Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 7:1–27

 Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Och du, människoson, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt till Israels jord: ’Ett slut, slutet, har kommit över landets* fyra hörn.*+  Nu är slutet över dig,*+ och jag skall sända min vrede mot dig, och jag skall döma dig efter dina vägar+ och låta alla dina avskyvärdheter komma över dig.  Och mitt öga skall inte bedrövas över dig,+ och jag skall inte känna medömkan, ty jag skall låta dina vägar komma över dig, och dina avskyvärdheter skall vara i din mitt;+ och ni skall inse att jag är Jehova.’+  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’En olycka, en olycka ensam i sitt slag, se, den kommer.+  Ett slut skall komma.+ Slutet skall komma; det skall vakna upp för dig.* Se! Det kommer.+  Kransen* skall komma till dig,* du landets* invånare, tiden skall komma, dagen är nära.+ Det är förvirring och inget jubelrop från bergen.  Nu skall jag snart ösa ut mitt raseri över dig,+ och jag skall tömma ut min vrede över dig,+ och jag skall döma dig efter dina vägar+ och låta alla dina avskyvärdheter komma över dig.  Och mitt öga skall inte bedrövas,+ och jag skall inte känna medömkan.+ Enligt dina vägar skall jag låta det komma över dig, och dina avskyvärdheter skall vara i din mitt;+ och ni skall inse att det är jag, Jehova, som slår.+ 10  Se! Dagen! Se! Det kommer.+ Kransen har framträtt.+ Staven blomstrar.+ Förmätenhet spirar.+ 11  Våldet reser sig till en ondskans stav.+ Inget kommer genom dem, inget kommer genom deras rikedom; nej, inget kommer genom dem själva, och det finns inget upphöjt* bland dem. 12  Tiden skall komma, dagen skall infalla. Köparen skall inte glädja sig;+ och säljaren skall inte sörja, ty det är brinnande vrede mot hela dess larmande hop. 13  Ty säljaren vänder inte tillbaka till det som såldes, även om deras liv ännu är bland de levande; ty synen gäller hela dess larmande hop. Ingen vänder tillbaka, och ingen* av dem skall vinna sitt liv genom sin missgärning. 14  Man har blåst i trumpeten,+ och alla har gjort sig redo, men det är ingen som går till striden, ty min brinnande vrede är mot hela dess larmande hop.+ 15  Utanför är svärdet,+ och innanför är pest och hungersnöd.+ Den som är på fältet skall dö för svärdet, och de som är i staden skall förtäras av hungersnöd och pest.+ 16  Och deras undkomna skall lyckas undkomma+ och på bergen bli som dalarnas duvor,+ som alla jämrar sig, var och en i sin egen missgärning. 17  Alla händer sjunker,+ och alla knän dryper av vatten.*+ 18  Och de har bundit om sig med säckväv,+ och en rysning har övertäckt dem,+ och i alla ansikten syns skam,+ och alla huvuden är skalliga.+ 19  Sitt silver skall de kasta på gatorna, och deras guld skall bli till något motbjudande. Varken deras silver eller deras guld skall kunna befria dem på Jehovas förgrymmelses dag.+ De kan inte mätta sina själar, och de kan inte fylla sina inälvor med det, ty det har blivit en sten att snava på, vilken är orsak till deras missgärning.+ 20  Och sin vackra prydnad har man satt som en orsak till stolthet; och sina avskyvärda bilder,+ sina vämjeligheter,+ har de gjort därav.* Därför skall jag göra det till något motbjudande för dem.+ 21  Och jag skall ge det som rov i främlingarnas hand och som byte åt de ondskefulla på jorden,+ och de kommer att vanhelga det. 22  Och jag skall vända bort mitt ansikte från dem,+ och de skall vanhelga min dolda plats,* och rövare skall komma in i den* och vanhelga den.+ 23  Gör kedjan,*+ ty landet* är fullt av blodfläckad dom,*+ och staden är full av våld.+ 24  Och jag skall låta de värsta av nationerna komma,+ och de skall ta deras hus i besittning,+ och jag skall få de starkas stolthet att upphöra,+ och deras helgedomar skall bli vanhelgade.+ 25  Det skall komma ångest, och de skall söka frid, men det skall inte finnas någon.+ 26  Det skall komma motgång på motgång,+ och det skall uppstå rykte på rykte, och man skall söka en syn av profeten,+ och lagen skall försvinna från prästen och råd från de äldste.+ 27  Kungen skall sörja,+ hövdingen skall klä sig i förödelse,+ och landets folk* skall vrida sina händer i bestörtning. Enligt deras väg skall jag handla mot dem,+ och med deras domar skall jag döma dem;+ och de skall inse att jag är Jehova.’”+

Fotnoter

El.: ”jordens”. Hebr.: ha’ạrets.
Ordagr.: ”vingar”.
”dig”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”Israels jord”.
Se not till v. 3.
El.: ”Turen”, ”Vändningen i händelserna”. Det hebr. ordets innebörd osäker.
”dig”, mask. i hebr.; syftar på ”invånare”.
El.: ”jordens”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”ingen klagan”, ”inget klagorop”. Det hebr. ordets innebörd osäker.
Ordagr.: ”och en man ... inte”. Hebr.: we’ịsh ... lo’.
Dvs. därför att man urinerar på grund av fruktan.
”därav”. El.: ”av det”, mask. sing. i hebr.; syftar möjligen på ädelmetallen.
El.: ”mina dolda ting (skatter)”.
”den”, fem. sing. i hebr.; syftar troligen på den heliga staden.
”Anställ (Gör) en massaker”, genom en texträttelse.
El.: ”jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
”blodfläckad dom”. El.: ”blodsdomar”. Ordagr.: ”blods (utgjutet blods) dom”. Hebr.: mishpạt damịm, plur. av dam, ”blod”.
landets folk”. El.: ”folket i landet”. Hebr.: ‛am-ha’ạrets. Senare använt som ett uttryck för förakt. Jfr Joh 7:47–49.