efraim var en inövad kviga som älskade att tröska;+ och jag gick fram över hennes vackra hals. Jag låter någon rida Efraim.+ Juda plöjer;+ Jakob harvar+ åt honom. 12  Så er säd i rättfärdighet;+ skörda i överensstämmelse med kärleksfull omtanke.+ Odla upp åt er odlingsbar mark,+ när det är tid att söka Jehova, tills han kommer+ och lär er rättfärdighet.+ 13  Ni har plöjt ondska.+ Ni har skördat orättfärdighet.+ Ni har ätit bedrägeriets frukt,+ ty du har förlitat dig på din väg,+ på dina många väldiga män.+ 14  Och tumult har uppstått bland ditt folk,+ och alla dina befästa städer skall bli skövlade,+ som vid Salmans skövling av Arbels hus, på stridens dag, då en mor blev krossad tillsammans med sina söner.+ 15  Så skall man* göra mot er, Betel,* på grund av er mycket stora ondska.+ I gryningen skall Israels kung helt visst tystas.”+

Fotnoter

”som breder ut sig”, ”som växer frodigt”, om ordet är avlett av ett annat hebr. verb med samma form.
El.: ”halt”, ”inställsamt”, ”falskt”.
El.: ”och likaså dess präster åt främmande gudar”. Hebr.: ukhemarạw, ”och dess kemarim”; Vg: ”och likaså dess tempelvaktare”.
El.: ”åt kung Jareb”. Se not till 5:13.
El.: ”han”, MVg; LXX: ”jag”; Sy: ”de”.
”Betel”, MSyVg; LXX: ”Israels hus”.