Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 48:1–35

48  ”Och detta är stammarnas namn. Från den norra yttersta änden, vid sidan längs Hetlonvägen+ till ingången mot Hamat,+ Hasar-Enan,+ Damaskus gräns mot norr, vid sidan av Hamat; och varje stams andel skall ha en östlig sida och en västlig: Dan,+ en andel.  Och längs Dans gräns, från östra sidan till västra sidan: Aser,+ en andel.  Och längs Asers gräns, från östra sidan ända till västra sidan: Nạftali,+ en andel.  Och längs Nạftalis gräns, från östra sidan till västra sidan: Manasse,+ en andel.  Och längs Manasses gräns, från östra sidan till västra sidan: Efraim,+ en andel.  Och längs Efraims gräns, från östra sidan ända till västra sidan: Ruben,+ en andel.  Och längs Rubens gräns, från östra sidan till västra sidan: Juda,+ en andel.  Och längs Judas gräns, från östra sidan till västra sidan, skall det bidrag som ni skall bidra med vara 25 000 alnar i bredd,+ och längden skall vara som en av andelarna från östra sidan till västra sidan. Och helgedomen* skall vara mitt i det.+  Vad det bidrag angår, som ni skall bidra med åt Jehova, skall längden vara 25 000 alnar och bredden 10 000. 10  Och vad detta angår, skall det vara det heliga bidraget för prästerna,+ mot norr 25 000 alnar och mot väster en bredd på 10 000 och mot öster en bredd på 10 000 och mot söder en längd på 25 000. Och Jehovas helgedom* skall vara mitt i det.+ 11  Det skall tillhöra prästerna, dessa som är helgade, av Sadoks söner,+ som tog sig an plikterna mot mig och som inte irrade bort när Israels söner irrade bort, alldeles som leviterna irrade bort.+ 12  Och de skall få ett bidrag av landets bidrag som något högheligt, längs leviternas gräns.+ 13  Och alldeles intill prästernas område skall leviterna ha 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd;+ hela längden är 25 000 och bredden 10 000.+ 14  Och de får inte sälja något av det, inte heller får man göra ett byte, inte heller får man låta det yppersta av landet gå över till andra; ty det är något heligt för Jehova.+ 15  Och de 5 000 alnar, som blir kvar i bredd utmed de 25 000, är ett icke heligt område för staden,+ till boplats och till betesmark. Och staden skall vara mitt i det.+ 16  Och detta är stadens* mått: norra sidan 4 500 alnar och södra sidan 4 500 och östra sidan 4 500 och västra sidan 4 500. 17  Och staden skall ha en betesmark,+ mot norr 250 alnar och mot söder 250 och mot öster 250 och mot väster 250. 18  Och det som blir kvar i längd skall exakt motsvara det heliga bidraget,+ 10 000 alnar mot öster och 10 000 mot väster; ja, det skall exakt motsvara det heliga bidraget, och dess avkastning skall bli till bröd åt dem som tjänar staden.+ 19  Och de som tjänar staden, från alla Israels stammar, skall odla det.+ 20  Hela bidraget är 25 000 alnar gånger 25 000. En fyrkantig del skall ni bidra med som det heliga bidraget med stadens besittning. 21  Och det som blir över skall tillhöra hövdingen,+ på den ena sidan och på den andra sidan om det heliga bidraget och om stadens besittning,+ utmed bidragets 25 000 alnar till östra gränsen; och i väster utmed de 25 000 alnarna till västra gränsen.+ Detta, exakt svarande mot andelarna, skall vara för hövdingen. Och det heliga bidraget och Husets* helgedom* skall ligga mitt i det. 22  Och leviternas besittning och stadens besittning skall ligga mellan de områden som tillhör hövdingen. Mellan Judas gräns+ och Benjamins gräns ligger det som skall tillhöra hövdingen. 23  Och resten av stammarna – från östra sidan till västra sidan: Benjamin,+ en andel. 24  Och längs Benjamins gräns, från östra sidan till västra sidan: Simeon,+ en andel. 25  Och längs Simeons gräns, från östra sidan till västra sidan: Isạskar,+ en andel. 26  Och längs Isạskars gräns, från östra sidan till västra sidan: Sẹbulon,+ en andel. 27  Och längs Sẹbulons gräns, från östra sidan till västra sidan: Gad,+ en andel. 28  Och längs Gads gräns, på södra sidan,* skall den gå söderut;* och gränsen skall gå från Tamar+ till vattnen vid Mẹribat-Kạdes,+ till regnflodsdalen,+ ända till Stora havet.+ 29  Detta är det land som ni genom lottkastning skall låta tillfalla Israels stammar som arvedel,+ och detta skall vara deras andelar”,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 30  ”Och detta är stadens utgångar: På norra sidan skall måttet vara 4 500 alnar.+ 31  Och stadens portar skall vara efter Israels stammars namn: tre portar mot norr, Rubens port, en; Judas port, en; Levis port, en. 32  Och på östra sidan skall det vara 4 500 alnar, och tre portar, nämligen Josefs port, en; Benjamins port, en; Dans port, en. 33  Och södra sidan skall ha ett mått på 4 500 alnar, och tre portar: Simeons port, en; Isạskars port, en; Sẹbulons port, en. 34  Västra sidan skall vara 4 500 alnar, och det är tre portar där: Gads port, en; Asers port, en; Nạftalis port, en. 35  Omkretsen skall vara 18 000 alnar; och stadens namn skall från och med den dagen vara: ’Jehova är där’.”*+

Fotnoter

helgedomen”. Hebr.: hammiqdạsh; grek.: to hạgion; lat.: sanctuạrium.
”Jehovas helgedom”. Hebr.: miqdash-Jehwạh; lat.: sanctuạrium Dọmini; LXX: ”de heliga tingens berg”.
Ordagr.: ”dess”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”staden”, fem. i hebr.
Husets”, M(hebr.: habbạjith)TLXXSy; lat.: tẹmpli.
”och ... helgedom”. Hebr.: umiqdạsh; grek.: kai to hagịasma; lat.: et sanctuạrium.
El.: ”Negevsidan”. Hebr.: pe’ạth nẹghev.
”söderut”. Hebr.: tēmạnah.
”Jehova är där”. El.: ”Jehova-Shamma”. Hebr.: Jehwạh Shạmmah; LXXAVg: ”Jehova är där”.